Çarşamba , Mart 17 2021
Son Dakika
Keçi yetiştiriciliği

KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Türkiye’de keçicilik ve keçi yetiştiriciliği doğaya dayalı ve daha çok ilkel koşullarda yürütülen bir hayvansal üretim faaliyetidir. Ülkemizde keçi yetiştiriciliği, diğer tarımsal üretim faaliyetleri tarafından değerlendirilemeyen dağlık, ormanlık ve çalılık bölgelerde yoğun olarak yapılmaktadır.

Coğrafi olarak baktığımızda, vejetasyon ve iklim özellikleri bakımından özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde keçiciliğin yoğunlaştığı görülebilmektedir. Bu sistemde, keçiciliği sığırcılığa göre avantajlı kılan önemli nedenler söz konusudur. Bunlar; keçilerin aldıkları yemi süte çevirimdeki randımanları ve alabilecekleri yem çeşidinin fazlalığı, az bir sermaye ile keçi çiftliklerinin tesis edilebilmesi, keçilerin döl verimlerinin yüksek olması, keçilerin hastalıklara ve zor koşullara daha dayanıklı olması (Güney, 1998), keçilerin vücut ve tırnak yapısının dağlık bölgelerde meralanması ve yaşamasına uygun olması ve keçinin selülozu yüksek bitkileri diğer türlere göre daha yüksek düzeyde değerlendirebilmesidir.

Ancak en son istatistiklerde bildirilen veriler incelendiğinde Türkiye’deki keçi sayısının 9 milyon baştan, 6 milyon başa düştüğü bildirilmiştir.

Genel ve bölgesel olarak sayısal azalışın başlıca nedenleri;

– Kırsal alanlardan şehir merkezlerine, terörden ya da sosyal nedenlerden dolayı göçlerin artması ve bunun sonucunda hayvancılıkla uğraşan kişi sayısının düşmesi, – Ormana verdiği zararlardan dolayı keçi sayısının azaltılmaya çalışılması, buna yönelik olarak keçiye alternatif diğer hayvansal üretim kollarının teşvik edilmesi, –

Üreticinin bu yönde elde ettiği ürünlerden yeterli düzeyde gelir elde edememesi, pazar olanaklarından üreticilerin yeteri kadar yararlanamaması, – Yerli gen kaynaklarının yetiştirme sistemlerinden kaynaklanan düşük verimlerinin ekonomik düzeye yükseltilememesidir.

Keçi sayısının bölgesel dağılımına bakıldığında Güneydoğu Anadolu bölgesinin 1.787 milyon başla 1.; Akdeniz bölgesinin 1.757 milyon başla 2. ve Ege bölgesinin 1.322 milyon başla 3. sırada yer aldığı görülmektedir (TUIK, 2007). Ülkemizin Güney ve Güneydoğu bölgelerinde süt verimini artırmak üzere yetiştirici yerli Kıl keçi ile Kilis keçisini melezlemiştir. Bu nedenle sürülerin bir çoğunda saf ırk özellikleri kaybolmuştur. Tüm Türkiye’de yaşama alanı bulan kıl keçisinin işletme başına düşen sayısı da karlı bir yetiştiricilik için gerekli olan sayıdan oldukça uzaktır. Bölgesel olarak farklılık göstermekle birlikte Akdeniz Bölgesinde ortalama 200 baş, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise 20 başın biraz üzerindedir. (Kaymakçı, 2006). Ege Bölgesinde küçük aile işletmelerinde yüksek verimli ırkların melezlerinin ağırlıklı olarak yetiştirildiği işletmelerde ortalama sayı 20 baş civarındadır.

Son yıllarda hayvancılık sektöründe bazı çalışmalar başlatılmış ve 9. Beş Yıllık Kalkınma Planında da keçicilik ile ilgili amaç, ilkeler ve politikalara yer verilmiş ve “sanayinin kaliteli hammadde ihtiyacını karşılamak için sığırın yanında et ve süt verimini artırabilmek için et ve süt verim yönlü koyun ve keçi ıslah ve üretim çalışmalarına önem verilecektir” şeklinde çok küçük bir cümle ile konuya değinilmiştir.

Burada vurgulanması gerekli olan en önemli husus özellikle dağlık kesimlerde keçicilikten başka geçim kaynağı olmayan halkın gelir düzeyini artırmak için en kolay stratejinin yine modern keçi yetiştiriciliğine dayalı olmasının zorunluluğudur. Modern süt keçiciliğini geliştirmede öncelikle çevre koşullarının iyileştirilmesi (bakım-besleme koşularının iyileştirilmesi), ürünlerin pazarlama olanaklarının artırılması, kredi ve teşvik imkânlarının artırılması ve genetik ıslah stratejisinin belirlenmesi gibi başlıklar öncelikle üzerinde önemle durulması konulardır.

Dr. İrfan DAŞKIRAN Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

Prof. Dr. Nazan KOLUMAN Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü

Doç.Dr.Aynur KONYALI O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü


Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Oğlak Beslemede Kolostrumun Önemi

Oğlak Beslemede Kolostrumun Önemi

Makalede Neler Var ?1 Oğlak Beslemede Kolostrumun Önemi1.1 Kolostrumun (Ağız Sütünün) İçeriğinde Bulunan Maddeler Nelerdir1.2 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.