Çarşamba , Mart 17 2021
Son Dakika
Anasayfa / HAYVANCILIK / Kanatlı Yetiştiriciliği / Tavuk Yetiştiriciliği / Yumurta Tavuklarının Tüm Dane Tahıl ile Yemlenmesi
Yumurta Tavuklarının Tüm Dane Tahıl ile Yemlenmesi

Yumurta Tavuklarının Tüm Dane Tahıl ile Yemlenmesi

Yumurta Tavuklarının Tüm Dane Tahıl ile Yemlenmesi:

Günümüzde yüksek verime ve bunun gerektirdiği yüksek besleme değerine sahip dengeli yem karışımları ile beslenme zorunluluğu olan kanatlı hayvanların, tek bir dane yeme dayalı olarak beslenmesi hiç bir zaman düşünülemeyecek bir gerçektir. Genelde tüm dane olarak kanatlı hayvanların beslenmesinde kullanılması tavsiye edilen yemler tahıllar olup bunlar da temelde protein bakımından fakir enerji kaynaklarıdır. Bunların yaygın olarak kullanımı ancak protein, vitamin ve mineral kaynakları ile yani dengeleyici besin maddeleri ile desteklendikleri takdirde mümkündür. Konuyla ilgili çalışmalar incelendiğinde tüm dane tahıl içeren yemleme sistemi ile kanatlı beslemenin pratikte 3 şekilde yapılabileceği görülmektedir.

Bu yöntemler:

1) karma yem ve tüm dane tahılın aynı anda ancak ayrı yemliklerde seçim esası (choice-feeding) ile sınırsız olarak sunumu,

2) karma yemin ve tüm dane tahılın gün içinde zamana bağlı bir sıra (sequential-feeding) ile aynı yemliklerde sunumu veya

3) pelet haldeki karma yemin tüm dane tahıl ile önceden belirlenmiş oranda karıştırılarak (mix-feeding) aynı yemliklerde sunumudur.

Bu sistemlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ilk defa Avrupa’da başlamış ve Dünya’da giderek yaygınlaşmıştır. Günümüzde, peletlenmiş karma yemle tüm danenin aynı anda. Ancak ayrı yemliklerde seçim esasıyla sınırsız olarak verilmesi (choice-feeding) pratik tavukçulukta yaygın bir besleme yöntemi olmamakla birlikte. Üzerinde en çok araştırma yapılan sahalardan birisi olmuştur.

Yumurta Tavuklarının Tüm Dane Tahıl ile Yemlenmesi

Kanatlı hayvanlarda seçmeli yemlemenin uygulandığı alanlar

Kanatlı hayvanlarda seçmeli yemlemenin uygulandığı alanlardan birini de tüm dane yemle besleme oluşturmuştur. Düşük protein-yüksek enerji içerikli buğdayın protein konsantresi ile seçmeli yemlemeye tabi tutularak kanatlı hayvanlarda kullanılması sonucu tek bir standart yemle elde edilen ölçüde verim alınmış ve tüm dane ve protein konsantresi arasındaki seçmeli yemlemenin hayvan refahı açısından daha az stresli bir besleme sistemi olduğu bildirilmiştir.

Tüm dane tahıl ve standart karma (veya protein konsantresi) yeme dayalı seçmeli yemleme çalışmaları daha çok etlik piliçler üzerinde denenmiş olsa da. Yumurta tavuklarındaki uygulamalar oldukça eskiye dayanmaktadır. Ancak; yumurtacı tavukların daha çok kafes sisteminde yetiştirilmesi ve seçmeli yemleme için gerekli olan çift yemlik uygulamasının bu sisteme entegrasyonundaki güçlükler nedeniyle uzun yıllar üzerinde önemle durulmamıştır. Daha sonraki yıllarda ve özellikle İskandinav ülkelerinde seçmeli yemlemeye uygun yeni kafes dizaynlarının gerçekleştirilmesi ve uygulamaya koyulması sonucu kafes tavukçuluğunda seçmeli yemleme giderek yaygınlaşmaya başlamıştır.

Seçmeli Yemleme

Ayrıca kafes yumurta tavukçuluğunda tüm dane tahıl ve protein konsantresi arasında seçmeli yemlemenin standart tek yemle yemlemeye oranla verim kriterlerinde hiç bir kayba yol açmadığı ve ayrıca ekonomik yarar sağladığı bulunmuştur. Mevcut bulgular, ticari tavukçulukta iki açıdan büyük önem arz etmektedir. Bunlardan ilki tüm dane tahıl ve dengeleyici protein konsantresinin ayrı yemliklerde seçmeli olarak hayvanlara verilmesi. İkincisi ise tüm dane tahıl ve standart karma (veya dengeleyici protein konsantresi) yemin önceden karıştırılarak tek bir yemlikte sunumudur. Bunlardan birincisi doğrudan “seçmeli yemleme” olarak kabul edilmekte; ancak ikincisi insan ve hayvanın işbirliği ile ekonomik yarar sağlamaya yönelik bir eylem olarak daha çok “kontrollü seçmeli yemleme” olarak adlandırılmaktadır.

Ayrıca günün (aydınlık periyodun) belli süresinde yemliklerde tüm dane tahıl bulundurma geri kalan sürede protein konsantresi bulundurarak yemleme şekline de “tüm dane tahıl ile zamana bağlı yemleme” adı verilmektedir. Özellikle tüm dane tahıl ve protein konsantresinin aynı anda seçim olarak sunulmasına imkan yoksa, bu tip yemleme sistemi tercih edilebilir. Gün içinde tavuk besin madde alımını dengeleyerek tahıl (enerji) ve protein kaynaklarını belirli denge içinde tüketerek besin madde gereksinimini karşılayabilmektedir.

Kontrollü olarak karışım yöntemi

Tüm dane tahıl ile yemlemede uygulanan bir diğer sistem kontrollü olarak karışım yöntemidir. Bu sistemde tüm dane tahıl ile protein konsantresi uygun oranda karıştırılarak aynı yemlikten tavuklara sunulur. Fiziksel özellikleri farklı olan bu iki yem kaynağı, tavuklar tarafından tanınarak. Fiziksel özellikleri ile fizyolojik etkileri arasında bağ kurularak gereksinim oranında tüketilir. Bu sistemlerde hem yumurtacı hem de etlik piliçler oldukça başarılı seçim yapabildikleri. Değişen çevre koşulları altında besin madde gereksinimlerini başarıyla karşılayabildikleri saptanmıştır.


Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Tavukların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığı

Tavukların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığı

Makalede Neler Var ?1 TAVUKLARIN İNFEKSİYÖZ ANEMİSİ (Chicken Anemia Agent -CAA)1.1 Tavukların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.