Salı , Mart 16 2021
Son Dakika
Anasayfa / HAYVANCILIK / Küçükbaş Hayvancılık / Koyun Yetiştiriciliği / Sütten Kesilen Kuzuların Beslenmesi Nasıl Yapılır
Sütten Kesilen Kuzuların Beslenmesi Nasıl Yapılır

Sütten Kesilen Kuzuların Beslenmesi Nasıl Yapılır

Sütten Kesilen Kuzuların Beslenmesi

Sütten kesim yetiştirme sistemlerine bağlı olarak 4-14 hafta arasında değişen sürelerde hayvanların analarından ayrılmasıdır. Pratik koşullarda bu süre genellikle 60-90 gün arasında gerçekleşir. Eğer rumen yeterince gelişmişse kuzular analarından ayrılarak meraya veya kesif yeme dayalı entansif besiye alınabilir veya süt kuzusu olarak kesime gönderilebilir. Meraya çıkarılacak kuzular için erken sütten kesimde başarılı olmak için bazı önlemler alınması gerekir. Sütten kesimden önce kuzular her zaman alıştırma yemine ulaşabilmelidirler ve kuzular aynı zamanda anaları ile birlikte meraya çıkarılmalıdır. Kuzular sütten kesimden önce içerde barındırılmışlar ise meraya çıktıklarında performanslarında bir düşme gözlenebilir.

Bu durumlarda alınması gereken önlemler;

1) Meraya çıkacak kuzuların sütten kesimden önce analarının sesini duyabilecekleri bir bölmede 14 günlük bir süreyle ayrı tutulmaları, kırkılmaları ve enterotoksemi için aşılanmaları önerilir.

2) Sütten kesimden sonra alıştırma yeminin (kuzu büyütme yemi) 1 hafta süreyle serbest olarak verilmesine devam edilmelidir.

3) Müteakip haftada meraya ek olarak verilecek kesif yem ile kuzu alıştırma yemi yarı yarıya (50:50) karıştırılmalıdır. Bu haftalarda yem tüketimi 250-300 g/gün düzeyinde olabilir.

4) Sütten kesimden önceki son hafta buğdaygil-baklagil karışımı kuru ot serbest olarak verilirse kuzularda günlük yem tüketimi ortalama 400-500 g civarına ulaşmaktadır.

5) Sütten kesimden bir hafta sonra kuzu meraya çıkartılabilir. Fakat, sütten kesim öncesinde kuzuya sağlanan alıştırma yemi ve iyi kaliteli kuru ot meraya ek olarak temin edilmelidir.

6) Eğer sütten kesimden önceki hafta kuzular analarıyla meraya çıkmazlarsa, sütten kesimden sonraki 14 günlük periyot adaptasyon periyodu olmalıdır.

Sütten Kesilen Kuzuların Beslenmesi Nasıl Yapılır

Sütten Kesilen Kuzuların Beslenmesi Nasıl Yapılır

Merada tane yemlerle (arpa, buğday gibi) takviye yapılması iyi bir canlı ağırlık kazancının elde edilmesi için önemlidir. Tane yemin diğer bir hammadde ile karıştırılması söz konusu olmadığı için her hangi bir işleme (öğütme, ezme gibi.) tabi tutulması için bir neden yoktur. Zira kuzular bütün tane yemleri de etkin bir şekilde kullanabilmektedirler.

Yumuşak formda mineralize edilmiş ve selenyum da içeren tuzların serbest olarak yemliklere yakın yerde bulundurulması gerekir. 20-22 kg canlı ağırlıkta sütten kesilen ve iyi kaliteli bir merada besiye alınan ve uygun bir şekilde kesif yem takviyesi yapılan kuzular da entansif besideki kadar etkin bir performans sergileyebilirler ve 100- 150 günlük bir süre sonunda kesim ağırlığına ulaşabilirler.

Erken sütten kesilen ve entansif besiye alınacak bütün kuzular sütten kesim dönemi öncesinde tamamen kesif yeme dayalı olarak alıştırma yemlemesine tabi tutulmalıdır. Bu kuzuların da merada besiye alınan kuzularda olduğu gibi, enterotoksemi aşısı olması, kırkılmaları ve sütten kesimden sonra 1 hafta kadar annelerinin sesini duyabilecekleri önceki yaşam koşullarında tutulması ve alıştırma yemi ile serbest olarak yemlenmeye devam edilmesi gerekir. Merada besiye alınacak kuzuların hafif olması arzulanır. Zira mera koşulları bu kuzuların ihtiyaçlarını karşılamaya müsaittir. Ancak daha ağır kuzular fazla miktarda enerjiye gereksinim duyduklarından kısa süreli olarak entansif besiye alınmaları daha uygundur.

Sütten kesimden sonraki ikinci haftada alıştırma yemi ile besi yemi yarı yarıya karıştırılmalı ve serbest olarak verilmelidir. Bu dönemlerde yem tüketimi 500-600 g a kadar ulaşır. Sütten kesimden sonraki 3. haftanın başında kuzular besi yerine taşınabilirler.


Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Koyunların Verimini Nasıl Arttırabiliriz

Koyunların Verimini Nasıl Arttırabiliriz

Makalede Neler Var ?1 KOYUNLARDAN GELİRİMİZİ NASIL ARTIRIRIZ ?1.1 MODERN KOYUN ÜRETİM TEKNİKLERİ1.1.1 1. Koyunların …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.