Pazartesi , Mart 15 2021
Son Dakika
Anasayfa / HAYVANCILIK / Şap Hastalığından Aşılı Arilik Genelgesi
Şap Hastalığından Aşılı Arilik Genelgesi

Şap Hastalığından Aşılı Arilik Genelgesi

Şap Hastalığından Aşılı Arilik Genelgesi Yayımlandı

Şap Hastalığından Aşılı Arilik Genelgesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yıllardır hayvancılığımızın en büyük sorunlarından biri olan şap hastalığının 2020 yılına kadar ülkemizde tamamen ortadan kaldırılması hedeflenmiştir.

Ülkemizde Şap Hastalığını yok etmek ve Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı tarafından verilen statüyü elde etmek için, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Bölgesel Risklerin kademeli azaltılmasına Dayalı Şap Hastalığının kontrolü ve Eradikasyon Eylem Planı hazırlanmış, ilimiz 78 il ile beraber şap hastalığından aşılı ariliği hedeflenen iller arasına alınmıştır.

Yapılan plan çerçevesince 2020 yılında, Ülkemizin şap hastalığından aşılı ari kısmı olan Trakya kesiminin, şap hastalığından ”aşısız ari bölge”, hastalığın endemik olarak görüldüğü Anadolu’nun ”aşılı ari bölge”, 2023 yılında ise Anadolu’nun geri kalan kısmının şap hastalığından ”aşısız ari bölge” statüsüne kavuşturulması hedeflenmiştir.

Trakya’dan sonra 2020 yılına kadar şap hastalığından aşılı ari statüsü kazandırılacak olan Anadolu’da şap hastalığından aşılı ari statüsünün elde edilebilmesi için 1 Ekim 2017 tarihi itibarıyla iller arasında yapılacak büyükbaş ve küçükbaş hayvan sevkleri yeniden düzenlenmiştir.

Bu kapsamda; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Şap Hastalığından Aşılı Arilik genelgesi yayımlanmış olup, bununla ilgili olarak yetiştiricilerimizin mağdur olmaması için hayvanlarını sevk etmeden önce yapacağı işlemler ve dikkat edeceği hususlar aşağıda belirtilmiştir.

A-İller arasında Besilik ve Damızlık küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan sevkleri ile ilgili Özel Şartlar

l -Hayvanlarda sevk günü şap hastalığı belirtisi bulunmayacaktır.

2-Hayvanların sevk yapılacağı çıkış ve varış işletmesi şap hastalığından dolayı karantina altına alınmış koruma ve gözetim bölgesinde olmamalıdır.

3-Sevki yapılacak büyükbaş hayvanlarda son bir yılda iki kez şap aşısı ile aşılanmış olmalı ve ikinci şap aşısını son 6 (altı) ay içinde yapılmış olmalıdır.

4-İlk defa aşılanmış sığır cinsi hayvanlar, rapel şap aşısı ile aşılama yapılmasından 21 gün sonra sevk edilecektir.

5-Sığır cinsi hayvanların son aşılama tarihinden sonra 21 gün geçmesi koşulunu sağlayan hayvanların sevklerine izin verilecek, aşısız büyükbaş hayvanların sevklerine izin verilmeyecektir.

Şap Hastalığından Aşılı Arilik Genelgesi

B-İller Arasında Doğrudan Kesimhaneye sevk edilecek Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Sevkleri ile İlgili Özel Şartlar

l -Hayvanlarda sevk günü şap hastalığı belirtisi bulunmayacaktır.

2-Kesimhanelere gidecek olan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda şap aşısı şartı aranmayacaktır.

3-Hayvanların sevk yapılacağı çıkış işletmesi, şap hastalığından dolayı karantina altına alınmış, koruma ve gözetim bölgesinde olmamalıdır.

Aşılı ari ve Aşılı ariliği hedeflenen bölgede bulunan 8l il, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından şap hastalığı ile mücadele kapsamında korunmuş bölge ilan edildiğinden. Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar dışında, sevk edilen hayvanlar 01.01.2019 tarihinden itibaren tüm masrafları sahibine ait olmak üzere en yakın mezbahada doğrudan kesime sevk edilecektir.

Ayrıca Aşılı Ariliği hedeflenen iller, Bakanlık tarafından Şap Hastalığı ile mücadele kapsamında korunmuş bölge kabul edildiğinden korunmuş bölge kabul edilen hayvancılık işletmelerinde bulunan hayvanların tamamı Bakanlık veri tabanına kayıtlı olmalıdır. Bakanlık veri tabanına kayıtlı olmayan hayvanlar, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar dışında, korunmuş bölgeye sevk edilmiş kabul edileceğinden,01.01.2019 tarihinden itibaren tüm masrafları sahibine ait olmak üzere en yakın mezbahada doğudan kesime sevk edilecektir.


Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Hayvancılıkta Yem İhtiyacı Nasıl Belirlenir

Hayvancılıkta Yem İhtiyacı Nasıl Belirlenir

Makalede Neler Var ?1 Yem İhtiyacının Tespitine Etki Eden Faktörler1.1 Hayvanların Canlı Ağırlıkları1.2 Hayvanların Yaşı1.3 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.