Cumartesi , Nisan 11 2020
Son Dakika
Şavak Akkaraman Koyunu

Karakaş Koyunu

Özellikleri Nelerdir

Türkiye koyun varlığının yaklaşık yarısını (%43-45) oluşturan ırkı, yayılış alanı olarak da en önemli ırk olup birçok tipleri mevcuttur. Karakaş Koyunu adıyla bilinen tipi Bitlis ve Van yörelerinde yaygın olarak yetiştirilmektedir. Son yıllarda sayıca azalma
eğiliminde olsa da Karakaş tipinin gen kaynakları için belirlenen tehlike sınırı düzeyinde bir azalışı söz konusu değildir. Ancak azalma eğiliminin sosyo-ekonomik koşullar ile birlikte izlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekliliği güncelliğini korumaktadır. Bu çalışmanın amacı, Karakaş  tipinin çeşitli verim özelliklerinin tanımlanması ve geliştirilmesine yönelik olarak yapılmış çalışmaları değerlendirmek ve yerli gen kaynağı olarak taşıdığı değer konusunda da mevcut bilgileri ortaya koymaktır.

Karakaş Koyunu Görünüm Özellikleri ve Vücut Ölçüleri

 • Karakaş koyunlarının vücutları beyaz ile örtülü olup ağız, göz ve burun etrafı siyahtır.
 • Vücudunda gri, kahverengi ve siyah lekelere sahip hayvanlara da rastlanabilmektedir.
 • Yüz, yapağı ile örtülü olmayıp baştaki yapağı rengi genellikle siyah, beyaz ve kahverengi tonlarında değişmektedir.
 • Baş rengi beyaz olan koyunlarda özellikle ağız, göz ve burun etrafları ile tırnağa yakın kısımlarda siyah lekeler bulunmaktadır.
 • Genel olarak yüksek bacaklılık göze çarpmaktadır.
 • Cidago yüksekliği de Akkaraman’lara göre daha fazladır,
 • Karakaş koyunlarında, Akkaraman koyunlarına göre daha yüksek oranda boynuzluluk görülmektedir.
 • Kuyruk yapısı yağlı, üç parçalı ve üçüncü parça birinci parçadan uzun ve aşağıya doğru sarkmış durumdadır. Kuyruk ucu
  kıvrılarak S şeklini almaktadır .
 • Karakaş kuzularında, doğumda ortalama vücut uzunluğu 25.65 cm, cidago yüksekliği 37.24 cm, kürekler arkası göğüs genişliği 8.36 cm, göğüs derinliği 13.51 cm, göğüs çevresi 36.97 cm, but çevresi 28.57 cm olarak saptanmıştır. Söz konusu vücut ölçüleri sütten kesim döneminde (118.gün) ise sırasıyla 56.22, 56.50, 16.42, 25.02, 73.13, 56.70 cm bulunmuştur.
 • Yetiştirici koşullarında Karakaş koyunlarının vücut uzunluğunu 65.18 cm, cidago yüksekliğini 68.81 cm, kürekler arkası göğüs genişliğini 18.54 cm, göğüs derinliğini 31.50 cm, göğüs çevresini 93.61 cm, but çevresini 60.19 cm saptamıştır.
 • Yine köylü koşullarında gerçekleştirilen bir başka çalışmada Karakaş koyunlarında söz konusu vücut ölçüleri sırasıyla 64.68, 67.32, 19.88, 33.37, 95.06, 62.86 cm olarak bildirilmiştir.

Karakaş Koyunu

Karakaş Koyunu Süt Verim Özellikleri

Karakaş koyunlarının süt veriminin genel olarak düşük olduğu görülmektedir. Bununla birlikte yapılan çalışmalarda kullanılan yöntem ve tanımlamalarda da farklılıklar bulunmaktadır. 3, 4, 5 ve 6 yaşlı koyunlarda süt veriminin sırasıyla 39.42, 56.77, 61.50, 59.97 lt; süresinin ise sırasıyla 169.6, 195.3, 213.2, 205.7 gün olduğunu bildirmiştir.

Köylü koşullarında yetiştirilen Karakaş koyunlarında ortalama süt verimini 59.00 lt ve laktasyon süresini 155.29 gün olarak saptamışlardır. Karakaş kuzuları 45, 60, 75 ve 90 günlük yaşta sütten kesilen Karakaş koyunlarında sırasıyla laktasyon süt verimini 39.28, 38.53, 33.70 ve 33.29 lt; laktasyon süresini 166.13, 169.54, 167.79 ve 157.12 gün olarak saptamıştır.

Yarı entansif koşullarda Karakaş koyunlarında ortalama laktasyon süt verimini 51.6 Lt ve laktasyon süresini de 173 gün olarak bildirmiştir. Laktasyon süresi ve laktasyon süt verimini sırasıyla ortalama 155.9 gün ve 84.7 İt olarak saptanmıştır. Yarı entansif
koşullarda laktasyon süresi ve laktasyon süt verimini sırasıyla 168 gün ve 65.5 İt olarak bildirilmiştir. Sonuç olarak Karakaş koyunlarında laktasyon süt veriminin 33.29-84.70 Lt, laktasyon süresinin ise 155.29-213.2 gün arasında varyasyon gösterdiği görülmektedir.

Karakaş Koyunu Yapağı Verim Özellikleri

Genel olarak Karakaş kuzularında uzunluk bakımından üniformitenin iyi sayılabilecek, incelik bakımından ise çok iyi sayılamayacak düzeyde olduğu bildirilmiştir. Karakaş kuzularında ortalama kirli yapağı verimi 531 g, lüle uzunluğu 5.01 cm, randıman %89.80, sortiman 46’S olarak bildirilmiştir. Karakaş koyunlarında kirli yapağı verimini ortalama 1.79 kg olarak saptamışlardır. Yine Karakaş koyunlarında ortalama kirli yapağı verimi 2.16 kg bulunmuştur . Sonuç olarak, Karakaş koyunlarında yapağı örtüsünün kaba karışık ve halı tipinde olduğu söylenebilir.

 


Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Şavak Akkaraman Koyunu

Koçeri Koyunu

Makalede Neler Var ?1 Koçeri Koyunu Özellikleri1.0.1 Koçeri Koyunu Görünüm Özellikleri:1.0.2 Irk Özellikleri:1.0.3 Yetiştirme Koşulları: …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.