Çarşamba , Mart 17 2021
Son Dakika
Anasayfa / TARIM / Yem Bitkisi Yetiştiriciliği / Yoncanın Ekim Zamanı ve Toprağın Hazırlanması
Yoncanın Mera Bitkisi Olarak Kullanılması

Yoncanın Ekim Zamanı ve Toprağın Hazırlanması

Yoncanın Ekim Zamanı

Genel olarak, yoncanın sonbaharda ekilmesi arzu edilir. Böylece, yoncadan ilk ekim yılında ilkbahar ekimine göre daha fazla ürün alınır. Ancak, Orta Anadolu’da ve bu bölge gibi kışı sert geçen yerlerde ilkbahar ekimi yapılmalıdır. Çünkü, genç yonca fideleri sert kışlara bu bölgelerde dayanamaz. İlkbaharda toprağın tava geldiği mart ayının ortalarından nisan sonuna kadar ekim yapılabilir.

Yoncayı ister ilkbaharda isterse sonbaharda ekelim, onun tohumunu tavlı toprağa ekmeliyiz. Tohumun çimlenip gelişmesi ve fidelerin toprak yüzünde gözükmesi için toprakta yeterli rutubet bulunmalıdır. Yonca tohumu toprağa ekildikten sonra, sulamaya gerek olmadan tohumun çimlenip fidelerin toprak yüzüne çıkması esastır. Sulama suyu ile tohumun çimlenmesini sağlamak genellikle düzensiz çıkışa neden olur. Çok kere, tohumun su ile sürüklenmesi sonucunda tarlanın birçok yerlerinde boşlukların oluşması hiç istenmez.

Kışı ılık geçen ve uzun süre şiddetli soğukların olmadığı yerlerde sonbahar ekimi yapılabilir. Sonbahar ekimi yapılan bölgelerde erken ekim yapılmalı ve fidelerin köklerinin kuvvetlenmesi sağlanmalıdır Böylece, kuvvetli fideler kışın ortaya çıkan bazı düşük sıcaklık derecelerinden zarar görmezler. Sahil bölgelerinde yetiştirilen Peru, moapa ve Elçi yoncaları gibi yoncalar bu bölgelerde sonbahar ekimi erken yapılırsa ve yukarıda belirtildiği gibi bitki fideleri oldukça kuvvetli bir şekilde kışa girerse, yonca kıştan zarar görmeyebilir. Ancak, ülkemizde kışların sert geçmediği Güneydoğu Anadolu bölgesindeki yetiştiriciler, erken ilkbaharda yonca ekimini tercih etmektedir. Prof.Dr. Tarman’ın açıkladığı gibi, yoncayı zeytin, incir yetişen yerlerde sonbaharda ekmek iyi bir yoldur. Bu bitkilerin yetişemediği yerlerde de ilkbahar ekimi daha doğru olur. Sonbaharda geç ekilmiş yonca tarlalarında bitki fideleri kış soğuklarından zarar görebilir. Bunun için sonbaharda yapılacak ekimi erken yapmak ve bitkilerin kışa köklenmiş gelişmiş bir şekilde girmesine çalışmak lâzımdır.

Yoncanın Ekim Zamanı ve Toprağın Hazırlanması

Yoncanın Ekim Zamanı ve Toprağın Hazırlanması

Toprağın çok iyi bir şekilde tesviye edilmesi şarttır. Çünkü, yonca her biçimden bir hafta önce ve her biçimden sonra sulanacaktır. O halde, bazı bölgelerde 10-14 kere yoncaya su verilecektir. Bu kadar çok suyun kullanıldığı bir tarla son derece düzgün tesviye edilmemişse, yonca sulandıkça su bir yerde birikir. Suyun biriktiği yerlerde bulunan yoncanın kökleri fazla sudan dolayı havasız kalır. Bitki gelişemez. Ömrü kısalır. Tarlada yonca seyrelir. Bu düzensiz tesviye sebebi ile tarlanın bazı kısımlarındaki bitkilere su ulaşamaz.

Buralarda da bitki gelişmesi zayıf olur. Tarla verimden düşer. O halde, yonca ekilecek tarlanın yüzü çok düzgün olmalı, toprağın çok iyi bir şekilde tesviye edilmesine büyük özen gösterilmelidir. Yonca bir tarlada 4-5-6 yıl kalabilir. Başlangıçta iyi bir tarla tesviyesi yapılmazsa bu durum yoncadan başarılı ürün elde edilmesini engeller.


Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Üçgül Yem Bitkisi

Üçgül Yem Bitkisi

Makalede Neler Var ?1 ÜÇGÜL YETİŞTİRİCİLİĞİ1.1 Üçgül Yem Bitkisi Önemi1.1.1 Üçgül Türleri Nelerdir1.2 Üçgül Bitkisel …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.