Çarşamba , Mart 17 2021
Son Dakika
Anasayfa / HAYVANCILIK / Küçükbaş Hayvancılık / Keçi Yetiştiriciliği / Koyun ve Keçilerde Silaj Kullanabilir miyiz
Koyun ve Keçilerde Silaj Kullanabilir miyiz

Koyun ve Keçilerde Silaj Kullanabilir miyiz

Koyun ve Keçileri Slaj ile Beslemenin Riskleri

Keçiler vahşi ortamlarında oldukça seçici bir beslenme davranışı gösterirler, her şeyi yemezler. Keçilerin doğal ortamlarında tükettikleri yemler mevsime bağlı olarak yem kalitesi bakımından sürekli bir değişkenlik göstermektedir. Silaj özellikle verimde süreklilik istenen durumlarda çok iyi alternatif bir yem maddesidir. Silaj ile besleme genellikle güvenli olmasına rağmen bazı riskleri de beraberinde getirmektedir. Silaj ile beslemenin doğasından kaynaklanan bir risk bulunmaz. Bütün ruminantlar silajları oldukça iyi bir şekilde sindirirler. Bununla birlikte göz önünde bulundurmamız gereken şey bütün kaba yemler için geçeri olan besin değeri, fiyatı ve kalitesi gibi faktörler keçileri silaj ile beslerken karar verilmesi gereken şeylerin başında gelir. Keçilerin beslenmesinde kullanılacak silajların en iyi kalitede olması gerekir. Kesinlikle çok iyi derecede korunmuş olmalıdırlar. Aksi takdirde keçiler için zararlı olabilecek ürünlerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Tablo 1. Kaba yemlerin Besin Maddesi İçeriklerinin Karşılaştırılması

Kuru Madde % ME Mkal/kg Ham
Protein
%
NDF
%
ADF
%
Lignin
%
Buğday Samanı 91 1.48 3.60 77 50 7
Yonca Kuru Otu 90 2.03 17.00 45 32 6
Çayır Kuru Otu 90 1.77 9.8 73 35 5.5

İyi Bir Silaj Nasıl Yapılır

Silaj biçilmesini takiben, silajlık materyalin içerisindeki şeker ve nişastanın fermantasyon ve asidifikasyonu gerçekleşirken bakteriler silo içerisindeki oksijeni tüketerek çürümeyi önlemiş olurlar. Asidifikasyon en yüksek seviyeye ulaştığında organik madde sabit hale geçer, laktik asit üretimine bağlı olarak tatlı bir koku oluşur ve bu şekilde yıllarca kalabilir. Mısır silajı gibi nişastaca zengin silajların olgunlaşma süreçleri genellikle 21 gün ile 29 gün arasında değişir. Burada en önemli konu silajların su ve hava (oksijen) ile karşılaşmalarını önlenmesidir. Silajlarda pek çok fermantasyon meydana gelir ve bu fermantasyon sonucunda iyi bir silajda olmasını istediğimiz asit laktik asit ve daha az da asetik asittir.

İyi bir silajda laktik asit miktarı %10 civarındadır. Silajda olması gereken asetik asit miktarı ise %2 kadardır. Kötü koku ve çürümenin en büyük sebebi de silajda olmasını istemediğimiz bütirik asittir(>%1). Silajdaki asetik asit kokusu bariz şekilde laktik asitten ayrılır, aynı sirke benzeri bir koku oluşmuştur. Silajdaki asetik asit miktarındaki aşırılığın en büyük sebebi silajın yavaş doldurulması veya aşır kuru madde yüksekliğine bağlı olabilir. Asetik asit yüksekliği keçiler için aşırı derecede bir risk taşımaz. Ancak organik maddenin yıkımlanmasına bağlı besin maddesi kayıplarından söz edilebilir. Ayrıca clostridium spp. gibi bakterilerin üremeleri bakımından da risk oluşturabilir.

Eğer silaj analizinde önemli miktarda bütirik asit varsa bunun en büyük sebebi silajlık materyalin vaktinden erken, su miktarı yüksek bir zaman aralığında, biçilmiş olduğunu göstergesidir. Bu silajlarda çok bariz bir çürüme kokusu vardır ve keçilere vermek için kesinlikle uygun değildir.

Koyun ve Keçilerde Silaj Kullanabilir miyiz

Koyun ve Keçilerde Silaj Kullanabilir miyiz

Silaj Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de en yaygın yapılan silaj mısır silajıdır. Mısır silajı % 28 ile 35 kuru maddelerde yaygın olarak yapılır. İyi bir nişasta kaynağıdır. Ot ve yonca silajları da keçi beslemede kullanılabilir. Bu silajların kuru maddesi yüksek, nişasta düzeyleri mısır silajına göre düşük, silolanması da oldukça güç yem kaynaklarıdır. Yüksek nemli bir şekilde biçildiklerinde mısır silajından daha kolay bir biçimde bütirik asit fermantasyonu gelişir. Eğer bir ot ya da yonca silajımız varsa kullanmadan önce ilk yapmamız gereken şey rengidir. Rengi koyu yeşilden hafif yeşile bir renk aralığında ise normal kabul edilebilir, eğer silajımız koyu siyah renk almış ise fermantasyon esnasında yüksek bir ısı meydana gelmiş ve yem olarak kullanılamaz bir durumdadır. Bu renkteki silaj büyük olasılıkla proteinlerin amonyağa dönüşmesi ile birlikte oldukça kötü bir şekilde kokmaktadır.

Silaj yapımında en önemli konu yaparken havanın uzaklaştırılması ve kullanıma kadar hava teması olmamasıdır. Benzer bir durum su içinde geçerlidir. Bu konulara dikkat edilmediği durumlarda, küf, maya ve listeria gibi mikroorganizmaların üremesi meydana gelebilmektedir.

Süt Keçilerinde Silaj Kullanımı

Kuru dönemde ve geç laktasyonda olan süt keçilerinin beslenmesinde silajın kullanılmasına özel önem gösterilmelidir. Keçi çiftliği sahipleri ve yöneticileri doğru bir şekilde yapılmış silajları ekonomik olduğu sürece korkmadan kullanabilirler. Ancak silajlar fermente ürünler oldukları için keçi fermente ürünlerinin tatlarını değiştirebilirler.

Keçi için kullanılacak silajlar:

1. Mutlaka besin maddesi ve mikotoksinler bakımından analizleri yapılmış olmalıdır.
2. Rasyon dengelenmiş olmalıdır.
3. Bozulmaya karşı iyi bir yönetim sergilenmelidir.
4. Küf ve mikotoksin bulunanlar yedirilmemelidir
5. Şüpheli bir fermantasyon profiline sahip olanlar yedirilmemelidir.

Silaj Yaparken İnokulant Kullanılmalı mıdır


Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Oğlak Beslemede Kolostrumun Önemi

Oğlak Beslemede Kolostrumun Önemi

Makalede Neler Var ?1 Oğlak Beslemede Kolostrumun Önemi1.1 Kolostrumun (Ağız Sütünün) İçeriğinde Bulunan Maddeler Nelerdir1.2 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.