Salı , Mart 16 2021
Son Dakika
Anasayfa / TARIM / Yem Bitkisi Yetiştiriciliği / Yonca Ne Zaman ve Kaç Kez Biçilir
Yonca Ne Zaman ve Kaç Kez Biçilir

Yonca Ne Zaman ve Kaç Kez Biçilir

Yoncanın Ot İçin Hasadı

Ne zaman yoncayı ot için biçmeli?

Yoncanın üstün değerli otunu elde etmek istiyorsak, onun bol yapraklı ve parlak renkli olmasını temin etmeliyiz. Bir de, yoncanın yaprakları çok önemlidir. Çünkü, yonca yaprağı bütün bitkideki proteinin % 75’ini içermektedir. Diğer yandan, parlak yeşil renkli yapraklar bitkinin yüksek oranda Vitamin A’ya sahip olduğunu göstermektedir. Bol yapraklı bir yonca kuru otu eğer, iyi parlak yeşil renkli ise, bu demektir ki, bu ot hem daha lezzetlidir, hem de madensel maddeler bakımından zengindir. Bunun yanında kaba saplı ve az yapraklı yonca otunun değeri yoktur.

Yoncanın ot için biçim olgunluğu çok önemlidir. Genel olarak, bitkilerin onda biri çiçek açtığı zaman biçim yapılmalıdır. Yoncanın ot için biçimi bitkilerin üçte birinin çiçeklenme zamanında da yapılabilir. Böyle bir biçim yapılırsa, bitkide yaprak oranı çok yüksek değerdedir. Bu olgunluk döneminde yapraklar, bütün bitkilerin toplam ağırlığının yüzde ellisini oluşturmaktadır. Bir başka önemli nokta da yoncayı bu sırada biçersek, saplar oldukça yumuşak ve lezzetli olur. Yonca parselinden en yüksek verim işte bu dönemde yapılan biçimden elde edilir. Diğer yönden, bu biçimin bitkilere zararı olmaz ve yüksek değerde ot elde edilir. Yoncanın biçiminde bir başka yol da bitkilerin dip kısımlarında yeniden süren tomurcukların görülmesidir. İşte böyle tomurcuklar görülür görülmez yoncayı ot için biçmelidir.

Yonca Ne Zaman ve Kaç Kez Biçilir

Yonca Ne Zaman ve Kaç Kez Biçilir

Yonca Senede Kaç Defa Biçilir

İster onda bir çiçeklenme, isterse tomurcukların görülme zamanında olsun yoncanın ot için biçilmesi çok dikkat ister. Çünkü, otun erken biçilmesi örneğin, bitki tomurcuklanma döneminde iken veya çok erken çiçeklenme sırasında biçim yapılırsa bu işlem parselde bitkilerin zayıflamasına ve ömürlerinin kısalmasına sebep olur. Diğer önemli nokta ise, ürünün miktarı azalır. Biçimin geç kalmasının da başka zararları vardır. Bu sefer de kaba kalın saplar oluşur, otun lezzeti azalır. En önemli olanı da, bitkilerin diplerinde görülen genç sürgünler daha fazla boylanır, biçim sırasında bunlar kırılır, zedelenir.

Halbuki, bu sürgünler gelecek biçimi verecek olan sürgünlerdir. Böylece, hiç farkında olmadan gelecek biçimi zayıflatıyoruz, azaltıyoruz. Öyle ise, yoncayı ota biçerken biçim zamanını çok iyi belirlemeliyiz. Yoncadan daha önce belirtildiği gibi ot üretiminde, bitkinin ilk ekim yılında 4 hatta bazen 5 biçim alındığı olur. Ancak, ikinci yılından itibaren yonca düzenli biçimler verir. O zaman, Doğu Anadolu’da 3, Orta Anadolu’da 4-5 biçim alınabilir. Güneydoğu Anadolu’da ve Akdeniz bölgesinde ise, 7-8 hatta 10 biçim alınabilen yerler vardır. Ege ve Marmara’da 6-7-8 biçim alınabilir.

Yonca Ne Zaman Sulanır

Bu biçim sayıları, yılın gidişine ve tarlanın iyi bakılmasına göre artabilir. Biçimden bir hafta önce sulanan yonca tarlasını biçimden sonra da hemen sulamak gereklidir. Böylece, yoncaya biri biçimden önce, biri de biçimden sonra olmak üzere her biçimde iki defa su verilecek demektir. Sulamada verilen su yanında, yoncanın topraktan aldığı mineral besin maddeleri de yerine konulmalıdır. İşte o zaman, yoncadan iyi ot ürünü alınabilir. Ancak, çevre koşulları ve yetiştirme yöntemleri örneğin sulama ve hasat zamanının tespiti aynı zamanda hasat edilen ürünün tarlanın yüzünde yayılıp bekletilmeden hemen kaldırılması sayesinde yoncadan daha fazla biçim alınması mümkün olabilir.

Bu belirtilen biçim sayıları biçimin yapılış yöntemine, yılın gidişine ve tarlanın iyi sulanıp, gübrelenmesine göre artabilir, azalabilir. Bir örnekle açıklamak gerekirse, sadece biçilen otun tarlada bekletilerek kurutulması sonucunda Güneydoğu’da bir biçim kaybedilebilir. Bu bölgede yoncadan 7 biçim alınmaktadır. Her biçimde biçilen otlar tarla yüzünde bir gün bekletilir. İkinci gün ot aktarılır. Altta kalan kısımlar kurutulur. Üçüncü gün ot bağlanır ve kaldırılır. Görülüyor ki, her biçimden sonra tarlanın yüzü biçilmiş ot ile en az 3 gün örtülür. Yani biçilen yonca tarlasında kalan kök tacından bitkilerin yeniden güneş görerek gelişmeğe başlaması biçilmiş otların tarla yüzünde kalması nedeni ile her biçim sonunda 3 gün geciktiriliyor.

1 Dönümden Çıkan Yonca Miktarı

Bu bölgede yonca güneş görürse 3 günde çok büyük bir gelişme yapabilir. Öyle ise, 7 biçim alınan yerlerde her biçimde 3 gün kayıp edildiği düşünülürse, sadece, otun biçimden sonra tarlada kalması sonucunda 20-21 günlük bir gecikme yapıyoruz. Buna biçime başlarken gecikmeler, sulamanın zamanında yapılamayışı v.s. eklenirse, yonca otu üretiminde nasıl kayıplar meydana geldiği kendiliğinden ortaya çıkar. Dönümden alınan ot verimi, bölgelere göre oldukça büyük değişiklikler göstermektedir. Bu değişikliğin bir başka sebebi de bölgede iyi yetişebilen yoncanın elde bulunup bulunmamasıdır. Eğer, bölgeye adapte olan iyi yonca materyali varsa o zaman verim de artabilir. Böylece, dönümden bir biçimde alınan yaş ot miktarı 600 kilo ile 1000-1100 kilo arasında değişebilir. Elverişli toprak ve iklim koşullarında daha fazla ürün alınabilir.

Yeterli bir ot ürünü almak için yonca otunun yapısının iyi olması gerekir. Yani parselde zayıf gelişmiş bitkiler olmamalıdır. Yonca yeterince su ve besini olan toprakta yetiştirilmelidir. Yabancı otlarla karışık parsellerden alınan yonca otunun da değerinin düşük olacağı unutulmamalıdır.


Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Üçgül Yem Bitkisi

Üçgül Yem Bitkisi

Makalede Neler Var ?1 ÜÇGÜL YETİŞTİRİCİLİĞİ1.1 Üçgül Yem Bitkisi Önemi1.1.1 Üçgül Türleri Nelerdir1.2 Üçgül Bitkisel …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.