Cumartesi , Nisan 11 2020
Son Dakika
Anasayfa / HAYVANCILIK / Küçükbaş Hayvancılık / Küçükbaş Hayvan Hastalıkları / Koyun Çiçeği Hastalığının Teşhis Ve Tedavisi
Koyun Çiçeği Hastalığının Teşhis Ve Tedavisi

Koyun Çiçeği Hastalığının Teşhis Ve Tedavisi

Koyun Çiçeği

Deride yaygın eroption ile karekterize şiddetli, bazen ölümcül, viral bir hastalıktır. Hastalık yurdumuzda ve diğer bölge ülkerinde yaygın bulunan hastalıklardan biridir. Koyun ve keçi çiçek virusları hem antijenik hemde fizikokimyasal olarak birbirine çok benzerdirler. Etken poxiviridae grubundan Capripoxvirus olup hem koyun hem de keçi alt suşları mevcuttur. Bazı suşlar her iki hayvan türünde hastalığa neden olabilirler.Bulaşma çok hızlıdır. Direk ve endirek bulaşma söz konusu olup aerogen yolla ve sineklerle de kontaminasyon mümkündür. Bulaşma oranı çok yüksektir.Ölüm oranı ise gençlerde erginlere nispet daha fazladır. Hastalığın inkübasyon süresi 4-8 gün kadardır.Keçi çiçeğinde bu süre 15 güne kadar uzayabilir.

Koyun Çiçeği Hastalığının Teşhis Ve Tedavisi

Klinik Bulgular:

Koyun ve keçi çiçeğinin klinik bulguları benzerdir.Fakat keçilerde hastalık daha hafif seyirlidir. Ateş ve değişik derecelerde sistemik bozukluklar gözlenebilir. Gözkapakları şişer,mukoprulent burun akıntısı dikkat çeker. Yaygın deri lezyonlarında kuyruk altında, kulaklarda, batın bölgesinde ve derinin yapağısız bölgelerinde rastlanır. Lezyonlar deri üzerinde eritramatöz karekterde başlar daha sonra çabucak yayılarak çoğalır yuvarlak lekeler halini alır, bu lekelerin etrafı kongese olur. Çiçek tarzındaki bu lekelerde yangı, ödem ve epitelyal büyüme dikkati çeker.Hayvanın yapağısız bölgeleri muayene edildiğinde bu lezyonlar kolayca dikkati çeker.

Bu lezyonlar ilerleyen günlerde nekroze olarak koyulaşır ve kabuk bağlar ve kolaylıkla deriden koparılabilir yada kendiliğinden dökülebilirler. Bu duruma daha çok iyileşme döneminde rastlanır. Şiddetli olgularda lezyonlar akciğerlere de sıçrar. Bazı koyun ve ırklarda hastalık orta şiddette seyreder yada infeksiyon gözlenmeyebilir. Bu gibi sürülerde ağız etrafındaki lezyonlar ön plana çıkar. Hastalık kuzularda daha şiddetli ve ölümcül seyreder. Bazı olgularda lezyonlar akciğere yerleştiğinden ötürü bronkopneumoni bulguları dikkat çekebilir. Bu formdaki kuzularda ölüm oranı daha artar. Koyunlarda ölüm oranı çok düşüktür.

Korunma:

Hastalığı atlatan hayvanlarda kısmı bağışıklık gelişir. Canlı attenue aşılar ile aşılama daha uzun süreli bağışıklık sağlar. İnaktif aşılar da kullanılabilir ancak bağışıklık meydana getirir. Çünkü çiçek virusu Lumpy Skin virusu ile de yakın antijenik benzerlik gösterir. Hastalığın çıktığı bölgelerde, hasta ve sağlam görünümlü ayırımı yapmaksızın , tüm hayvanlar aşılanmalı. Sonraki yıllarda da yılda bir kez aşılamaya devam edilmedir.

Tedavi:

Hastalığın bilinen bir tedavisi yoktur.Hasta koyun ve bilhassa kuzularda ölüm oranını azaltmak için lokal ve sistemik uygulamalar yapılabilir. Lokal uygulamalarda tamamen deriye uygulanan gliserinli ve iyotlu antiseptiklerden yararlanılabilir. Sistemik amaçlı, sekonder enfeksiyon riskine karşı uzun etkili antibiyotiklerden yararlanılabilir. Hayvanların muhtemel taşıdıkları parazitler için antiparaziter mücadele ve immun sistem desteklenebilir. İmmun modülatörlerden yararlanmak sureti ile hem hücresel bağışıklık hemde humoral mediatörler uyarılabilir.

Bu amaçla kullanılabilecek yegane, İmmunstümulan etkiye sahip, ilaç levamizoldur. Levamizol geniş sprektrumlu bir antiparaziter ilaç olmak yanında güçlü bir immunstümulan olarak da son yıllarda yaygın kullanılmaya başlanmış ve çok olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Levamizolun bu etkisi tıpkı thymic hormonu olan thymopoietin’in etkisi gibi T hücre diferansiyonu ve antijenlere yanıt şeklindedir. Levamizol enjeksiyonu sonucu ruminant lenfosit blastogenezis ve interferon miktarları artar, bunun sonucu makrofaj ve nötrofilik fagositik aktivite yükselir. Hastalıklara karşı ciddi ve hızlı bir mücadele başlatılır.

Bunun yanında hücre aracı sitotoksisite, linfokin salınımı ile supressor hücre fonksiyonlarında artış meydana gelir. Bu immun silahlarla enfeksiyon ve zararlı etkenlere karşı doğal savunma devreye girerek canlıları korur. Levamizol sağlıklı hayvanlarda herhangi bir immun yanıt oluşturmaz. Etkisi hasta yada parazitli hayvanlarda yani bir bakıma immun sistemi baskılanmış hayvanlarda olumlu yönden ortaya çıkan istisnai ilaçlardan biridir. Bu özellikleri ile kronik hastalıkların birçoğu ile tümöral olgularda rahatlıkla kullanılan bir immun stümülatör ilaçtır. Bu özellikleri göz önüne alınarak hem PPR hem de Koyun-Keçi çiçeğinin sağaltımında ve aşılama programını desteklemede enjaktabl Levamizolden yararlanmak mümkündür.

Koyun Çiçeği Hastalığının Teşhis Ve Tedavisi

Uygulama PPR daki gibi ilk gün paraziter dozda sc levamizol, 7.5 mg/kg (3cc sc) enjekte edilir, daha sonra doz azaltılarak (2.5 mg/kg) 3 gün ara ile (1 er cc, sc) 4 kez tekrarlandığı taktirde iyileşme sağlanır, aşı uygulandı ise antikor artışına katkı sağlar ve canlı ağırlık artışı en kısa sürede eski halinin üzerine çıkabilir. Kuzularda da bu iki virüs enfeksiyonlara neden olur. Erginlere oranla daha ölümcül seyredebilir.Levamizolun immun modulasyon özelliğinden yararlanarak kuzulara da uygulama yapılabilir.
Bu amaçla 20 kg’lık bir kuzuya 1 cc Actipar sc yapılabilir. Daha sonraki dozlar; 0.5 cc sc olarak uygulanabilir. Keçilerde levamizol kolinerjik etkisinden dolayı daha toksiktir. İmmuno modülatör olarak kullanılabilir fakat doz 2.5 mg/kg dozunu aşmamalı ve sürüye tatbikten önce 1-2 hayvana uygulanıp sürü hassasiyeti yönünden değerlendirme yapıldıktan sonra uygulama yapılabilir.


Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Mastitis Nasıl Önlenir

Mastitis Nasıl Önlenir

Makalede Neler Var ?1 MASTİTİS KONUSUNDA ALINABİLECEK ÖNLEMLER1.1 Mastitis Nasıl Önlenir1.2 İneklerde Mastitisten Korunma1.2.1 a) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.