Pazartesi , Mart 15 2021
Son Dakika
Anasayfa / TARIM / Tarım ve Hayvancılık Takvimi / Bağcılık Tarım Takvimi
Bağcılık Tarım Takvimi

Bağcılık Tarım Takvimi

Bağcılık Takvimi

Ocak Ayı Bağcılık Tarım Takvimi

a) Ilık bölgelerde asma dipleri açılır. Boğaz kökleri temizlenir. Gübreleme yapılabilir. Bazı ılıman bölgelerde derin krizme yapılır.
b) Soğuk hava depolarında muhafaza edilen üzümler piyasaya sevkedilir.

 • Yeni bağ tesisi yapılacak yerlere kirizma yapılır. Dikim çukurları açılır.
 • Çeliklerdeki mantari hastalıklara karşı , bordo bulamacı (%2’lik)ile mücadele edilir. Bu uygulama , gözlerin bir hafta kadar geç uyanmasını da sağlar.
 • Amerikan asma anaçlıklarında;budama ve çelik hazırlama işlemleri sürdürülür.

 • Köklü asma fidanı sökümü yapılır.

 • Ilıman bölgelerde , hava koşullarının uygun olduğu zamanlarda açılan çukurlara asma dikimi yapılır.
 • İklim elverişli olduğu takdirde , kış budamalarına devam edilir. Don ve kırağı düşen yerlerde, yalnız aralama yapılması, budamanın çubuklar üzerindeki gözler kabardıktan sonra yapılması gerekir.
 • Bağlar budandıktan sonra , phoma hastalığına karşı mücadele yapılır.
 • Sonbaharda çiftlik gübresi verilmeyen bağlara, çiftlik gübresi verilir.

Şubat Ayı Bağcılık Tarım Takvimi

a) Bağ kurulacak yerlerde ve eski tesislerde derin belleme (Krizma) yapılır, gübrelenir.
b) Köklü ve köksüz asma çubuğu dikimi devam eder.
c) Budama yapılmaya başlanır.
d) Bağlarda kış mücadelesi yapılır. Omcalar bordo bulmacası ile yıkanırlar.

 • Bağlarda kış budamasına devam edilir.
 • Anaçlıklarda asma çeliği kesimine devam edilir ve kesilen çelikler kum içine ters olarak bütünüyle katlanır.
 • Uygun havada fidan dikimi yapılır.
 • Ay sonunda birinci kış ilaçlaması yapılır.
 • Toprak işlemesi yapılır, gübreleme ve uygun bir tarımsal kireç ile kireçleme yapılır.

Mart Ayı Bağcılık Tarım Takvimi

a) Bağ kurulacak yerlerde ve eski tesislerde toprak işlemesi ve gübrelemeye devam edilir.
b) Köklü ve köksüz bağ çubuğu dikimine devam edilir.
c) Don tehlikesi olmayan yerlerde bu ay içinde bağ budamasına son verilir. Tehlikesi olan
yerlerde donların geçmesi beklenmelidir. Nispeten mutedil iklimli yerlerde ve ılıman bölgelerde aşılama işlemlerine de başlanır.
d) Hastalık ve zararlılarla mücadele edilmeli, soğuk bölgelerde omcalar gözler patlamadan bordo bulamacı ile yıkanmalıdır.

 • Bağlarda budama bitirilir.
 • Bağ tesisi için fidan dikimi yapılır.
 • Anaçlıklardan alınan asma çelikleri , köklendirilmek üzere, hazırlanan yerlere dikilir.
 • Gübreleme yapılmamışsa bu ayda yapılır.
 • Yarma ve dilcikli ingiliz aşısı yapımına başlanır.
 • Geçen ay yapılamayan birinci kış ilaçlaması bu ay yapılmalıdır.
 • Çırpı toplama , yüksek sistemde direk dikimi, tel çekme ve germe işleri yapılır.
 • Sürgün bağlama, dikim , sürüm, gübreleme yapılır.
 • Uyanmaya başlayan bağlarda sürgünler bir karış olunca bordo bulamacı atılır. Hemen arkasından, kükürt atılmalı;yağışlı havalarda kükürt atımı tekrarlanmalıdır. İlaçlamalar 15-20 gün ara ile yenilenir.
 • Göz kurdu ve maymuncuğa karşı mücadele edilir. Maymuncuk böcekleri omcalara çıktıklarında , omca çevreleri Dursban-4, Korban-4,Korvin-5 Wp ilaçlarından biri ile ilaçlanır.

Nisan Ayı Bağcılık Tarım Takvimi

a) Bağlarda İlkbahar krizması yapılır. Asmaların boğazları açılır. Gerekli gübreleme işleri yapılır.
b) Bazı bölgelerde asma çubuğu dikimi bu ay boyunca da devam eder.
c) Bağlarda budama sıkı bir şekilde devam eder. Bazı ılık bölgelerde uç alma işlemi uygulanır. Omcalar hereklere alınır. Bazı bölgelerde aşılama devam eder.
d) Hastalık ve zararlılara karşı ilaçlama önemle yürütür.

 • Toprak işlemi bitirilir.
 • Aşılama ayın ortasında sonuçlandırılır.
 • Bağlar ,bağ göz kurtlarına karşı ilaçlanır. Dursban-4 veya Korban-4 kullanmakla, göz kurtlarının yanında maymuncuk,thirips, çadır tırtılı , dürmece, boynu eğri ve sigara böceğine karşı da önlem alınmış olur.
 • Sürgün kurumasına karşı da ilk yaz ilaçlaması yapılır.

Mayıs Ayı Bağcılık Tarım Takvimi

a) Bazı serin bölgelerde bağlarda toprak işlemesi ve gübreleme uygulaması yapılır.
b) Asma çubukları dikimi devam eder.
c) Serince bölgelerde budama, boğaz açma, aşılama devam eder. Ilık bölgelerde uç alma ve hereklere bağlama işleri yürütülür.
d) Mildiyö ve küllemeye karşı mücadele yapılır. Diğer zararlılarla da savaşılır.

 • Yeni tesislerde yeşil sürgün budaması yapılır. Kültürel tedbirler sürdürülür.
 • Küllemeye karşı, kükürtlü mücadele yapılır.(Dekara 3 kg. kükürt atılır. Birinci kükürt atma , sürgünler 15-20 cm olunca , ikinci kükürt ise, mutlaka çiçeklenmeden sonra yapılmalıdır. Bağlara kükürt atmakla, bağlarda Eriophys akarının da yaprakları deforme etmesi, çukurcuklar ve kabarcıklar meydana getirmesini önler.)
 • Bağ mildiyösüne (Pronos) karşı bakırlı ilaçlarla ilaçlama yapılır.
 • Salkım güvesi, maymuncuk ve sigara böceğine karşı, nisan ayında kullanılan ilaçlarla mücadeleye devam edilir.

Haziran Ayı Bağcılık Tarım Takvimi

a) Bazı bölgelerde toprak işlemesi ve gübreleme devam eder.
b) Bağlarda sulama, uç alma, boğaz açma, çapalama, hereklere bağlama ve diğer bakım işleri devam eder.
c) Her türlü hastalık ve zararlılarla mücadele yapılır. Ay sonuna doğru turfanda üzümler hasat edilmeye başlanır. Piyasaya arz edilir.

 • Yabancı ot mücadelesi yapılır.
 • Aşıların bakım ve kontrolleri yapılır.
 • Bağ mildiyösüne karşı ikinci ilaçlama , bakırlı ilaçlarla yapılır.
 • Küllemeye karşı kükürtleme yapılır. Salkım güvesine karşı, mayıs ayında kullanılan ilaçlarla, zararlıların durumuna göre mücadeleye devam edilir.

Bağcılık Tarım Takvimi

Temmuz Ayı Bağcılık Tarım Takvimi

a) Bağlarda toprak işlemesi durmuştur.
b) Dikim işleri görülmez.
c) Bağlarda uç alma, filiz alma, yaprak seyreltme, sülük ve bilezik alma, koltuk alma ve hereklere bağlama işleri devam eder. Sulama, çapalama gibi bakım işleri yürütülür.
d) Her türlü bağ hastalık ve zararlıları ile mücadele edilir.
e) Bağlarda üzüm hasadı başlar. Ambalaj ve pazara sevki yanında değerlendirme usullerine de başvurulur. Özellikle kurutmacılık ay sonunda başlar.

 • Ot alma ve sulama işlerine devam edilir.
 • Yüksek terbiye sisteminde kurulmuş bağlarda, asmalar tele yatırılır.
 • Filiz alma yapılır.
 • Salkım güvesine karşı üçüncü ilaçlama yapılır. Hektavin toz veya Hektavin 50 W.P. ile ilaçlama yapılır. Her iki ilaç da mildiyö için kullanılacak ilaçlarla karıştırılıp uygulanabilir.

Ağustos Ayı Bağcılık Tarım Takvimi

a) Bağlarda uç alma, yaprak toplama, sulama gibi bakım işleri yapılır.
b) Her türlü bağ hastalık ve zararlıları ile mücadele edilir.
c) Hasat, pazarlama ve değerlendirme işleri devam eder.

 • Yeni kurulan bağlarda yabancı otlarla mücadele ve sulama yapılır.
 • Erkenci çeşitlerde üzüm hasadına başlanır.
 • Bu ayda üzümler olgunlaşmaya başlar. Salkım güvesi ile sumak halindeki salkımlardan, neferiye aşamasındaki küçücük üzüm salkımlarına kadar , hemen her aşamada zararlı olur. Hasat söz konusu olduğu için, kalıcı etkisi olmayan Hektavin 50 veya Hekthion 25 W.P. kullanılabilir.
 • Olgun danelere üşüşen, içini boşaltan sarıca arıların zararı oldukça fazladır. Bazen omcada işe yarar tek salkım bırakmazlar. Bağ çevresinde, taş kovukları veya duvarlardaki deliklerde sarıca arı petekleri vardır. buralara ilaç tozutmak ve delikleri sıvamak gerekir. Hasattan bir hafta evveline kadar, Hekthion W.P. kullanılabilir.

Eylül Ayı Bağcılık Tarım Takvimi

a) Bağlarda sulama, hereklere bağlama gibi bakım işleri devam eder.
b) Çeşitli hastalık ve zararlılarla mücadele yapılır.
c) Üzüm hasadı, pazarlaması ve çeşitli yollarla değerlendirilmesine devam edilir.

 • Yabancı ot mücadelesi yapılır.
 • Salıkım güvesi mücadelesi yapılır. Müşküle çeşidine (Hehtavin 50, Hekthion W.P. Phosvel Triazinphos Phossalone EM) ilaçlarından biri, tarifinde belirtilen miktarlarda kullanılır.
 • Üzüm hasadı yapılır.

Ekim Ayı Bağcılık Tarım Takvimi

a) Bağlarda toprak işlemesi ve bakım işleri durmuştur.
b) Kışı yaprak altlarında ve kovuklarda geçirecek böceklerle yumurtalarına karşı mücadele devam eder.
c) Üzüm hasadı ay ortalarına kadar yapılır. Kurutulma, pekmez, sirke, şıra şeklinde değerlendirme devam eder.

 • Üzüm hasadına devam edilir.
 • Hasadı tamamlanan bağlarda toprak işlemesi ile birlikte, çiftlik gübresi uygulamasına başlanır.

Kasım Ayı Bağcılık Tarım Takvimi

a) Bağlarda sırık ve herekler toplanır ve gelecek yıla saklanır. Bağlara koyun ve sığır sürüleri salınarak yapraklar yedirilir. Böceklere yuva teşkil eden örtü böylece kaldırılır. Bazı soğuk bölgelerde omcalar toprakla höyük şeklinde örtülür.
b) Bazı sıcak bölgelerde üzüm hasadı ve değerlendirilmesi devam eder.

 • Çiftlik gübresi tatbikatı ve toprak işlemesi yapılır.
 • Aralama işine başlanır. Yaprakları yarı yarıya sararıp düşmeye başlayan bağlarda aralama yapılır. Aralama, budamanın ilk işidir. Aralama ile, asma üzerinde oduna kaçmış ve uzamış dallar kesilir. Esas budama daha sonraya bırakılır. Bu suretle, asmanın daha geç uyanması ve ilkbaharın tehlikeli donlarını atlatması sağlanmış olur. Don tehlikesi olmayan yerlerde, aralama ve budama aynı anda yapılabilir.
 • Yeni bağ tesis edecek yerlerde kirizma yapılır.
 • Kışın sert geçtiği yerlerdeki bağlarda, söküm ve hendekleme yapılır.
 • Müşküle üzümü ince plastik torbalar içerisine alınarak, asma üzerinde muhafaza edilir.

Aralık Ayı Bağcılık Tarım Takvimi

a) Bağlarda herekler toplanır ve saklanır.
b) Üzümler depolarda muhafaza edilir ve pazarlanır.

 • Kış budaması yapılır.
 • Asma söküm işleri ile, boylarına ayırıp, hendekleme işlerine devam edilir.
 • Nüvelik bağ tesisi için açılan çukurlara dikim yapılır.
 • Toprak tavlı olduğundan, sürüm ve çiftlik gübresi uygulaması yapılabilir.
 • Boş zamanlarda, bağ yollarına çakıl dökülür.
 • Kış ilaçlamasına, sahil kesimlerinde ay sonunda başlanabilir.

Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Küçükbaş Hayvancılık Tarım Takvimi

Küçükbaş Hayvancılık Tarım Takvimi

Makalede Neler Var ?1 Küçükbaş Hayvancılık Aşı Takvimi1.0.1 Ocak Ayı Küçükbaş Hayvancılık Tarım Takvimi1.0.2 ŞUBAT Ayı Küçükbaş …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.