Pazartesi , Mart 15 2021
Son Dakika
Anasayfa / HAYVANCILIK / Küçükbaş Hayvancılık / Keçi Yetiştiriciliği / Keçilerin Verimini Nasıl Arttırabiliriz
Keçilerin Verimini Nasıl Arttırabiliriz

Keçilerin Verimini Nasıl Arttırabiliriz

KIL KEÇİLERİNDEN GELİRİMİZİ NASIL ARTTIRIRIZ?

Özellik Durum Kıl keçilerde Hedef Melez sütçü keçilerde
100 keçiden bir yılda doğan oğlak sayısı 80-90 120-130
Oğlaklarda ölüm oranı (%) 5-10 2-3
İlkine oğlaklama yaşı (ay) 26-28 14-16
Yılda sağım süresi (gün) 80-90 150-180
Yılda süt verimi (kg) 50-60 180-200
Canlı ağırlık (1 yaş, kg) 20 30-40

Keçilerin Verimini Nasıl Arttırabiliriz Kıl keçilerinde verimliliği ve geliri artırmanın iki ana yolu vardır; Bunlardan birincisi, yetiştiricilik yönünden çağdaş üretim teknikleri uygulamaktır. İkincisi ise, kıl keçi yetiştiricilerinin teknik ve ekonomik açıdan örgütlenmesini sağlamak ve desteklemektir.

Keçilerin Verimini Nasıl Arttırabiliriz ÇAĞDAŞ ÜRETİM TEKNİKLERİ

Keçilerin Beslenmesini Daha İyi Duruma Getirerek Oğlak Ve Süt Verimini Artırabiliriz

Keçilerin Verimini Nasıl Arttırabiliriz Teke katımı zamanı ek yemleme yaparak

 • Teke katımından 2 hafta önce başlayarak ve teke katımında da süren bir miktar elden yemleme ile;
 • Oğlak verimi artar,
 • Teke katım zamanı kısalır,
 • Kısırlık düşer.

Keçilerin Verimini Nasıl Arttırabiliriz Gebeliğin son dönemi ek yemleme yaparak

 • Gebeliğin son 1.5 ayı içinde elden yapılan yemleme ile;
 • Oğlaklar iri doğar,
 • Meme daha sütlü olur,
 • Aynı zamanda ana keçinin güçlü kalması da sağlanır.

Keçilerin Verimini Nasıl Arttırabiliriz Oğlaklamadan sonraki ilk aylar içinde ek yemleme yaparak

 • Oğlaklamadan sonraki ilk aylarda elden yemleme ile;
 • Keçiler daha fazla süt verirler,
 • Sütlü anaları emen oğlaklar daha hızlı gelişir,
 • Keçiler daha uzun süre sağılır.

Uygun Oğlak Büyütme Ve Besi Yöntemi İle Et Verimini Artırabiliriz.

Kıl oğlaklar 2.5-3 ay süren bir emiştirme döneminden sonra analarından ayrılır. Buna karşılık melez sütçü oğlaklarda emiştirme süresi 1.0-1.5 aya indirilebilir. Sütten kesilen melez sütçü oğlaklar, koşullar uygun ise 1.5-2 ay besiye alınabilir. (Melez sütçü oğlaklarda 1 kg canlı ağırlık kazancı için 4.0-4.5 kg besi yemi yeterlidir. Kıl oğlaklarda ise bu rakam 6-8 kg bulur).

İyi Özelliklere Sahip Teke ve Keçileri Damızlık Olarak Seçerek Oğlak ve Süt Verimini Arttırabiliriz.

Keçilerin Verimini Nasıl Arttırabiliriz Damızlık Tekelerin Seçiminde Nelere Dikkat Etmeliyiz?

 • İyi gelişmiş ve aşım isteği iyi tekeler seçilmeli
 • Tekelerin hayaları iyi gelişmiş ve eşit büyüklükte olmalı
 • Canlı ağırlığı yüksek tekeler katımda kullanılmalı
 • Teke olacak erkek oğlaklar ikiz doğmuş olmalı
 • Teke olacak erkek oğlaklar sütlü analardan doğmuş olmalı

Keçilerin Verimini Nasıl Arttırabiliriz

Keçilerin Verimini Nasıl Arttırabiliriz Damızlık Keçilerin Seçiminde Nelere Dikkat Etmeliyiz?

 • Vücudu sağlam, gözler canlı ve baş yapısı güçlü olmalı
 • Meme orta büyüklükte, vücuda bağlantısı iyi ve koltuk meme tipinde olmalı
 • Arka arkaya kısır kalan ve yavru atan keçiler damızlık dışı tutulmalı
 • İkiz doğmuş keçiler damızlıkta alıkonulmalı
 • Günlük süt verimi yüksek keçiler damızlık olarak seçilmeli

Kıl Keçilerini Yüksek Verimli Kültür Irklarıyla Çiftleştirerek (Melezleme) Oğlak Ve Süt Verimini Arttırabiliriz

Ege Bölgesi’nde Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü’nce yapılan ilk melezleme çalışmalarda, Saanen x Kıl Melezlemesi’nin uygun olduğu ve kıl keçilerinin yetiştirildiği ortamlarda Saanen kanı düzeyinin %50 oranında olması gerektiği belirlenmiştir. Melezlemede kullanılan Saanen, süt ve oğlak verimi yüksek bir ırktır. İsviçre’den Türkiye’ye getirilmiştir.

Saanen x Kıl Melezlemesi’nde dikkat edilmesi gereken konular şunlardır;

 • Saanen tekelerine aştırılacak kıl keçiler, süt ve oğlak verimi yüksek keçilerden seçilmeli ve mümkünse ayrılmalı
 • Seçilmiş sütlü kıl keçileri, Saanen tekeleri ile denetimli olarak çiftleştirilmeli
 • Saanen tekeleri, aşım sırasında ağılda tutulmalı ve keçilerle birlikte otlatmaya gönderilmemeli
 • Melezlemeyle elde edilen Saanen x Kıl melezi tekeler, Saanen x Kıl melezi keçilerle çiftleştirilmeli

Karlı Bir Keçicilik İçin Melez Sütçü Keçilerde Hayvan Sağlığını Daha Özenli Korumalıyız

 • Melez sütçü keçiler, kıl keçilere göre asalaklara karşı duyarlıdırlar. Bu nedenle:
 • Asalaklara karşı etkin bir ilaçlama yapılmalı
 • Çelertme, Keçi Ciğer Ağrısı, Şap, Çiçek ve Malta Humması gibi yaygın görülen hastalıklara karşı düzenli aşılamalar ücretsiz sağlanmalı

Karlı Bir Keçicilik İçin TEKNİK ve EKONOMİK ÖRGÜTLENME

Kıl keçilerinde verimliliği artırmak için önerilen çağdaş üretim tekniklerinin uygulanabilmesi, yetiştiricilerin teknik ve ekonomik açıdan örgütlenmesi yanısıra devletin keçi yetiştiricilerini desteklemesiyle mümkündür. Bunlar şöyle sıralanabilir;

 • Kıl keçi ıslahı çalışmalarında öncelikle orman örgütünü de içine alacak bir eşgüdüme mutlak gereksinme vardır.
 • Melez süt tipi keçi yetiştiren ya da yetiştirecek üreticilerin orman mer’alarından denetimli bir şekilde yararlanmasını sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
 • Melez süt keçisi yetiştiren işletmeler, sığır yetiştiricileri gibi, Damızlık Süt Keçisi Yetiştiricileri Birlikleri kurmalıdır.
 • Yem, ilaç vb gibi girdileri ucuza sağlayacak ya da üretecek, keçi sütü, oğlak ya da kurbanlık erkeç gibi çıktıları pazarlayacak tarımsal amaçlı kooperatif örgütleri kurulmalıdır (Örneğin; Haziran 2001 fiyatlarına göre bir çuval yemin, fabrika fiyatı 8.5 milyon TL dır. Buna karşılık bir çuval yemin bayi fiyatı yaklaşık 10-12 milyon arasındadır. Keçi sütü fiyatı ise İzmir’de 180-250.000 TL, Çanakkale’de 300-350.000 TL civarındadır. Kıl keçi yetiştiricilerinin %90’ından fazlasının mandıralarla avansla çalıştığı bilinir. Yetiştiricilerin kooperatifleşerek yem, ilaç gibi girdileri daha ucuza temin etmeleri yanında keçi sütlerini kendilerinin peynire işlemeleri durumunda daha karlı olacağı açıktır. Koşullara ve ustalığa göre 5.5-6.0 kg sütten 1 kg keçi peyniri yapılabilir ve bunun pazar fiyatı 3.5-4 milyon TL’dan aşağı değildir).
 • Kıl keçi işletmelerinde işgücünün verimliliğini yükseltmek için köy el sanatları yanısıra arı yetiştiriciliği de desteklenmelidir.
 • Tarım arazisine sahip kıl keçi işletmelerinin küçülmesini önleyecek önlemlerin alınması, topraksızların da topraklandırılmasını sağlayacak düzenlemelere gereksinme vardır.

Özetle ülkemizde yoksullukla mücadele edilmek isteniyorsa kıl keçi yetiştiricilerine bilgi, kredi, örgütlenme gibi yollarla destek olunmalıdır.

 Karlı Bir Keçicilik İçin Önerilen Sistemin Avantajları

 1. Kıl keçi yetiştiricileri, melez sütçü keçiler yetiştirerek sütten ve oğlaktan daha fazla para kazanacaklardır. Tarımsal işletme gelirleri artacaktır.
 2. Keçilerin ormana verdiği zarar giderek azalacaktır. Çünkü;
 • Melez sütçü keçiler kıl keçilerden daha uysaldır.
 • Otlatma denetimli olacaktır
 • Melez sütçü keçiler 2-5 baş kıl keçinin verebileceği verime sahiptirler. Böylelikle üretimi olumsuz olarak etkilemeden kıl keçi sayısını aşağı çekmek mümkün olacaktır.
 • Keçi sayısının azalmasıyla birlikte oğlakların da besiye alınarak daha erken yaşta elden çıkması ile keçinin ormana yaptığı baskı azalacaktır.
 1. Orman içi ve kenarı köylüsünün doğrudan ormana verdiği zarar, melez sütçü keçilerde verimliliğin yüksek olması ve keçi ürünlerinin değer fiyatla satılmasıyla birlikte azalacaktır.

Özetle orman içi ve kenarı köylülerin dirliğinde artma olacak ve keçinin ormana verdiği zarar giderek ortadan kalkabilecektir.

Karlı Bir Keçicilik İçin Önerilen Sistemin Başarısı İçin Gerekli Koşullar

 1. Melez sütçü keçiler, daha iyi bakım ve besleme isterler. Belirli dönemlerde elden bir miktar yemleme zorunludur.
 2. Melez sütçü keçiler asalaklara ve hastalıklara karşı daha duyarlıdırlar. Asalak ve belli hastalıklara karşı aşılama gereklidir.
 3. Yetiştiricilere damızlık materyal ile kimi girdilerin daha ucuza sağlanması konusunda devletin desteği, bu sistemin hızla yayılması için mutlak zorunludur.
 4. Devlet, yetiştiricilerin teknik ve ekonomik açıdan örgütlenmesini sağlayacak düzenlemeleri mutlak yapmalıdır.

Saanen ve Saanen melezi tekelerin temin edilebileceği başlıca yerler:

 • Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Bornova-İzmir
 • Balıkesir Tarım İl Müdürlüğü
 • 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Çanakkale
 • İbrahim Sarıoğlu, Işıkkent-İzmir

Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Keçilerde Kırkım, Tırnak Bakımı Ve Eneme

Keçilerde Kırkım, Tırnak Bakımı Ve Eneme

Makalede Neler Var ?1 Keçilerde Kırkım, Tırnak Bakımı Ve Eneme1.1 Keçilerde Kırkım Nasıl Yapılır1.2 Keçilerde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.