Salı , Mart 16 2021
Son Dakika
Kıvırcık Koyunu

Kıvırcık Koyunu

Kıvırcık Koyunu Özellikleri Nelerdir

Yurdumuzun batı bölgesinde ve özellikle saf olarak en çok Trakya’da yetiştirilen Kıvırcık koyunu, Balkan Ülkelerinde ve Güney Rusya’da yetiştirilen Çigaya koyunları ile akraba kabul edilir. Çünkü her ikisi de yağsız ince uzun kuyruklu olup et, süt ve yapağı verimleri diğer ırk özellikleri bakımından aralarında büyük benzerlik vardır.

Kıvırcık koyunun benzeri ve akrabası olan Çigaya koyunu Balkanların en değerli koyun ırklarından biri olup, özellikle Yugoslavya ve Romanya’da üzerinde önemle durulmaktadır. Uzun yıllardan beri yapılan çalışmalar sonun da süt, et ve yapağı yönünde yeni kombine verimli yüksek değerli Çigaya koyun sürüleri elde edilmiştir.

Türkiye’de Kıvırcık koyunu en Yoğun olarak Trakya’da yetiştirilir. Ayrıca Ege ve Marmara Bölgelerinde de yaygındır. Sayıları 6-7 milyon tahmin edilebilir. Bu bölgede geniş peynir ve yoğurt endüstrisi Kıvırcık koyunlarından elde edilen süte dayanır. Bundan
dolayı Trakya’da en önemli koyun verimi süttür ve genel olarak inek sütünün iki katı fiyatla satılır.

Kıvırcıklar diğer yerli koyunlarımıza oranla belirli derecede fazla süt verirler. Sürü ortalaması olarak kuzunun emdiği hariç, 45 – 50 kg olan süt verimi biraz seçilmiş ve iyi yetiştirilmiş sürülerde 60 – 70 kg’a kadar süt verimi görülür. Trakya’da Kıvırcıklar üzerinde geniş bir ıslah çalışması yapılmamıştır. Yalnız Lüleburgaz’da Türkgeldi Tarım lşletmesi’nde 1954 yılından beri E.U Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü tarafından yürütülen çalışmalar bu ırkta kombine verim yönüne doğru başarı elde etmenin mümkün olduğunu göstermiştir. Bu çiftlikte yapılan araştırmada iki tip Kıvırcık koyunu elde edilmeye çalışılmıştır. Bunlardan biri Süt Tipi Kıvırcık ve ikincisi de Yapağı Et Tipi Kıvırcık’tır. Esasen tabii durumda halk sürülerinde bile bu iki tip eskiden beri dikkati çekmektedir. Et tipine uyanlar daha dolgun butlu, yuvarlakça ve alçak yapılı, süt tipine uyanlar ince kemikli, uzun vücutlu ve yüksek ayaklıdır.

Kıvırcık Koyunu

 

Kıvırcık Koyunun Eti Kokarmı

En güzel et kıvırcık koyunun etidir. Kıvırcık koyunları sürü halinde yetiştirilmeye alışmış hayvanlardır. Süt koyunu olarak bu önemli ve değerli bir özellik sayılır. Diğer yerli koyunlarımızda görülen dayanıklılık ve çeviklik kıvırcıklarda da vardır. Et ve yapağı bakımından da değerli özelliklere sahip
olduğundan diğer koyunlarda farklı olarak kombine verim yönlü bir koyun olarak kabul edilmesi gerekir. Kıvırcık koyununun eti Türkiye koyunları içinde lezzet ve kalite bakımından birinci sırayı alır. İstanbul piyasasında kıvırcık eti en fazla tutulan ettir. Hatta
fiyatı bile diğer koyun etlerinden yüksektir. Batı Anadolu Bölgesinde kıvırcık ya da bunun melez tipleri ve değişik varyeteleri geniş ölçüde piyasada görülür ve Karaman koyunu etinden here zaman farklı tutulur.

Kıvırcık Koyunu Yayılma Alanı : Trakya, Marmara ve Kuzey Ege Bölgesi

Kıvırcık Koyunu Verim Yönü: Kombine, et, süt ve yapağı

Kıvırcık Koyunu Genel Tanımı :

Et ve süt verimi öncelikli olmak üzere iki farklı tipi vardır. Etçi tipte vücut ve göğüs geniş ve yuvarlak, kaslar gelişmiştir. Sağrı hafif meyilli, bacaklar nispeten kısadır. Sütçü tipte vücut ve göğüs dar, bacaklar uzundur. Sırt hattı hafif çukur, sağrı hafif düşük önden arkaya doğru daralan yapıdadır. Vücut genellikle beyaz olup, siyah ve alacalık ta görülür. Baş, karın altı, bacaklar ve bazılarında da gerdan yapağısızdır. Yapağı tipi kaba karışıktır. Erkekler öne doğru spiral boynuzlu, dişiler boynuzsuzdur. Kuyruk yağsız, uzun ve incedir, üzeri uzun kıllarla örtülüdür. Kuyruk tarsal eklemine kadar, bazı hayvanlarda tarsus ekleminden aşağıya uzanır.

Kıvırcık Koyunu Irka Özgü Ayırıcı Özellikler:

Sürü içgüdüsü ve engebeli arazilerde uzun mesafeleri yürüme kabiliyeti iyidir. Adaptasyon yeteneği yüksektir. Sağlam yapılı ve kanaatkâr olması nedeniyle kötü çevre koşullarına dayanıklıdır. Et ve süt verimi oldukça iyidir. Et yağının kas ve lif aralarında dağılmış olması ete yumuşaklık ve lezzet verir. Kıvırcık kuzularının eti açık renkli ve ince liflidir.

Kıvırcık Koyunu Koç

Kıvırcık Koyunu Yetiştirme Koşulları:

Aile işletmelerinde, yerleşik köy sürülerinde ve ticari işletme sürüleri şeklinde, 20-400 başlık sürüler halinde yetiştirilmektedir. Yüksek, makilik, soğuk ve nemli çevre şartlarına iyi adapte olmuştur. Yılın önemli bir kısmında otlatma uygulanır. Bakım ve besleme daha çok ekstansif koşullarda yapılır. Bölgede erken kuzu kesimi yaygın olduğundan kasaplığa ayrılan kuzular 25-30 günde, damızlığa ayrılanlar ise 60-70 günde sütten kesilirler.

Kıvırcık Koyunu Görünüm Özellikleri:

 • Vücut genellikle beyaz olup siyah ve alacalara rastlanmaktadır.
 • Baş ve ayaklarda siyah lekeler görülebilir.
 • Kıvırcık orta irilikte bir ırktır.
 • Erkekler öne doğru spiral boynuzludur. Dişiler boynuzsuzdur.
 • Baş yapısı uzunca ve dardır. Çene öne doğru incelmiştir.
 • Kıvırcıkta 2 tip vücut yapısı bulunur.
 • Etçi tipte vücut: geniş, yuvarlak göğüslü, kaslar gelişmiş, sağrı hafif meyilli,ve bacaklar yüksek değildir.
 • Sütçü tipte vücut: dar, yassı göğüslü, yüksek bacaklıdır. Sırt hattı hafif çukurdur. Sağrı hafif düşük olup önden arkaya doğru daralır.
 • Kuyruk uzun ince ve tarsus eklime kadar iner.
 • Baş, karın altı, bacaklar ve bazılarında gerdan yapağısızdır.
 • Kötü çevre şartlarına ve hastalıklara dayanıklıdır.
 • Uzun mesafeleri yürüyebilme ve zayıf meralardan istifade edebilme yeteneğine sahiptir.
 • Vücut sağlam yapılıdır.
 • Eti lezzetlidir ve çok tercih edilir.
 • Et gençken açık renklidir. Kas lifleri incedir. Bu lifler arasında mermer damarları gibi yağ birikir.

Kıvırcık Koyunu Verim özellikleri:

 • Canlı ağırlık: Erkek: 60 – 70 kg ; Dişi: 50 – 55 kg
 • Cidago yüksekliği: 64 – 66 cm
 • Süt verimi: 90 – 100 Lt
 • Laktasyon süresi: 140 – 180 gün
 • Bir batında kuzu sayısı: 1.2
 • Kuzu doğum ağırlığı: 3.7 – 4.1 kg
 • Kuzularda yaşam gücü: %96.4
 • Sütten kesim ağırlığı (90.gün): Erkek: 25 kg ; Dişi: 20 kg
 • Canlı ağırlık artışı: 260 gr/gün
 • Yapağı verimi: 1.5 – 2.5 kg
 • Yapağı inceliği: 33.9 mikron
 • Temiz yapağı oranı: %60-65
 • Lüle uzunluğu: 8 – 12 cm

Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Şavak Akkaraman Koyunu

Koçeri Koyunu

Makalede Neler Var ?1 Koçeri Koyunu Özellikleri1.0.1 Koçeri Koyunu Görünüm Özellikleri:1.0.2 Irk Özellikleri:1.0.3 Yetiştirme Koşulları: …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.