Salı , Mart 16 2021
Son Dakika
Anasayfa / HAYVANCILIK / Küçükbaş Hayvancılık / Küçükbaş Hayvan Hastalıkları / Koyunlarda Çıban, Cırtlak ve Çatlak Hastalığı
Koyunlarda Çıban, Cırtlak ve Çatlak Hastalığı

Koyunlarda Çıban, Cırtlak ve Çatlak Hastalığı

Koyunlarda Kazeöz Lenfadenitis Hastalığı

Kazeöz lenfadenitis (CLA) koyun ve keçilerde Corynebacterium pseudotuberculosis (C. pseudotuberculosis) tarafından oluşturulan, lenf yumrularında ve iç organlarda apse şekillenmesi ile karakterize kronik seyirli bir enfeksiyondur.

Enfeksiyon, eksternal ve viseral (internal) olarak iki formda tanımlanmış; eksternal formda yüzeysel lenf yumrularının, viseral formda ise iç organlar ile bunlara ait lenf yumrularının etkilendiği kaydedilmiştir. Eksternal formda yüzeysel lenf yumrularındaki apseler deri kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Viseral formda ise hayvanın vücut ağırlığı, yapağı verimi ve kalitesi düşmekte, fertilite azalmaktadır. Viseral formda şekillenen zayıflama “Thin Ewe Syndrome” olarak da isimlendirilmiştir. Enfeksiyonun, karkasların tamamının ya da bir kısmının tüketilmesine olanak vermeyerek ve deri ile yapağı kalitesinde bozulma ve miktarında azalmaya yol açarak, önemli ekonomik kayıplara da neden olduğu bildirilmiştir.

Enfeksiyonun varlığı birçok ülkede, özellikle de küçük ruminantların yoğun olarak bulundukları bölgelerde ayrıntılı olarak klinik ve serolojik incelemelerle saptanmıştır. Ancak hastalığın subklinik seyretmesi nedeniyle insidensi ve prevalensi
ile ilgili az ve oldukça değişik sonuçlar bildirilmiştir. İncelenen literatürlerde doğal enfeksiyonlarda hastalığın patolojik-anatomik yapısı üzerinde ayrıntılı bir çalışmaya rastlanamamıştır.

Koyunlarda Çıban, Cırtlak ve Çatlak Hastalığı

Koyun Pseudotüberkülozu Nedir ve Nasıl Oluşur

Koyun ve keçilerde apse oluşmasında akla ilk gelen, her zaman, Kazeöz Lenfadenitis (CL, CLA) ya da koyun pseudotüberkülozu denen hastalıktır.  Yetiştiriciler arasında çıban, cırtlak veya çatlak olarak bilinir.  Etkeni Corynebacterium pseudotuberculosis  (CPS) adı verilen bir bakteridir.  Bakteri vücudun dışarıdan görülen lenf bezlerinde apse oluşturduğu gibi, dışarıdan görülmeyen lenf bezlerinde de apse oluşturur.

Çene altı, kasık, koltuk altı, boyun, meme üzeri ve kulak arkasındaki lenf yumrularında oluşan apseler dışarıdan görülebilir ve patlayıp açık hale gelerek dışarıya irin sızabilir.  Halbuki akciğerlerin arasındaki lenf yumrusuna yerleştiğinde dışarıdan görülmez.  Fakat hastalık yayılmaya devam eder.

Apse içindeki irin yeşilimsi sarı, peynirimsi kıvamdadır.  Kalın bir kapsül içerisinde bulunur.  Bu apselerin açılmasıyla yemlik kenarlarına bulaşan mikroorganizma sağlıklıları da hasta etmeye yeter.  Diğer yandan akciğerlerin arasındaki lenf yumrularında apse varsa hava yoluyla da bulaşma olur.    İrinin milyonlarca bakteri içerdiği ve bulaşmada çok önemli rol oynadığı bildirilmektedir.

Hastalık öldürücü değildir.  Ancak; mezbahalarda çok miktarda karkas kısmının atılmasına sebep olur.  Büyük ekonomik kayıplara yol açar.  Karkasın pazar potansiyelini yok edecek kadar yaygın olabilir.  Koyunlarda “zayıf koyun sendromu”  (Thin Ewe Sydrome) ile karşımıza çıkar.

Koyunlarda Çıban, Cırtlak ve Çatlak Hastalığının Tedavisi Nasıl Yapılır

Koyunlarda Çıban, Cırtlak ve Çatlak Hastalığı

Hastalığın ticari aşısı vardır.  Bu aşı keçiler için ruhsatlandırılmamıştır.  Sürü bazında tedavisi yoktur.

Tek tek yapılan tedaviler ise nüksederek başarısız olur.  Hızla yayılan bir hastalıktır.  Antibiyotiklere cevap vermez.  Laboratuvarda  gentamisin, tetrasiklin, ampicillin, penisillin ve linkomisine karşı duyarlı çıksa da vücutta antibiyotiklerin etkisi gayet sınırlıdır.

Bilim adamları çinko desteklerinin bağışıklık fonksiyonlarının uyarılması ve apse şekillenmesi esnasında bakteriyel artışın durdurulması ile yarar sağlayacağını bildirmişlerdir.

Aynı şekilde, hemen hemen aynı belirtilerle görülen başka etkenler tarafından oluşturulan bir “Apse hastalığı” da söz konusudur.  Kazeöz Lenfadenitis ile birbirine karıştırılır. Hastalığa 1911 yılında ilk kez dikkat çeken bilim adamı M. G. MOREL’in adı verilmiştir.

Koyunlarda Morel Hastalığı Teşhis Ve Tedavisi

Fransız araştırmacı Morel Hastalığının etkeni olarak Staphylococcus aureus subspecies anaerobius’u göstermiştir. Kısa adı “Saan” olan etken bazen yanına başka mikroorganizmaları da alarak apse oluşturmaktadır.

Staphylococcus  aureus subspecies anaerobius = Saan apseleri oluştururken yanına Trueperella pyogenes, Micrococcus, Pseudomonas, Klebsiella, E.coli ve Pasteurella multocida gibi hastalık yapıcı etkenleri de alır.

Bu hastalıkta apse içeriği kremsi beyaz bir renktedir.  Kazeöz lenfadenitis’teki yeşilimsi – sarı ve daha koyu kıvamlı irinden farklılık gösterse de kesin teşhis mikroorganizmayı labortauvar ortamında belirlemek ile mümkün olur.  Birbirine çok benzer iki hastalığın koruyucu hekimliğinde kullanılan Kazeöz Lenfadenitisin aşısı MOREL Hastalığında koruma sağlamaz. Bu durum şüphelenmeyi ve araştırmayı genişletmeyi akla getirir.

MOREL Hastalığının sürü bazında tedavisi yoktur.  Bireysel tedaviler %4-8’lik chloroxylenol (Dettol) veya %10’luk iyot solüsyonlarıyla apselerin temizlenmesi şeklinde denenebilir. Yüzeysel apseler bir tümör gibi kapsülüyle beraber alınabilir.  Başarı şansı çok az olan bu girişimler sürü bazında zaten pratik olmazlar.

Çinko desteklerinin yarar sağlayacağı bu hastalık için de ifade edilmektedir.

Hemen hemen tümüyle birbirine benzeyen bu iki hastalığın ayırt edilmesi şüphe üzerine yapılan laboratuvar tetkikleriyle mümkün olabilir.

Morel Hastalığının ticari aşısı yoktur.  Etkenin veya etkenlerin izole edilmesi suretiyle otovaksin =özaşı yapılması mümkündür.

Ülkemizde yaygın olarak görülen, özellikle Tahirova, kıvırcık sürüleri başta olmak üzere, koyun-keçi yetiştiricilerinin başına büyük dert açan Koyun pseudotüberkülozu= Kazeöz lenfadenitis =CL= CLA hastalığının MOREL hastalığı ile karıştırılabileceği akılda tutulmalıdır.


Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Mastitis Nasıl Önlenir

Mastitis Nasıl Önlenir

Makalede Neler Var ?1 MASTİTİS KONUSUNDA ALINABİLECEK ÖNLEMLER1.1 Mastitis Nasıl Önlenir1.2 İneklerde Mastitisten Korunma1.2.1 a) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.