Cumartesi , Nisan 11 2020
Son Dakika
Anasayfa / TARIM / Yem Bitkisi Yetiştiriciliği / İtalyan Çimi Yem Bitkisi
İtalyan Çimi Yem Bitkisi

İtalyan Çimi Yem Bitkisi

Caramba Yem Bitkisi

İtalyan Çimi Yem Bitkisi, İtalyan çiminin en tanınmış çeşitlerinden birisidir. Türkçede Karamba olarak telaffuz edilen Caramba özellikle süt sığırları için çok değerli bir yem bitkisidir. İnekler tarafından hem severek tüketildiği ve hem de süt verimini arttırdığı için halk arasında “süt otu” olarak da adlandırılır. Fakat, süt otu adında başka bir bitki olduğundan bu adın Caramba için kullanılması doğru değildir.

Tek yıllık bir yem bitkisi olan İtalyan çimi uzun zamandır gelişmiş ülkelerin çoğunda yaygın bir şekilde üretilmekte ve süt sığırlarının beslenmesinde kullanılmaktadır. Son yıllarda Türkiye’de de, özellikle Ege bölgesinde hızla yaygınlaşmış ve yaygınlaşmaya da devam etmektedir.

İtalyan çimi serin iklim koşullarını seven bir bitkidir. Kışları sert geçen bölgelerde yazlık, diğer bölgelerde ise güzlük ekilmelidir. Örneğin; İç Anadolu bölgesinde yazlık ekim, Akdeniz bölgesinde ise kışlık ekim tercih edilmelidir. İklim koşulları dikkate alınmadığında çıkış gücü ve dolayısıyla verim ciddi biçimde düşmektedir.

Ekim zamanına göre İtalyan çimi birinci veya ikinci ürün olarak değerlendirilebilir.

İtalyan çimi ile ilgili önemli bilgiler aşağıda ana başlıklar şeklinde verilmiştir.

İtalyan Çimi Yem Bitkisi Ne Zaman Ekilir:

Kıyı bölgelerimizde eylül-ekim, diğer bölgelerde ise mart-nisan aylarında ekim yapılması uygundur.

İtalyan Çimi Yem Bitkisi Tohum yatağı:

Düz ve tesviye edilmiş olmalıdır.

İtalyan Çimi Yem Bitkisi Ekim miktarı:

Mibzerle ekimlerde dekara 4 kg, el ile ekimlerde ise 5 kg atılması gerekir.

İtalyan Çimi Yem Bitkisi Ekim derinliği:

Tohumlar 1,5-2 cm derinliğe bırakılmalıdır.

İtalyan Çimi Yem Bitkisi Gübreleme:

İtalyan Çimi Yem Bitkisi

Yapılacak toprak analizi sonuçlarına göre gübre verilmelidir. Ekim öncesinde yeterli miktarda 20-20-0 (NPK) ve ekimden 15 gün sonra ise Amonyum Nitrat (%33) verilmesi gerekir. Biçim sonrasında sıvı organik gübre veya hayvan gübresi ile bitkinin desteklenmesi bitkinin büyüme hızını ve verimini arttırır.

İtalyan Çimi Yem Bitkisi Sulama:

Toprağın nem oranının korumak ve çimlenmeyi hızlandırmak amacıyla ekimi takip eden 2-3 hafta içinde az miktarda ancak sık sık sulamak gerekir. Bitki kökleri güçlendikten sonra toprağın su ihtiyacına göre sulama yapılır.

Caramba Yem Bitkisi Yabancı otla mücadele:

Gerekli olması halinde, 4.yapraktan sonra geniş yapraklı ot ilacı kullanılabilir.

İtalyan Çimi Yem Bitkisi İklim isteği:

Donlara karşı dayanıklıdır. İdeal büyüme sıcaklığı 18-24 °C’dir. Çok soğuk ve çok sıcak havalarda çimlenme ve çıkış gücü ve dolayısıyla verimi azalır.

İtalyan Çimi Yem Bitkisi Ot verimi:

İklim, sulama ve gübreleme koşullarına göre verimi değişir. Uygun koşullarda ekimi izleyen 5-8 hafta içinde 50 cm boyuna erişir ve biçime hazır hale gelir. Mevsime, sulama ve gübreleme durumuna bağlı olarak 4-5 hafta sonra ikinci kez biçilebilir. Ortalama olarak yılda 2 kez biçilebilen İtalyan çimi uygun bakım ve iklim koşullarında 5-8 kez biçilebilir.

Ortalama şartlarda dekara 3 ton yeşil, 1 ton kg kuru ot alınabilmektedir. İyi şartlarda dekara 2 tonun üzerinde kuru ot almak mümkün olabilmektedir.

İtalyan Çimi Yem Bitkisi Biçim yüksekliği:

Yerden 6 cm yukarıdan biçilmesi gerekir. 10 cm’den kısa otları alamadıkları İtalyan çimi ekili arazilerde sığırların otlatılmasında sakınca yoktur. Sıfır seviyeden otu aldıkları için ise keçi veya koyunların otlatılması çime ciddi zarar verir.

Caramba Yem Bitkisi Hayvanların verimine etkisi:

Proteince zengin olduğundan dolayı İtalyan çiminin yer aldığı rasyonlarla beslenen ineklerde süt veriminde %20 dolayında artışlar görülebilmektedir. Kasaplık sığırların veriminde de ciddi artışlara yol açmaktadır.

Caramba Yem Bitkisi İtalyan çimi üretimi ekonomik midir?

İtalyan çimi üretiminin ne ölçüde ekonomik olduğunu görebilmek amacıyla aşağıda hesaplamalar yapılmıştır. Hesaplamalarda çiftçinin kendi tarlasını ektiği ve dolayısıyla kira ödemediği varsayılmıştır.

Üretim giderleri: Aşağıdaki değerlerden anlaşılacağı üzere ortalama şartlarda 1 dekar arazide yapılacak İtalyan çiminin maliyeti 247 TL olacaktır. Masraf kalemleri ve değerleri aşağıdaki çizelgede görülmektedir.

Masraf kalemleri             TL/da

Toprak hazırlama               30
Tohum                               60
Ekim                                   10
Gübre                                 20
Sulama                               30
Biçme                                 40
Nakliye                               17
Balyalama (TL/da)               40
Masraf toplamı (TL/da)       247

Verim ve ürün değerleri: Dekara 4 ton yeşil ot ve bunun kurutulması sonucunda ise 1 ton kuru ot elde edildiği varsayılmıştır. Ortalama 25 kg’lık balyalar yapılmış ve sonuçta dekar başına 40 balya elde edilmiştir. Bir ton kuru otun piyasa değeri 500 TL kabul edilerek dekar başına 500 TL gelir elde edildiği hesaplanmıştır.

Gelir kalemleri                        TL

Yeşil ot verimi kg/da)             4.000
Kuru ot verimi (ton/da)          1.000
Balya sayısı /da                         40
Kuru ot satış fiyatı (TL/ton)      500
Üretim değeri TL/da                500

Gelir-gider farkı: Yapılan hesaplamada dekar başına gelir ve gider farkı şu şekilde gerçekleşmiştir:

• Gelir : 500 TL
• Gider : 247 TL
• Fark : 253 TL

Yukarıdaki hesaplamalardan anlaşılacağı üzere, ortalama şartlarda İtalyan çimi ekildiğinde dekar başına 250 TL dolayında brüt kâr elde etmek mümkündür

Kamu teşvikleri: Tek yıllık yem bitkisi olan İtalyan çimine 2014’te verilen kamu teşviki 35 TL’dir. Dolayısıyla, bu teşvikle birlikte üreticinin dekar başına yıllık kazancı 300 TL’ye yaklaşmaktadır.

Caramba Yem Bitkisi Değerlendirme:

Üretici arazisine İtalyan çimi ekmekle hem dekar başına 300 TL’ye yakın kazanç elde etmiş ve hem de ineklerinin sağlıklı beslenmesi için kaliteli kaba yem üretmiş, fahiş fiyatlarla ve kalitesi belirsiz yem alma mecburiyetinden kurtulmuştur.

Aynı yıl içinde İtalyan çimi hasadından sonra ikinci ürün ekilebilmesi halinde üretici kazancını ikiye katlayabilir.


Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Üçgül Yem Bitkisi

Üçgül Yem Bitkisi

Makalede Neler Var ?1 ÜÇGÜL YETİŞTİRİCİLİĞİ1.1 Üçgül Yem Bitkisi Önemi1.1.1 Üçgül Türleri Nelerdir1.2 Üçgül Bitkisel …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.