Salı , Mart 16 2021
Son Dakika
Anasayfa / HAYVANCILIK / Küçükbaş Hayvancılık / Keçi Yetiştiriciliği / Süt Keçisi Nasıl ve Neyle Beslenir
Süt Keçisi Nasıl ve Neyle Beslenir

Süt Keçisi Nasıl ve Neyle Beslenir

Süt Keçilerinin Beslenmesi

KKTC’de Ercan Devlet Üretme Çiftliğinde, KKTC-TAGEP projesi kapsamında süt keçilerinin beslenmesi konusunda yapılan denemelerden aşağıdaki somut sonuçlar alınmış olup KKTC çiftçisinin bu sonuçlara dikkatle uyması önem taşımaktadır.

Süt keçileri pratikte karışık yem (TMR: total mixed ration), sınırlı kesif ve serbest kaba yem diye nitelendirilen stratejik yöntemlerle beslenmektedirler. Ayrıca mera olanaklarına göre meralardan da maksimum düzeyde yararlanabilmektedirler. Entansif süt keçiciliğinde yoğun olarak TMR uygulanmakta ve keçiler süt sığırları gibi yemlenmektedir. Süt üretimi amacıyla beslenen küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda kaba yem kalitesi önem taşımaktadır. Yonca gibi kaliteli kaba yemler kullanıldığında, sınırlı kesif yem ve sınırsız düzeyde verilecek yoncanın da alternatif bir besleme pratiği olacağı bilinmektedir. Ancak verilmesi gereken miktarlar duyarlılıkla saptanmalıdır. Diğer taraftan yem seçimi ve yemlenme davranışları bakımından çok seçici bir tür olan keçilerin yemlenme davranışlarının ahır koşullarında belirlenmesi önem taşımaktadır. Son zamanlarda alternatif bir yemleme sistemi olarak hayvanların gereksinmelerinin belirlenmesinde tercihli yemleme yeni bir seçenek olarak ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda tercihli yemlemenin Damaskus keçilerinin performanslarına olan etkilerinin ortaya konulması amacı ile Ercan DÜÇ’de bir araştırma yürütülmüştür. Araştırmada farklı yemleme sistemleri karşılaştırılmıştır. Denemede ortalama 75 kg canlı ağırlığında, ikiz doğurmuş ve laktasyonun ilk 12. gününde olan 36 baş Damaskus keçisi kullanılmıştır.

Deneme aşağıdaki muamele gruplarından oluşmuştur;

1. Sınırsız kuru yonca otu yanında 0.5 kg süt yemi verilen grup,

2. Sınırsız yonca kuru otu yanında 1 kg süt yemi verilen grup,

3. %40 kuru yonca otu yanında %60 süt yemi içeren TMR kapsamında serbest yemlenen grup,

4. TMR nin yapısına giren yem ham madeleri (Arpa, SFK, buğday kepeği ile kuru yonca içeren kafeterya yemlemesi (tercihli yemleme) yapılan grup.

Süt Keçisi Nasıl ve Neyle Beslenir

Süt Keçisi Nasıl ve Neyle Beslenir

Araştırma sonuçlarına göre TMR ve Kafeterya (tercihli) yemleme sistemi ile yemlenen Damaskus keçilerin 3-4 l/gün süt verdiği, sınırlı kesif yem uygulamalarının süt verimini düşürdüğü ve hayvanlarda kondüsyon kaybına neden olduğu anlaşılmıştır. Tercihli yemlemeye tabi olan keçilerde rasyonda protein düzeyi ve toplam yem tüketimini artırdıkları belirlenmiştir. Kafeterya yemlemesi yapılan Damaskus keçilerinde yemleme sistemi, (hayvanın hangi yemi ne zaman ve hangi miktarda ve hangi sırada tüketeceği konusunda sahip olduğu özgürlük) rumen koşullarının normal fizyolojik sınırlarda tutulmasını kolaylaştırmış ve yem tüketimi ciddi miktarda (%38) artırmıştır.

Bu çalışma ile keçilerde kafeterya yemlemesinin rasyon tercihi dışında süt verimi ve kompozisyonuna etkileri ortaya konulmuştur. Çalışmanın süt keçisi besleme konusundaki çalışmalara önemli katkıları olduğu söylenebilir.

Diğer taraftan süt keçilerinde döl verimi ile vücut kondisyonu arasındaki yüksek ilişki nedeni ile teke katımı öncesinde sürü bazında kondisyon puan grupları oluşturulmalı ve bu gruplar besleme denetimleri ile ideal puan grubuna getirilmelidir. Böylece sürülerde üretilecek oğlak sayısı ve verimliliğin yükseltilmesi sağlanabilecektir.


Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Oğlak Beslemede Kolostrumun Önemi

Oğlak Beslemede Kolostrumun Önemi

Makalede Neler Var ?1 Oğlak Beslemede Kolostrumun Önemi1.1 Kolostrumun (Ağız Sütünün) İçeriğinde Bulunan Maddeler Nelerdir1.2 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.