Cumartesi , Nisan 11 2020
Son Dakika
Anasayfa / TARIM / Yem Bitkisi Yetiştiriciliği / Yem Şalgamı Bitkisi
Yem Şalgamı Bitkisi

Yem Şalgamı Bitkisi

YEM ŞALGAMI

Yem Şalgamı Bitkisi Latince adı brassica rapa olan yem şalgamı turpgillerden bir yem bitkisidir. Hem yaprakları ve hem de yumruları hayvan yemi olarak kullanılabilir.

Yem şalgamının bir çeşidi olan lenox (lenoks) son yılların en gözde yem bitkilerinden birisi haline gelmiştir. Otsu yem şalgamı olarak da adlandırılan lenoxun farkı yumru verimine kıyasla gövde-yaprak aksamının çok daha büyük paya sahip olmasıdır. Daha açık bir ifadeyle, lenox yumruları için değil yeşil aksamı için yetiştirilmektedir.

Tek yıllık bir yem bitkisi olan lenox serin iklimi sevdiği için güzün ekilir. 8-10 hafta içinde biçim olgunluğuna geldiğinden ikinci veya birinci ürün olarak ekilmesi mümkündür.

Lenox yonca gibi protein oranı oldukça yüksek bir bitkidir. Bu nedenle de hayvanların verimini yükselten etkiye sahiptir.

Ortalama koşullarda dekar başına 8-10 ton ot verimi alınabilmektedir.

Lenox ile ilgili önemli bilgiler aşağıda özetlenmiştir.

Yem Şalgamı Bitkisi Ne Zaman Ekilir:

Lenox tek yıllık serin iklim yem bitkisidir. Eylül-ekim aylarında ekimi tamamlanmalıdır. Burada önemli olan nokta, bitkinin soğuk kış aylarına en az 8-10 yapraklı halde girmesinin sağlanmasıdır. Aksi halde soğuklardan zarar görür.

Yem Şalgamı Bitkisi Ekimi ve tohum yatağı:

Tohumları çok küçük olduğu için ekilecek tarlanın iyi işlenmiş olması ve yüzeyinin tesviye edilmiş olması gerekir. Ekimde toprak tavına da dikkat edilmelidir. Tohum yatağı 1-1,5 cm derilikte olmalıdır.

Yem Şalgamı Bitkisi

Yem Şalgamı Bitkisi Ekim miktarı:

Kullanılan mibzerin hassasiyetine bağlı dekara 0,5-1 kg arasında tohum hesaplanmalıdır.

Yem Şalgamı Bitkisi Ekim derinliği:

Tohum yatağı 1-1,5 cm derinlikte olmalıdır.

Yem Şalgamı Bitkisi Gübreleme:

Ekimden önce mutlaka toprak analizi yaptırılmalı ve buna bağlı olarak verilecek gübre çeşidi ve miktarı saptanmalıdır. Mümkün olması halinde, toprak hazırlanırken dekar başına 1-2 ton yanmış hayvan gübresi verilmelidir. Azot, fosfor ve potasyum ihtiyacı birbirine yakın olduğundan 15-15-15 diye bilinen kompoze gübreden 50 kg verilmesi doğru olur. Bitki sapa kalkma dönemine geldiğinde dekara 25 kg amonyum sülfat uygulaması yapılmalıdır.

Yem Şalgamı Bitkisi Sulama:

Kurak alanlarda da yetiştiriciliğe uygun olan Lenox için çimlenme döneminde az miktarda sık bir şekilde sulama yapılabilir. Fazla suya ihtiyaç duymaz ve kurak alanlarda da yetiştiriciliği yapılabilir.

Yem Şalgamı Bitkisi Yabancı otla mücadele:

Bitkinin gelişim hızı yabancı otların gelişimine göre daha gür ve hızlı olduğu için, yabancı otların üzerine gölge yaparak onların gelişimini büyük ölçüde engeller. Dolayısıyla normal koşullarda yabancı otla mücadele gerekmez.

Yem Şalgamı Bitkisi İklim isteği:

Serin iklim koşullarını tercih eden bir bitkidir ve bu nedenle güzlük ekilmesi doğrudur.

Yem Şalgamı Bitkisi Ot verimi:

Lenox sulu alanlarda dekara 10-15 tona kadar verim verebilen kışlık yem bitkisidir. Yeşil ot olarak da hayvanlara yedirilmesi mümkün olduğu gibi silaj yaparak da değerlendirilebilir.

Yem Şalgamı Bitkisi Hasat zamanı:

Hasadı erkenci olduğundan ikinci ürün olarak çok rahat ekilebilir. Kışa dayanıklı ve toprak dostu olduğundan çiftçilerimize rahatlıkla önerebiliriz.

Yem Şalgamı Bitkisi Hayvanların verimine etkisi:

Süt verimini ve kalitesini artırarak üreticinin gelirine ve ürünün katma değerine de katkı sağlamış olur.

Lenox üretimi ekonomik midir?

Lenox üretiminde ortalama masraf ve gelirler aşağıda kısaca tartışmaya açılmıştır. Hesaplamalarda lenoxun yeşil aksamlarının silaj olarak depoalnadığı, bunun için de 1 ton lenoxa 50 kg buğday kırması ve 100 kg saman karıştırıldığı dikkate alınmıştır.

Yem Şalgamı Bitkisi Üretim giderleri:

Yapılan hesaplamada, silaj yem üretmek amacıyla ortalama koşullarda yapılacak yapılan lenox üretiminin üreticiye dekar başına 383 TL masrafa yol açacağı ortaya çıkmıştır. Daha önce belirtilen nedenlerle tarla kirasına yer verilmemiştir.

Silaj yapımı için yapılan masraflar ise dekar başına 420 TL olarak hesaplanmıştır. Bu masrafların büyük bölümü eklenen buğday kırması ve samandan ileri gelmektedir.

Sonuç itibarıyla, üreticiye 1 da arazide lenox üretimi ve buradan elde edilen hammaddelerin silaj haline dönüştürülmesi 803 TL’ye mal olmuştur.

Yem Şalgamı Bitkisi Verim ve ürün değerleri:

Ortalama şartlarda dekara 8 ton yeşil ot elde edildiği, buna %5 oranında buğday kırığı ve %10 dolayında saman karıştırıldığı için ise toplamda dekar başına 9,2 ton silaj üretilebilecektir. Bu şekilde üretilen silajın piyasa değeri 150 TL/ton olarak kabul edilmiştir. Bu rakamlardan hareketle dekar başına 1.380 TL gelir elde edilebilecektir.

Yem Şalgamı Bitkisi Gelir-gider farkı:

Yapılan hesaplamada dekar başına gelir ve gider farkı şu şekilde gerçekleşmiştir:

• Gelir : 1.380 TL
• Gider : 803 TL
• Fark : 577 TL

Yukarıdaki hesaplamalardan anlaşılacağı üzere, ortalama şartlarda üretilen lenox yem bitkisinden dekar başına 577 TL dolayında brüt kâr elde etmek mümkündür

Yem Şalgamı Bitkisi Desteklemeleri:

Tek yıllık yem bitkisi olan lenox üretimine 2014’te verilen kamu teşviki 35 TL’dir. Dolayısıyla, bu teşvikle birlikte üreticinin dekar başına yıllık kazancı 600 TL’yi aşmaktadır.

Değerlendirme:

Üretici arazisine lenox ekmekle hem arazisini değerlendirip dekar başına 600 TL dolayında kazanç elde etmiş ve hem de ineklerinin sağlıklı beslenmesi için kaliteli kaba yem üretmiş, fahiş fiyatlarla ve kalitesi belirsiz yem alma mecburiyetinden kurtulmuştur.

Lenox, yazlık ekilebilen bitkilerle dönüşümlü ekilerek aynı yıl içinde iki ürün elde etmeye imkan tanımaktadır. Örneğin, lenox biçiminden sonra silajlık mısır, pamuk gibi bitkilerin ekilmesi mümkündür. Yılda iki ürün ekilmesi halinde arazi daha iyi değerlendirilmiş ve üreticinin kazancı daha da arttırılmış olacaktır.

 


Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Üçgül Yem Bitkisi

Üçgül Yem Bitkisi

Makalede Neler Var ?1 ÜÇGÜL YETİŞTİRİCİLİĞİ1.1 Üçgül Yem Bitkisi Önemi1.1.1 Üçgül Türleri Nelerdir1.2 Üçgül Bitkisel …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.