Salı , Mart 16 2021
Son Dakika
Anasayfa / HAYVANCILIK / Kanatlı Yetiştiriciliği / Tavuk Yetiştiriciliği / Yumurtacı Civciv ve Piliçlerin Beslenmesi
Yumurtacı Civciv ve Piliçlerin Beslenmesi

Yumurtacı Civciv ve Piliçlerin Beslenmesi

Yumurtacı Civciv ve Piliçlerin Beslenmesi Nasıl Yapılır

Civciv ve piliç yetiştiriciliğinde temel amaç en az yem ve düşük hayvan kaybı ile üstün bir yumurta üretimi ortamı sağlamaktır. Yumurta üretimi yaklaşık 20 haftalık yaşta başlar ve bu yaştaki hayvanların en az 1500 g canlı ağırlığa ulaşması istenir. 20-22 haftalık süre içerisinde bu canlı ağırlığa ulaşmak için günde 10 gram canlı ağırlık artışı olmalıdır. Bu miktar canlı ağırlık kazancı için 3.3 gram ham proteine diğer bir ifade ile 1.8 gram proteine ve 30-70 kcal metabolik enerjiye gereksinim vardır.

Civcivler yumurtadan çıktıktan sonraki bir kaç gün içerisinde gereksinmelerini yumurtadan organizmalarına depo ettikleri besin maddeleri ile karşılayabilirler. Ancak civcivlere geçen bu depo besin maddeleri içerisinde bulunan etkicil madde varlığı, yumurtanın bileşimine, başka bir deyişle yumurtayı veren tavuğun beslenme biçimine bağlıdır. Bu nedenle civciv ve piliçlerin beslenme biçimi ergin dönemdeki yumurta verimini etkilerken. Ergin hayvanın beslenme biçimi de yumurtasından çıkacak civcivin hayatın ilk günlerindeki besin madde gereksinmesinin karşılanmasını, dolayısıyla civcivin yaşama gücünü etkiler. Ergin dönemdeki yumurta veriminin olumsuz yönde etkilenmemesi ve hayvanın en iyi şekilde verim dönemine hazırlanabilmesi için civciv ve piliçlerin, besin madde gereksinimlerine uygun ve dengeli şekilde beslenmesi ve yemlenmesi gerekir.

Yumurtacı Civciv ve Piliçlerde Yemleme Programı:

Yumurtacı Civciv ve Piliçlerin Beslenmesi

Yumurtacı hibrit üreten damızlıkçı firmaların ırka veya hatta bağlı olarak farklı yetiştirme programları olduğu için ticari olarak standart bir yemleme programında bahsetmek çoğu zaman güçtür. Öte yandan tüm ticari hibritlerde tamamen aynı olmasa da büyük benzerlik gösteren 3 dönem yemleme standart bir uygulama olarak yaygın şekilde uygulama alanı bulmaktadır. Bu sistemde, yumurta tavukları ergin döneme yani yumurta verimine ulaşıncaya kadar besin madde gereksinimlerine uygun olarak, 4 farklı dönem içerisinde, Çizelge 4.1’de besin madde içerikleri verilen 4 farklı yem ile beslenirler. Çizelgede sunulan besin madde gereksinimleri ticari hibritin özelliklerine göre değişebilmektedir.

En uygun besleme programı damızlıkçı firma tarafından tavsiye edilen hafta (yaş) veya dönemlere göre belirlenen besin madde spesifikasyonuna uygun programdır. Yumurtadan çıkıştan sonraki ilk 6 hafta içerisinde yumurtacı civciv olarak adlandırılan bu hayvanlar “Başlatma Yemi” ile beslenirler. Bu karma yemin ham selüloz içeriğinin çok düşük, enerji, protein ve esansiyel aminoasit içeriğinin yüksek olması gerekir. Çünkü bu hayvanların sindirim sistemi tam gelişmemiş olup büyüme hızları oldukça yüksektir. Altıncı haftadan sonra piliç haline gelen civcivler 10 hafta yaşın sonuna kadar “Piliç Büyütme Yemi” ile beslenirler. 11. haftadan itibaren ise 17. haftalık yaşa kadar “Piliç Geliştirme Yemi” verilerek yumurta verimi öncesi ön döneme hazırlanırlar. Piliç geliştirme yemi özellikle düşük düzeyde protein içerir.

Bunun amacı tavukların yaş olarak normal zamanda yumurta verim dönemine başlamalarını sağlamaktır. Şayet bu dönemde yüksek protein içerikli yem kullanılırsa piliçler erken çağda yumurta verim dönemine girerler. Bu durum istenmez. Çünkü erken yumurta verimine başlayan tavukların yumurtaları küçük ve dönem içinde yumurta verimleri düşük olur. Bu nedenle piliç yemlerinde genel olarak protein düzeyi düşük tutulur. 17. hafta yaştan itibaren ise yarka dönemi olarak adlandırılan bu periyotta kılavuz yumurtaların görülmeye başlandığı ilk haftalara kadar “Yumurtlama Öncesi Yemi” kullanılır. Bu yemin özelliği kalsiyum içeriğinin %2.5 düzeyine kadar yükseltilmiş olmasıdır. Yani bu yem besin madde içeriği açısından “Piliç Yemi” ile “Yumurtacı Tavuk Yemi” arasında geçiş yemi olmasıdır.

Yumurtacı Piliçlerde Yemleme Tekniği:

Yumurtacı piliçler yemleme programına uygun olarak yetiştirme programında hedeflenen canlı ağırlığa ve cinsel olgunluğa ulaşma çağına ulaşmada yem aracı materyal olarak kullanılır. Yaşa göre geri kalmış canlı ağırlık veya yaşa göre aşırı canlı ağırlık, büyüme ve gelişmenin yeniden düzenlenmesinde yemlemede piliç başına verilen yem miktarında düzenleme yapılmasını gerektirir. Yumurtacı piliç ve yarka yetiştiriciliğinde serbest yemleme yerine kontrollü yemleme tekniği kullanılır.

Büyüme ve gelişmenin kontrolü amacıyla çoğunlukla sınırlı yemleme uygulanır. Cinsel olgunluğun geciktirilmesi ilk yumurtaların daha büyük olmasını sağladığı için ticari yumurta üretiminde cinsel olgunluk sınırlı yemleme yapılarak geciktirilmeye çalışılır. Sınırlı yemleme ile cinsel olgunluk 3-4 hafta geciktirilebilir, karında biriken yağ miktarı azaltılabilir veya önlenebilir. Prolapsus vakaları kontrol edilir, yumurta verim döneminde ölüm oranı düşer, sorun yaşanmadan daha iri yumurta üretilebilir.

Özellikle ilkbahar döneminde yetiştirilen piliçlerde günün aydınlık saatindeki uzama nedeniyle hedef cinsi olgunluk yaşı veya canlı ağırlığına ulaşma daha erken zamanda olabilir. Tüm bu koşullarda sınırlı yemleme uygulaması etkili bir çözüm sunar. Sınırlı yemleme nicelik olarak veya nitelik olarak uygulanabilir. Günlük verilen yem miktarının kısıtlanması, günlük yemleme süresinin kısaltılması, haftada 2 gün aç bırakma, gün aşırı aç bırakma veya aydınlık süreyi kısaltma (karartma) nicelik olarak yem sınırlamasıdır.

Yemin enerji ve/veya protein içeriğinin düşürülmesi, aminoasit düzeylerinin azaltılması, selüloz içeriğinin artırılması, yeme iyot veya çinko gibi yem tüketiminin düşmesine neden olan iz minerallerin seviyelerinin yükseltilmesi ise nitel yem kısıtlaması olarak bilinmektedir. Yalnız yumurtacı piliçlerde değil, etlik piliçlerde de uygulama alanı bulan sınırlı veya kısıtlı yemleme canlı ağırlık olarak arzu edilen hedeflere ulaşmada uygun bir aracı görevi üstlenmekte, özellikle yağlanmanın engellenmesine ciddi katkılar sunmaktadır.

Yumurtacı Civciv ve Piliçlerde Bakım Koşulları:

Yumurtadan çıkan civcivlerin beslenmeleri kadar bakım koşulları da büyük önem taşır. Sağlıklı civciv büyütmenin ilk koşulu yeterli hava, ışık ve yeterli hareket alanının olmasıdır. Kümes içi dezenfeksiyonu ve kümes içi sıcaklıkta önemli konulardır. Civciv girişi olmadan mutlaka kümes içi dezenfeksiyonunun yapılması gereklidir. 1. hafta 32°C olan kümes içi sıcaklık, her hafta 2°C düşürülerek 9. hafta 16-18°C olacak şekilde ayarlanmalıdır.

Kümes içi sıcaklık ile civcivin vücut sıcaklığı arasında büyük ilişki olduğundan kümes içi sıcaklığa dikkat edilmelidir. Ayrıca kümes içinde nispi nem %60-70 düzeyinde olmalıdır. Aşırı nem civcivlerde solunum güçlüklerine neden olabilir. Yemlik ve sulukların düzenlenmesi; her civciv aynı anda su içebilecek ve yem yiyebilecek şekilde olmalıdır. İlk 8 hafta içerisinde kümeslerde 1 m2 ye 12 civciv konulacak şekilde kümes içinde hayvan sayısı ayarlanmalıdır.

Bu yoğunluk yumurta verimi başlangıcında 1m2 ’ye 6-8 tavuk olacak şekilde yenden düzenlenmelidir. Tavukçuluk işletmelerinde en küçük bir hastalığın zararının büyüklüğü dikkate alınarak belli bir aşı programı takip edilmeli, işletme içinde hijyenik şartlara önem verilmelidir.


Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Tavukların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığı

Tavukların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığı

Makalede Neler Var ?1 TAVUKLARIN İNFEKSİYÖZ ANEMİSİ (Chicken Anemia Agent -CAA)1.1 Tavukların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.