Cumartesi , Nisan 11 2020
Son Dakika
Anasayfa / HAYVANCILIK / Küçükbaş Hayvancılık / Koyun Yetiştiriciliği / Organik Koyunculukta Hayvan Sağlığı
Organik Koyunculukta Hayvan Sağlığı

Organik Koyunculukta Hayvan Sağlığı

Organik koyunlarda hayvan sağlığı

işletmelerinde kuzulama oranı ve kuzularda ölüm oranı işletmelerine benzer olduğu bildirilmiştir. Aynı çalışmada iç ve dış parazitlerin ilaçlarla önlenmesinin organik koyun sağlığında en önemli kısıtlayıcı faktör olduğu vurgulanmıştır. Koyun karaciğer kelebeği hastalığı organik işletmelerde konvansiyonel olanlara göre mera da otalama süresi arttığı için daha sıklıkla görülmektedir.

Hem organik hem de konvansiyonel çiftliklerde en iyi kontrolünün koyunlara sadece kuzulama döneminde ilaç verilmesi ve temiz merada otlatılması olduğu vurgulanmıştır. Organik çiftliklerde parazit kontrolüyle ilgili alternatif idare yöntemlerinin geliştirilmesi ve antihelmentik kullanılmasıyla ilgili çalışmaların yoğunlaştığı bildirilmektedir.

Organik Koyunculukta Hayvan Sağlığı

yetiştiriciliğinde parazit mücadelesi sürülerin tamamen parazitten arî şekilde yetiştirilmesi şeklinde değil, sürü sağlık ve performansını olumsuz etkilemeyecek düzeyde tutacak işletme amenajmanının planlanmasına önem verilmelidir. Sürülerin parazit bulaşıklılığını kontrol etmek ancak parazitlerin yaşam evrelerinin konakçısı olan toprak, bitki ve hayvan ıslahının birlikte bütünleşmiş bir şekilde yürütülmesi ile mümkün ve sürdürülebilir olmaktadır. Koyunlar toprak zeminine daha yakın otlama davranışları iç parazit ile bulaşıklılıkta sığırlardan daha hassastırlar. Koyun ırkları içinde kimi iç parazitlere genetik rezistans oluşturabilmiş ırklar mevcuttur. Hayvanların otlak alanları parazit bulaşıklılığı bakımından büyük önem arz etmektedir. Organik koyun yetiştiriciliği otlatmaya daha fazla dayalı bir yetiştiricilik olduğundan otlak alanlarında toprak ile ilgili tedbir ve uygulamalar giderek önem kazanan ve bununla ilgili bir seri araştırmalar yapılan konulardır.

Organik Koyunculukta Hayvan Sağlığı

Toprak ile ilgili uygulamalar; dinlendirme, bitkisel üretim, ıslah edici düzenleyiciler ve çeşitli gübreler kullanarak parazit popülâsyonları azaltılabilmektedir. Toprak dinlendirilmesi genelde rotatif otlatma planları içinde değerlendirilmektedir. Koyunlarda abomasum ve ince bağırsaktaki asalaklar önemli protein kaybına neden olmakta ve hayvancılık endüstrisi için büyük ekonomik sorun teşkil etmektedir. Dünyada antelmintiklere direnç gelişiminin önemi bildirilmiş ve yoğun tanen içeren yemlere dayalı alternatif stratejiler önerilmiştir. Bitkilerin içerdikleri yoğun tanenlerin direkt antiparaziter etkileri sindirim kanalı parazitlerine direkt etkileyerek larval gelişimi engelleyerek; indirekt etkileri ise rumen de proteinlere bağlanarak ve mikrobiyel yıkılmayı engelleyerek oluşmaktadır.

Araştırmalar, gazal boynuzu, korunga, , üçgül gibi yoğun tanen içeren yem bitkilerinin organik koyun yetiştiriciliğinde kullanılmasının koyun ve keçilerde parazit kontrolünde çok etkili olduğuna dikkat çekmektedir. Yoğun tanen içeren bu yemlerle beslemenin koyun ve keçilerin genel sağlık parametrelerini olumlu yönde etkilediği parazit toleransının iyileştirdiği yönünde araştırmalar yürütülmektedir. Bu durum organik hayvancılık ve koyun yetiştiriciliğinde otlatmanın ve çayır, mera alanlarının önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.

Çeşitli bitkilerin antelmintik özellikleri vardır ve bunlar sentetik antiparaziterler kullanılmadan önce geleneksel hayvancılığın vazgeçilmez unsurlarıydı. Örneğin, koyunların beslenmesinde ağaç dalları ( çam, ladin veya köknar dalları) vermek yaygın bir alışkanlıktır. Birçok araştırma da olarak da adlandırılan üzerine yoğunlaşılmıştır. Çeşitli bitkilerin ve bitki ekstratlarının bazı parazitlere etkileri hakkında çok iyi sonuçlar alınmıştır. Özellikle sürekli tek yem veya aynı yem kaynakları ile yapılan konvansiyonel koyun beslemeye göre, organik hayvancılığın otlatma ağırlıklı yapılması hayvan sağlığı açısından bu avantajları da beraberinde getirmektedir.


Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Koyunların Verimini Nasıl Arttırabiliriz

Koyunların Verimini Nasıl Arttırabiliriz

Makalede Neler Var ?1 KOYUNLARDAN GELİRİMİZİ NASIL ARTIRIRIZ ?1.1 MODERN KOYUN ÜRETİM TEKNİKLERİ1.1.1 1. Koyunların …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.