Çarşamba , Mart 17 2021
Son Dakika
Anasayfa / HAYVANCILIK / Küçükbaş Hayvancılık / Keçi Yetiştiriciliği / Keçi Yetiştiriciliğinde Oğlak Büyütme Nasıl Yapılır ?
Keçi Yetiştiriciliğinde Oğlak Büyütme Nasıl Yapılır ? Bir hayvancılık işletmesinde yavruların büyütülmesi o işletmenin verimliliği açısından üzerinde önemle durulması gerekli olan bir konudur. Bir işletmede kaynakların doğru kullanılması ekonomik kayıpların önüne geçilmesi açısından önem taşımaktadır. Büyütme dönemi sırasında yavruların gereksinim duyduklarından daha fazla süt emmelerine izin verilmesi ana ürünü süt olan bir işletmede karlılığı azaltacaktır. Buna bağlı olarak yetiştirme amacına göre kuzu ve oğlaklar farklı sistemler kullanılarak büyütülmelidir. Burada vurgulanması gerekli olan bir konu tüm yavruların ilk hafta kolostrum denilen ağız sütünü almalarının sağlanmasıdır. Bu sütün, hem içerdiği bazı önemli maddeler (mineral madde vitamin ve bağışıklık güçlendirici maddeler), hem de gebelik döneminde yavruların bağırsaklarında biriken pisliklerin dışarıya atılımı için yavrulara emdirilmesi zorunludur. Bu dönemi takiben aşağıda önerilen sistemlerden herhangi birisi yetiştirme amacına göre uygulanabilmektedir. http://www.hayvancilikbilgi.com/2017/03/06/keci-yetistiriciliginde-oglak-buyutme-nasil-yapilir/

Keçi Yetiştiriciliğinde Oğlak Büyütme Nasıl Yapılır ?

Keçi Yetiştiriciliğinde Oğlak Büyütme Nasıl Yapılır ?

Bir hayvancılık işletmesinde yavruların büyütülmesi o işletmenin verimliliği açısından üzerinde önemle durulması gerekli olan bir konudur. Bir işletmede kaynakların doğru kullanılması ekonomik kayıpların önüne geçilmesi açısından önem taşımaktadır. Büyütme dönemi sırasında yavruların gereksinim duyduklarından daha fazla süt emmelerine izin verilmesi ana ürünü süt olan bir işletmede karlılığı azaltacaktır. Buna bağlı olarak yetiştirme amacına göre kuzu ve oğlaklar farklı sistemler kullanılarak büyütülmelidir. Burada vurgulanması gerekli olan bir konu tüm yavruların ilk hafta kolostrum denilen ağız sütünü almalarının sağlanmasıdır. Bu sütün, hem içerdiği bazı önemli maddeler (mineral madde vitamin ve bağışıklık güçlendirici maddeler), hem de gebelik döneminde yavruların bağırsaklarında biriken pisliklerin dışarıya atılımı için yavrulara emdirilmesi zorunludur. Bu dönemi takiben aşağıda önerilen sistemlerden herhangi birisi yetiştirme amacına göre uygulanabilmektedir.

Keçi Yetiştiriciliğinde Oğlak Büyütme Nasıl Yapılır ?

Analı Büyütme:

Bu sistem genellikle ekstansif (ilkel) koşullarda uygulanmaktadır. Bu sistemde yavrular gece ve gündüz sürekli anası ile tutulmaktadır. Yaklaşık olarak 4-5 ay süre ile emişmeleri sağlanan yavrular, bu yaşlarda analarından ayrılmaktadır. Bu yöntemle büyütülen yavrular gereğinden fazla emiştikleri için sağım çok az yada söz konusu olmamaktadır. Genellikle 1.5 aylık yaştan itibaren yavrular fenni yem ve kaba yem tüketmeye başlarlar. Dolayısı ile bu yöntemde yavrular gereksiz yere fazla miktarda emiştirilmiş olmaktadır. Çok yaygın olarak uygulanmasına rağmen önerilmeyen bir sistemdir.

Kalıntı Sütle Büyütme :

Bu özellikle sütçü işletmeler tarafından tercih edilen bir yöntemdir. Ağız alındıktan sonra yavrular 1-1.5 aylık olana değin anaları ile birlikte tutulur ve emişmeleri sağlanır. Ancak bu süreç içinde mutlaka kaba ve fenni yeme alıştırılmaları gerekmektedir. Bu aylardan sonra farklı yöntemler uygulanabilmektedir. Bu yöntemler aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır.

Akşam kalıntı sütle büyütme :

1.5 aylık yaştan sonra gece anaları ile tutulmakta, sabah ayrılmakta, akşam ise anaları sağıldıktan sonra emişmeleri sağlanmaktadır. Yani akşam kalıntı süt emmektedirler. Yavrular geceyi anaları ile birlikte geçirmektedir. Bu uygulama yavrular 3 aylık yaşa ulaşana kadar devam etmekte, daha sonra analarından yavaş yavaş ayrılmaktadırlar. Önerilen bir sistemdir. Bu sistemde yavrular fenni ve kaba yem yedikleri için daha iyi büyümekte ve gelişmektedir.

Sabah kalıntı sütle büyütme :

Bu sistemde akşam ile benzerlik göstermektedir. Bu kez akşamları tam emişmekte, sabahları ise kalıntı sütü emmektedir. Ancak burada üstünde önemle durulması gerekli olan konu büyütme döneminin hangi mevsimde gerçekleştiğidir. Eğer yavrular gece analarından ayrılıp sabah sağımından sonra tüm gün anaları ile tutuluyorsa mutlaka korunaklı ve yavruların üşümesinin engellendiği bir ortamda büyütülmelidir. Bu uygulama da yavrular 3 aylık yaşa ulaştıkları zaman yine aniden değil 1 hafta içinde sona erdirilmelidir.

Sabah-akşam kalıntı sütle büyütme :

Bu sistemde yavrular 1.5 aylık yaşa ulaştıklarında analarından ayrılmakta, sabah ve akşam sağımdan sonra belirli bir süre memede kalan kalıntı sütü emmekte ve sonra analarından ayrılmaktadırlar. Bu sistemde de yine yavruların mutlaka korunaklı ve yavruların üşümesinin engellendiği bir ortamda büyütülmelerinin zorunlu olmasıdır. Ayrıca fenni ve kaba yem tüketmeye de başlamış olmaları gerekmektedir. Bu uygulamada yine 3 aylık yaşta sona ermekte ve yavrular 1 hafta içinde yavaş sütten tam olarak kesilmektedir.

Karma sistemde büyütme :

Bu sistemde yavrular 1 aylık yaşa ulaştıklarında akşam kalıntı, sabah tam emişmekte, 1.5-2 ay arası sabaha akşam kalıntı süt emmekte, 2-3 ay arası ise sadece akşam kalıntı süt emmektedir. Bu da yine işletme ekonomisi ve yavru büyümesi açısından önerilen bir sistemdir.

Yapay Büyütme:

Yavrular kolostrumu almalarından hemen sonra anasından tamamen ayrılarak süt ikame yemleri ile büyütülmektedir. Bu sistem entansif (kontrollü koşullarda) keçi yetiştiriciliğinde çok yaygındır. Keçi mandıracılığı yapan çiftçiler için bu sistem çok uygun olmasına rağmen ekonomik gücün yüksek olmasını gerektiren bir sistemdir. Çok fazla temizlik, hijyen, doğru iş ve kapsamlı yönetim beklenilmektedir. Oğlaklar 3. haftada iyi kalitede kaba yem ile tanıştırılmalı ve serbest yemlemeye alıştırılmalıdır. Oğlaklar 2,5 aylık yaşa ulaştıklarında verilen süt ikame yemi yarı yarıya azaltılır ve bundan 2-4 hafta sonra oğlak sütten tamamen kesilebilir. 13 haftadan sonra oğlaklar çok oranda iyi kalitede kaba yem ve biraz konsantre yem verilmesi yeterli olacaktır. Eğer birbirine yakın zamanda doğan oğlaklar varsa onların sosyalleşmesi için her gün oğlaklar bir araya getirilir. Aynı zamanda anaların sürü ile dışarı çıkmasına izin verilebilir. Aynı zamanda analarının yayılmakta oldukları sırada, oğlaklara tahıl ve mineraller verilir.

Yapay büyütülen Oğlaklar için beslenme tablosundan bir örnek:

Haftalar Günlük süt (ml) Günlük beslenme zamanları (adet) Ek yemleme
1.gün 300 4x
2.gün 350 4x
3.gün 400 4x
1.hafta sonu 750 4x
2.hafta 1000 3x
3.hafta 1200 3x Kaba Yem
4.hafta 1200 3x Fenni yem +kaba yem
5.hafta 1200 2x Fenni yem +kaba yem
6.hafta 1200 2x Fenni yem +kaba yem
7.hafta 1200 2x Fenni yem +kaba yem
8.hafta 1200 2x Fenni yem +kaba yem
9.hafta 1000 2x Serbest Yemleme
10.hafta 800 2x Serbest Yemleme
11.hafta 600 2x Serbest Yemleme
12.hafta 400 2x Serbest Yemleme
13.hafta 200 2x Serbest Yemleme

Dr. İrfan DAŞKIRAN Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

Prof. Dr. Nazan KOLUMAN Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü

Doç.Dr.Aynur KONYALI O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü

 


Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Oğlak Beslemede Kolostrumun Önemi

Oğlak Beslemede Kolostrumun Önemi

Makalede Neler Var ?1 Oğlak Beslemede Kolostrumun Önemi1.1 Kolostrumun (Ağız Sütünün) İçeriğinde Bulunan Maddeler Nelerdir1.2 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.