Cumartesi , Nisan 11 2020
Son Dakika
Karayaka Koyunu

Karayaka Koyunu

Karayaka Koyununun Özellikleri Nelerdir

Yağsız, ince uzun kuyruklu ırklarından ikincisi olan Karayaka Koyunu, Sinop’tan Trabzon’a kadar Karadeniz Kıyı Bölgesi ile Tokat, Amasya ve Niksar çevresinde yetiştirilirler. Sayıları çok fazla değildir. 2-3 milyon kadar tahmin edilebilir. Vücutları beyaz olup, baş, kulak ve bacaklarda siyah lekeler vardır, ince uzun yağsız kuyruklu ve çok kaba ve uzun yapağılıdır. Et kalitesi hemen kıvırcıkların arkasından gelmek üzere çok iyidir. Bunlarda da kıvırcıklarda olduğu gibi et lifleri arasında yağ toplanır.

Karayakalar et süt ve olmak üzere kombine verim yönlüdür. Süt verimleri azdır. Kuzunun emdiği hariç ortalama 25-30 kg süt verirler. Çoğunlukla kıyı şeridindeki Çarşamba ve Bafra ovalarında geçirir, yazın da çeşitli yaylalara çıkarılır. En tanınmış yaylalar Giresun’un Karagöl ve Ordu’nun Perşembe yaylalarıdır.

Karayaka’lar içinde Karagöz ve Çakrak olmak üzere iki tip vardır. Karagözde vücut beyaz. Ağız, burun ve göz etrafında siyah lekeler vardır. Çakrak denilen tip ise daha çok Giresun’un Keşap ilçesınde bulunur. Bu tipde de vücut beyaz, baş ve kulaklar siyah renkli,
ayaklar da ya tamamen siyah ya da lekelidir. Çakraklar, Karagöllerden daha alçak yapılıdır. Her iki tipte de başta hotoz vardır.

Karayaka yapağısı çok kabadır. Türkiye yerli koyunları içinde en kaba yapağı bu ırkta görülür. Kırkım ağırlığı 1.5-2 kg kadardır. Yapağı sortimanı 40’S-46’S (E-F) kabul edilir. Bu ırkta yapağıdan çok et verimi önde gelir ve et yönünden ıslah edilmesi en uygun yol olur. Canlı ağırlık 45-50 kg olup, Karamanlar gibi kabul edilir. Fakat kimi örneklerde canlı ağırlık 60 kg’a kadar çıkar. Koçlar içinde 75 kg gelenler vardır. Canlı ağırlık, bakımbesleme ve cinsiyete göre çok değişiklik gösterir. İstanbul piyasasında karayakalar
kıvırcığın yerine geçebilmektedir.

Karayaka Koyunu

Karayaka Koyunu Yayılma Alanı : Sinop’tan Trabzon’a kadar Karadeniz kıyı ve dağlık kesimleri ile Orta Karadeniz’in İç Anadolu ile kesişen Tokat ve Amasya çevresi

Karayaka Koyunu Verim Yönü : Kombine, et, yapağı ve süt

Karayaka Koyunu Genel Tanımı :

Karayaka Koyunu Vücut yapısı küçüktür. Bedeni yüksekliğine nazaran uzun, geniş ve derindir. Baş küçük-orta yapılı, dar ve kaba görünüşlüdür. Alında kâkül bulunur. Boynu kısa ve kalın, omuzlar dar, bacaklar nispeten kısadır. Vücut rengi genel olarak beyazdır. Daha çok baş ve boyun bölgesinde olmak üzere çeşitli büyüklüklerde kahverengi ve siyah lekelere rastlanır. Erkekler genel olarak baştan öne doğru kıvrımlarla açılan kalın ve kuvvetli boynuza sahiptir. Dişiler genel olarak boynuzsuzdur. Kuyruk yağsız ve uzundur. Nadiren dip kısmında yağ kitlesi bulunur. Meme az gelişmiş ve bezeldir.

Karayaka Koyunu Irka Özgü Ayırıcı Özellikler:

Tırnak ve bacak yapısı sağlamdır, engebeli ve eğimli meralarda oldukça hızlı hareket eder. Sevk ve idaresi oldukça zordur. En kaba Yapağılı koyun ırkımızdır. Yapağısı, kaba uzun ve keçeleşme kabiliyetinin düşük olması sebebiyle yatak ve yorgan yapımında daha çok tercih edilir. Yapağı özelliği yağmurun deriye inmeden atılmasında özel bir avantaj sağlar. Kâkül yapağının uzun olduğu dönemde görmeyi engelleyecek ölçüde gözleri kapatabilir. Eti lezzetlidir.

Karayaka Koyunu Yetiştirme Koşulları:

Dağlık, ağaçlık, nemli ve soğuk çevre şartlarında yetiştirilir. Yetiştiriciliğinde yaylacılık geleneği yaygındır. Yılda iki kırkım uygulanabilmektedir.

Karayaka Koyunu Görünüm Özellikleri

 • Küçük yapılıdır.
 • Kısa ve kalın boyunludur.
 • Beyaz renklidir.
 • Bacaklar kısa, omuzlar dardır.
 • Baş ve boyun bölgeleri kahverengi ve siyah lekelidir.
 • Alın kısmında kakül bulunur.
 • Koçlar boynuzlu, koyunlar ise boynuzsuzdur.
 • Uzun ve yağsız kuyrukludurlar.

Karayaka Koyunu Verim Özellikleri

 • Canlı Ağırlık Erkek 55 – 65 kg
 • Canlı Ağırlık Dişi 40 – 55 kg
 • Doğum Ağırlığı Erkek 3,5 kg
 • Doğum Ağırlığı Dişi 3,1 kg
 • Günlük Canlı Ağırlık Artışı 220 gram
 • Süt Verimi 40 – 50 kg
 • Laktasyon Süresi 100 – 160 gün
 • Yapağ Verimi 2 – 3,5 kg
 • Yaşı 18 ay
 • Kuzu Verim Oranı 1,1

Karayaka koyunları GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ‘n de üretilmektedir.


Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Şavak Akkaraman Koyunu

Koçeri Koyunu

Makalede Neler Var ?1 Koçeri Koyunu Özellikleri1.0.1 Koçeri Koyunu Görünüm Özellikleri:1.0.2 Irk Özellikleri:1.0.3 Yetiştirme Koşulları: …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.