Çarşamba , Mart 17 2021
Son Dakika
Anasayfa / HAYVANCILIK / Kanatlı Yetiştiriciliği / Tavuk Yetiştiriciliği / Yumurta Tavuklarının Yüksek Sıcaklıklarda Beslenmesi
Yumurta Tavuklarının Yüksek Sıcaklıklarda Beslenmesi

Yumurta Tavuklarının Yüksek Sıcaklıklarda Beslenmesi

Yumurta Tavuklarının Yüksek Sıcaklıklarda Beslenmesi:

Sıcaklık stresinin tavuklar üzerindeki olumsuz etkileri öteden beri bilinmektedir. Sıcaklık stresine karşı çok çeşitli çözümler önerildiği halde, bunlar içerisinde sadece çevre kontrollü kümeslerin yapımı üzerinde durulmaktadır. Bu durum, konunun tam olarak kavranmadığını göstermektedir. Çünkü, aşırı sıcaklarda tavukların besin madde gereksinimlerine bağlı olarak besleme ve yemleme rejimleri de değiştirilmelidir. Aşırı sıcakların hüküm sürdüğü yaz aylarında da kış rasyonlarının verilmesine devam edilmesi. Muhtemelen tavukların yüksek çevre sıcaklıklarında özel olarak beslemenin ve onlara farklı yapıda yem vermenin önemi ve niteliğinin tam olarak kavranılamamasındandır.

Halbuki, sıcakta tavuklar özel yemlerle beslenirlerse, 30°C’yi aşan sıcaklıklarda bile normal verimlerini sürdürebilmektedir. Sıcaklığın 30°C’ ye çıkmasıyla yaşama payı enerji gereksinimi azaldığından yem tüketimi de düşmektedir. Nitekim tavukların yaz aylarındaki enerji alımları kış aylarına göre, %10- 15 oranında azalmaktadır. 30°C’ ye kadar olan sıcaklıklarda yemin metabolik enerji düzeyinin yükseltilmesiyle yem tüketimi düşmekte buna karşın yemden yararlanma artmaktadır. 30°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda ise, yem tüketimi hızla düştüğü gibi, yemden yararlanmada azalmaktadır. Alınan enerjinin bir kısmı vücut sıcaklığını değişmez tutmak için harcanmaktadır.

Çevre sıcaklığı 40°C’ ye doğru yükseldikçe vücut sıcaklığının dengelenmesi kolaylaşmakta yani bunu için enerji tüketimi çok azalmaktadır. Ancak metabolizma sonucu açığa çıkan ısının atılması güçleşmekte ve enerji doyumu söz konusu olduğundan hayvanların yem tüketimleri azalmaktadır. Yem tüketimi azalmasına bağlı olarak protein ve diğer etkicil madde alımında azalmalar olacaktır. Bu nedenle yüksek çevre sıcaklıklarında yumurta tavuklarının beslenmesinde bazı değişimlerin yapılması. Besin madde içeriği bakımından hayvanın gereksinmesini tam yanıtlayacak karma yemlerin hazırlanması zorunludur.

Yumurta Tavuklarının Yüksek Sıcaklıklarda Beslenmesi

Sıcaklık stresi altında yetiştirilen tavuklarda görülen verim düşüklüğünün besleme aracılığıyla önlenmesinde alınacak tedbirler aşağıda özetlenmiştir.

  1. Tavuklarda Yemin Yağ içeriğinin artırılması: Yağların karbonhidrat ve proteinlere daha az oranda ısı artışına neden olmamaları, tavukların sıcaklık stresine karşı koymalarına yardımcı olmaktadır. Ancak yemin metabolik enerji içeriği 2800 kcal/kg’ın üzerine çıkarılmamalıdır.
  2. Tavuklarda Yemin Protein İçeriğinin Artırılması: Proteinlerin spesifik dinamik etkisinin yüksek olması nedeniyle sıcak iklim rasyonlarında miktarının fazla artırılması doğru olmaz. Ancak yem tüketimindeki düşüklüğe bağlı olarak normal bir reaksiyonla hayvanların protein gereksinmelerini tam olarak karşılamak güçleşir. Bu nedenle sıcak iklim rasyonlarında protein düzeyi %1-2 yüksek tutulmalıdır.
  3. Tavuklarda Yeme vitamin C katkısı: Vitamin C diğer vitaminlerden farklı olarak normal koşullarda esansiyel değildir. Ancak sıcak havalarda böbreklerde cereyan eden Vitamin C sentezinde aksama olmakta ve diğer taraftan yüksek sıcaklık altında vitamin C’ye olan gereksinme de artmaktadır. Bu nedenle yeme 200-250 pmm düzeyinde vitamin C katkısıyla sıcaklık stresi altındaki yumurta tavuklarının yumurta verimlerinde ve kalitelerinde görülen düşüklük kısmen önlenebilir.
  4. Tavuklarda Suya veya Yeme amonyum klorit (NH4Cl ) katkısı: Sıcaklığın 40°C’nin üzerine çıkmasıyla vücut pH sı yükselmekte ve akut sıcaklıktan ileri gelen alkolosis oluşmaktadır. Suya veya yeme NH4Cl katkısı ile kronik veya akut alkolosis önlenebilir.

  5. Tavuklarda Suya veya Yeme Sodyum bikarbonat (NaHCO3 ) katkısı: yüksek sıcaklıklarda görülen alkolisisi önlemek için NH4Cl katkısında olduğu gibi yeme veya suya sodyum bikarbonat katkısı yapılabilir.
  6. Tavuklarda Katyon-Anyon dengesinin (Na+K-Cl) düzenlenmesi, yeme potasyum katkısı: Yüksek sıcaklıklarda görülen alkolosise bağlı olarak kanda bozulan elektrolit dengesini yeniden kurmak için yeme potasyum (potasyum klorür formunda) eklenebilir. Bu işlemle normal koşullarda 170-180 meq/kg olan katyon anyon farkı, 200-220 meq/kg kadar çıkarılır.
  7. Tavuklara Soğuk Su Verilmesi: Yapılan çalışmalar, sıcaklık stresi altındaki yumurta tavuklarına devamlı olarak soğuk (7°C civarında) su verilmesiyle stresi üzerlerinden kolayca attıklarını ve yumurta verimlerini normale yakın düzeyde sürdürebildiklerini göstermiştir.
  8. Tavuklarda Gece yemlemesi yapılması: Tavuklar aşırı sıcaklarda gündüz saatlerinde yem yemeyi keserler. Bu nedenle gece saatlerinde aydınlatmaya devam edilmesi ve geç saatler ile, sabahın erken saatlerinde yemleme yapılması olumlu sonuç vermektedir.
  9. Tavuklarda Pelet yem kullanımı: İnce (toz-mash) yeme oranla daha çok ve kolay tüketildiği için pelet yem kullanımı yem tüketiminin fazla düşüşünü engelleyebilir.

Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Tavukların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığı

Tavukların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığı

Makalede Neler Var ?1 TAVUKLARIN İNFEKSİYÖZ ANEMİSİ (Chicken Anemia Agent -CAA)1.1 Tavukların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.