Cumartesi , Nisan 11 2020
Son Dakika
Anasayfa / HAYVANCILIK / Arıcılık / Yıllık Arıcılık Takvimi
Yıllık Arıcılık Takvimi

Yıllık Arıcılık Takvimi

Yıllık Arıcılık Takvimi  Ülkemizde genellikle şubat başı ve mart ayı sonunda aktif arıcılık sezonu başlamaktadır.
 Genellikle eylül ayında tüm yörelerimizde bal hasat işlemleri yapılmaktadır. Ancak bazı yörelerimizde yıl
içerisinde birkaç kere bal hasat işlemi yapılabilmektedir.
 İklim ve coğrafyaya göre arıcılık faaliyetlerinin tarihleri değişebilmektedir

Ocak Ayı Bakımı Yıllık Arıcılık Takvimi

a) Arılar devamlı olarak kovanda olduklarından kovan ağızlarının temizliği ve havalandırma yapılır.
b) Arılar için yeteri yem yoksa bez parçasına toz şeker konarak kovan içine yerleştirilir. Uyuyan arıların düşüp ölmemesi için kovan ve petekler sarsılmamalıdır.
c) Kovanlarda görülmesi muhtemel hastalık ve zararlılarla mücadele edilir.

 Kovan uçuş deliklerinin temizlik ve havalandırması yapılır.
 Arılar için yeterli besin yoksa takviye edilir.
 Kovanlar rahatsız edilmez.

Şubat Ayı Yıllık Arıcılık Takvimi

a) İklimi uygun yerlerde yavaş yavaş arılar dışarı çıkarılırken, soğuk bölgelerde ise arılar içeride olduklarından havalandırma işleri dikkatle yapılmalıdır.
b) Soğuk bölgelerde şerbet verilmelidir.
c) Oluşabilecek hastalık ve zararlılarla mücadele edilir.

 Sıcak bölgelerde şubat ayı ortasında ilk kontroller yapılır.
 Besleme ve ilaçlamaya başlanır.

 • Hava koşulları uygun gidip, çiçekler açmış ve arılar çalışmaya başlamışsa , şubatın son haftası kovanlarda ilk kontroller yapılır. Bu kontrollerde ; sönen kovanlar varsa, ballı çerçeveleri alınıp , kovan kapatılır. Bu yolla yağmacılığa da meydan verilmemiş olur.

 • Aç kovanlar varsa, ballı çerçeve verilir. Ballı çerçeve yoksa , şurup ile besleme yapılır. Bu besleme işlemi , kovanda aç kalma tehlikesi ile karşılaşılmadıkça yapılmaz. Çünkü, normal arılar erken beslemeye tabi tutulursa , fazlaca yavruya yatar. Bunun sonucu, soğuklarda yavruları üşütme olasılığı artar. Verilecek şuruplar 1 ölçü şeker, 1 ölçü sudan yapılır. Su kaynatılır. İnsan tenini yakmayacak kadar soğuduktan sonra şeker katılır ve eritilir. 5 litre şuruba 1 gr terramisin veya bir paket apimisin suda erimiş olarak ilave edilir.Yavru çürüklüğüne karşı, koruyucu olarakilaçlı şurupla besleme yapılır.

 • Şubat ayında , ayrıca varroaya karşı mücadele yapılır. Çünkü, şubatta yavru ve yumurta yoktur veya az miktardadır. Yavrunun az olduğu dönem, varroa ilaçlaması için idealdir.Kullanılacak ilaçlar devamlı olarak değiştiği için ,Tarım İl Müdürlüğünden öğrenilmesi gerekmektedir.

Mart Ayı Yıllık Arıcılık Takvimi

a) Arılar bazı bölgelerde dışarıya çıkacaklarından kovan bakım işleri buna uygun olarak devam eder.Kovan çerçeveleri tamir edilir. Küflü ve kırık çerçeveler değiştirilir.
b) Arılar bal toplama faaliyetine başladıklarından bakım işleri artacağından arıcılık malzemeleri daima çalışır halde bulundurulmalıdır.
c) Kovanlarda hastalık yapmaması için ilkbahar temizliği yapılır ve gerekli ilaçlar kullanılır.

 Arılar bazı bölgelerde dışarıya çıkacaklarından kovan bakım işlerine başlanır.
 İlkbahar temizliği yapılır ve gerekli ilaçlar kullanılır.

 • Arılarda esaslı muayene ve bakım işlemlerine mart ayında başlanır. Mart ayında arılar yavru ve yumurtaya başlarlar. Bu nedenle, kovanların açılması ve muayenesi havanın güneşli, rüzgarsız ve sıcaklığın 15 derecenin üzerinde olduğu 12.00-14.00 saatleri arasında yapılmalıdır. Yavruları üşütmemek için, kovanları fazlaca açık tutmaktan kaçınılmalıdır.

Ayrıca , elini çabuk tutarak, kovanları hemen kapatmalıdır.
– Kovanların işçi arı mevcudu kontrol edilir.
– Kovanların anaları olup olmadığı kontrol edilir.
– Öksüz kovanlar analı zayıf kovanlarla birleştirilir.
– Kovanlardaki fazla boş petekler çıkartılır.
– Yavru ve yumurta için teşvik şuruplaması yapılır.
– Elimizde varsa, ihtiyaçlı kovanlara ballı çerçeve takviyesi yapılır.
– Rutubetten dip tahtası ıslanan kovanlar varsa , ya dip tahtası ya da kovan değiştirilir.veya sıcak bir günde , yanan bir ateşte dip tahtası kurutulur.

Nisan Ayı Yıllık Arıcılık Takvimi

a) Arı kovanları sağlıklı olmalı ve bazı kovanlarda çerçeve değiştirilmelidir.
b) Arıların temizliği ve bakım işleri devam eder. Ana arısı olmayan kovanlara ana arı verilir. Zayıf kovanlarda beslenmeyi takviye bakımından şerbet verilir.
c) Çeşitli arı hastalık ve zararlılarına karşı ilaçlama yapılır, tedbir alınır.

 Arıların temizliği ve bakım işleri devam eder. Ana arısı olmayan kovanlara ana arı verilir.
 Zayıf kovanlara besleme amacıyla şerbet verilir.
 Çeşitli arı hastalık ve zararlılarına karşı mücadele yapılır.

 • Bu ayda Martta başlanan işlere genellikle devam edilir.
 • Yemlemeye devam edilir.15 günde bir kovanlar açılarak, iş çalışması kontrol edilir.
 • Gerek duyulan kovanlara kabartılmış petekler azar azar verilir.
 • Her hafta arıların çalıştığı saatlerde kovanlar dıştan kontrol edilerek, kuşkulanılan kovanlar açılarak denetlenir.
 • Nisan sonlarında , kuvvetli kovanlar oğula hazırlanabilir. Oğul verebilecek 10 çerçevesi tam dolu kovanlar, ya bölünür veya balık ilavesi verilir. Arıcı arzusuna göre hareket ederek, isterse tabii oğula da bırakabilir.
 • Zayıf kovanlar yavru ve yumurtalı çerçevelerle takviye edilir.
 • Çok zayıf kovanlara yavrulu çerçeve takviyesi takviyesi, üzerindeki işçi arılarla birlikte verilir. Bu defa , birleştirme çerçevesi kullanılarak , birleştirme işlemi yapılır. Bu işlemde , verilen çerçeve üzerinde ana arının bulunmaması gerekir.

Mayıs Ayı Yıllık Arıcılık Takvimi

a) Arıların kolay çalışmalarını temin için kovanlarda bakım ve temizlik işleri devam eder. Özellikle modern kovanların kullanılması bu işi sağlamada önemlidir.
b) Arı malzemeleri işler durumda bulundurulur. Oğul verme ay boyunca devam eder.
c) Çeşitli arı hastalıklarına karşı mücadele yapılır.
d) Bazı ılık bölgelerde bal hasadına başlanır.

 Kovanlarda bakım işlemleri devam eder.
 Oğul çalışmalarına başlanır.
 Çeşitli arı hastalık ve zararlılarına karşı mücadele yapılır.
 Bazı sıcak bölgelerde bal hasadına başlanır.

 • Nisan ayında yapılan bölmelerin durumları izlenir.
 • Fazlalık analar ile öksüz kovanlar analandırılır veya bazı analar ile yeniden bölme yapılır.
 • Mayıs ayında hava koşullarına, doğal bitki örtüsüne ve kovanların yiyecek durumlarına göre , yemleme sürdürülür.
 • Doğal oğul arzu edilmiyorsa, ana arı memeleri kesilerek yok edilir.
 • Oğulların bakımına özen gösterilerek, genç çiftleşmiş analar yumurtlamaya kadar izlenmelidir.
 • Gerek duyulan kovanlara, çerçeve durumlarına göre ballık ilave edilir.
 • Uçma delikleri iyice genişletilir (Havalar serin gidiyorsa, uçma deliği normal bırakılır.)
 • Seyyar arıcılık yapacak arılar, kovanları taşıyacakları yerleri belirleyerek bölge hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar.

Haziran Ayı Yıllık Arıcılık Takvimi

a) Bal ile dolmuş çerçeveler alınarak yeni boş çerçeveler konulur. Kovanlarda bakım ve temizlik devam eder.
b) Her türlü hastalığa karşı mücadele devam eder.
c) Bazı bölgelerde bal hasadı başlamıştır.

 Bal ile dolmuş çerçeveler alınarak yeni boş çerçeveler konulur.
 Bazı bölgelerde bal hasadı başlar.

 • Oğulların bakım ve kontrolüne devam edilir. Taşınan kovanlar muayene edilir.
 • Ballık ve çerçeve ilavesi yapılır. Oğula yatan kovanlar kontrol edilir.
 • Nektarin geliş durumu kontrol edilir.
 • Sıralanan petekler hasat edilir. Süzülüp tekrar kovana verilir.
 • Bölgedeki doğal bitki örtüsünün durumuna göre, gerek duyulursa, yeni bölgelere (örneğin, ayçiçeğine )kovanlar taşınır.

Yıllık Arıcılık Takvimi

Temmuz Ayı Yıllık Arıcılık Takvimi

a) Kovanların temiz ve kullanışlı olmasına dikkat edilir. Kovanlar sarsılmadan çiçeği bol yerlere nakledilir.
b) Zayıf kovanların birleştirilmelidir.
c) Hastalık ve zararlılarla mücadele edilir.
d) Bal hasadına devam edilir.

 Kovanlar çiçeği bol yerlere nakledilir.
 Zayıf kovanların birleştirilir.
 Hastalık ve zararlılarla mücadele edilir.
 Bal hasadına devam edilir.

Ağustos Ayı Yıllık Arıcılık Takvimi

a) Kovanlarda temizlik devam eder. Dolu çerçeveler çıkarılarak yerlerine boşlar konur. Kovanlar geceleri sarsılmadan bol çiçekli, florası zengin yerlere nakledilir.
b) Arılarda görülecek hastalık ve zararlılarla mücadele edilir
c) Bal hasadı devam eder.

 Bal dolu çerçevelerde süzme yapılır.
 Kovanlar bitki varlığı zengin yerlere nakledilir.

 • Genellikle bal toplama devresi olduğundan, kovanların genel durumu kontrol altında tutulur.

Eylül Ayı Yıllık Arıcılık Takvimi

a) Kovanlarda bakım işleri devam eder. Soğuk bölgelerde kovan ağızları daraltırılır
b) Çeşitli arı hastalık zararlıları ile mücadele edilir
c) Bal hasadı devam eder. Soğuk başlayan bölgelerde kovanlarda kışlık yem durumları kontrol edilir.

 Soğuk bölgelerde kovan ağızları daraltılır.
 Bal hasadı biten kovanlarda arı hastalık ve zararlıları ile mücadele edilir.
 Soğuk başlayan bölgelerde kovanlarda kışlık yem durumları kontrol edilerek varsa eksikler tamamlanır.

 • Bal hasadı yapılır. (Çerçevenin tümünün veya en az 2/3’ünün sıralandığı zaman, bal hasat edilmelidir. Sırlanmış, olgunlaşmamış ballar hasat edilirse, erken kristalize olur veya ekşimeler görülebilir.)
 • Sağlam çerçevelerdeki ballar süzülerek, boş petekler yeniden kovanlara verilir. Verilen bu boş petekler işçi arılar tarafından onarılarak, bal bulunabilirse, yeniden doldurulabilir.
 • Bal sağımda yağmacılığa meydan vermemek için, çok dikkatli davranmak gerekir.
 • Kovanlarda bakım işleri devam eder. Soğuk bölgelerde kovan ağızları daraltırılır. Soğuk başlayan bölgelerde kovanlarda kışlık yem durumları kontrol edilir.

Ekim Ayı Yıllık Arıcılık Takvimi

a) Kovanlar soğuk bölgelerde kışlık yerlerine nakledilir. Kış dinlenmesine bırakılmadan temizlenir, içindeki yabancı maddeler atılır.
b) Arılarda görülebilecek hastalıklara karşı mücadele yapılır.
c) Bal hasadı bu ay bitirilir. Ambalajlanarak piyasaya sevkedilir.

 Kovanlar kışlama alanlarına taşınırlar.
 Çeşitli arı hastalık ve zararlıları ile mücadele yapılır.
 Bal hasadı tamamen bitirilir.
 Boş petekler büyük mum güvesine karşı önlem alınarak saklanır.

 • Arıları kışa hazırlama bakımından ekim ayı çok önemlidir. Bu ayda arılar tam bir kontrolden geçirilir. Ana durumları, yavru durumu, işçi arı durumu ve kışlık bal durumu kontrol edilir.
 • Anasız kovanlar birleştirilir.
 • İşçi arısı az ve zayıf kovanlar kışı çıkaramayacağı için birleştirilmelidir.
 • Mevcut durumu iyi olup, balı noksan olanlar varsa, ballı çerçeve verilir. Yoksa, şurupla besleme yapılır. Kışa hazırlanan kovanlarda, yavru çürüklüğü hastalığına karşı koruyucu olarak, yemleme şurubuna teramisin katılır. Mozeraya karşı da koruyucu olarak fumidil-B şuruba katılarak yemleme yapılır.
 • Ekim ayı sonlarında, etkili bir varroa mücadelesi yapılmalı ve arılar kışa varroadan temizlenmiş olarak girmelidir.
 • Kışa hazırlanan kovanlarda, arıların kaplayabileceği kadar çerçeve kuluçkalıkta bırakılmalı, balı alınmalıdır.
 • Arı mevcuduna göre, kovanda 10-20 kg. bal bırakılırsa, kış için yeterli olur.
 • Kışa hazırlanan kovanlar yağmurdan korunmalı, uçma delikleri daraltılmalı, yağmur ve rutubetten korunmalıdır.
 • Hazırlanan kovanlar kışlanacağı yerde rahatsız edilmemelidir.

Kasım Ayı Yıllık Arıcılık Takvimi

a) Arılar yeteri besin bırakılmış kovanlarda kış uykusuna bırakılır.
b) Hasad edilmiş ballar piyasaya sevkedilir.

 Arılara yeterli besin bırakılarak ve her türlü olumsuz çevre koşullarına karşı gerekli önlemler alınarak kışlamaya sokulurlar.
 Ekim ayında yapılan işler tamamlanır. Zayıf ve anasız arılar birleştirilir.
 Kışlamaya alınan arılar rahatsız edilmez.

Aralık Ayı Yıllık Arıcılık Takvimi

a) Arılar kovanlarda kış dinlenmesine terk edilir.

 Kışlamaya alınan arılar rahatsız edilmez.
 İlkbahar çalışması için boş kovan temizliği gibi ön hazırlıklar yapılır


Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Büyükbaş Hayvancılık Tarım Takvimi

Büyükbaş Hayvancılık Tarım Takvimi

Makalede Neler Var ?1 Büyükbaş Hayvanlarda Aşılama Takvimi1.0.1 Ocak Ayı Büyükbaş Hayvancılık Tarım Takvimi1.0.2 Şubat Ayı Büyükbaş …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.