Çarşamba , Mart 17 2021
Son Dakika
Anasayfa / HAYVANCILIK / Kanatlı Yetiştiriciliği / Tavuk Yetiştiriciliği / Yumurta Tavuklarının Beslenmesinde Yem Seçimi
Yumurta Tavuklarının Beslenmesinde Yem Seçimi

Yumurta Tavuklarının Beslenmesinde Yem Seçimi

Yumurta Tavuklarının Tercihli Yemlenmesi (Choice-Feeding):

Son yıllarda kümes hayvanlarının beslenmesinde yem seçimi (tercihli yemleme) tekniklerinin uygulanması büyük ilgi çekmiş ve kanatlı hayvan beslemeye getireceği avantajların belirlenebilmesi amacıyla önemli sayıda araştırma yürütülmüştür. Bu konuda günümüze kadar yapılan çalışmalarda kümes hayvanlarının kendilerine seçim sunulduğu takdirde farklı içeriğe sahip yemleri. Besin madde gereksinmelerini (enerji, protein, kalsiyum, fosfor, metionin, lizin, vit B12, vitamin C, çinko) karşılayacak şekilde dengeleyerek tüketebildiklerini göstermiştir.

Bu çalışmalar, kümes hayvanlarının beslenmesinde tercihli yemleme uygulanmasıyla yem hammaddelerinin besin değerinin belirlenmesinde kullanılan pahalı laboratuar tekniklerini uygulama dışı bırakılabileceğini, rasyon hesaplamada temel alınan hayvanın besin madde gereksinimlerinin belirlenmesine yönelik külfetli çalışmalara gereksinim duyulmayacağını göstermektedir. Yine bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar, özellikle optimum olmayan çevre koşulları altında yetiştirilen kümes hayvanlarının değişen besin madde gereksinimlerini tercihlerine sunulan farklı içeriklere sahip (genellikle biri gereksinmenin altında, diğeri üstünde) yemler arasında yapacakları kombinasyonla karşılayabileceklerini ortaya koymuştur.

Yumurta Tavuklarının Beslenmesinde Yem Seçimi

Yumurta Tavuklarının Beslenmesinde Yem Seçimi

Yapılan bir araştırmada tek bir rasyonla yemleme ile günde 21.6 g ham protein ve 325.8 kcal ME tüketildiği gözlenirken tercihli yemleme (besin madde içerikleri farklı iki yem arasında) uygulandığında günde 19.2 g ham protein ve 299.1 kcal ME tükettikleri görülmüştür. Kalsiyum tüketiminde ise tek bir yem ile yemlemede tavuklar günde 4.81 g kalsiyum tüketirken tercihli yemleme uygulandığında günde 3.54 g kalsiyum tükettikleri bulunmuştur. Bu sonuçlar yumurta tavuklarının bazı besin maddelerini daha fazla tüketmek zorunda kaldıklarını ve buna bağlı olarak hayvanlarda yağlanma ve fazla canlı ağırlık kazancı olduğu görülmektedir. Bu da, aşamalı yemleme de yapılsa tek bir yemle yemleme tavukların besin madde gereksinimini optimal ve ekonomik düzeyde karşılayan bir sistem olmadığını göstermektedir.

Yumurta tavukları tercihli olarak yemlenme şansına sahip olsalar, belki de daha rasyonel olarak beslenecekler ve bu yolla yem tasarrufu sağlanabilecektir. Nitekim konuyla ilgili yürütülen çalışmaların pek çoğunda; kanatlı hayvanların kendilerine serbest seçim sunulduğu takdirde yemlerin fiziksel özellikleri ile fizyolojik etkileri arasında ilişki kurabildiği, birden fazla yem kaynağı arasında, uygun kombinasyonlar oluşturarak, besin madde gereksinmelerini karşılayabildikleri saptanmıştır. Tabi bu işlem basit bir seçim olmayıp, bunu etkileyen çok değişik faktörler vardır. Bu faktörlerin başında seçime sunulacak yemlerin belirli orandaki karışımı ile hayvan için gerekli besin maddelerinin teorik olarak sağlanma zorunluluğu gelmektedir.

Tavuklarda Tercihli Yemlemenin Dezavantajları

Yani, seçim iki yem arasında yaptırılacaksa, yemlerden biri, üzerinde durulan besin maddesi (bu enerji, protein, bir aminoasit, bir vitamin veya bir mineral olabilir) bakımından hayvanın gereksinmesinin üstünde, diğeri ise gereksinmenin altında içeriğe sahip olması zorunluluğudur. Öncelikle bu koşulun ve sonrada yem seçimi ile ilgili diğer koşulların sağlandığı ortamlarda, hayvanlar kendilerine sunulan kaynakları değerlendirerek başarılı bir yem seçimi, yani besin madde gereksinmelerini tam olarak karşılayacak karışımlar yaparak dengeli rasyonlar oluşturabilmektedirler.

Özellikle hayvanın besin madde gereksinmesini etkileyebilen bazı çevresel (sıcaklık, nem vb.) ve fizyolojik (cinsiyet, verim, yaş vb.) faktörlerin söz konusu olduğu ortamlarda, yem seçimine dayalı beslemenin, hayvanların besin madde gereksinmesinin tespiti veya eksiksiz karşılanması konusunda büyük fayda sağlayacağı bildirilmiştir. Ancak tercihli yemlemenin bazı dezavantajları bunun pratiğe hemen aktarılabilmesini güçleştirmektedir. Bu dezavantajlar içerisinde besin madde içerikleri farklı iki karma yem hazırlanması ve bunların hayvanlara öğretildikten sonra bu yemlerle beslemeye başlanması sayılabilir. Dezavantajların giderilmesine yönelik çalışmalar olumlu sonuçlanırsa tercihli yemleme belki de yumurta tavukçuluğunda geleceğin yemleme sistemi olacaktır.

Yumurta Tavuklarının Dönemlere Göre Beslenmesi


Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Tavukların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığı

Tavukların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığı

Makalede Neler Var ?1 TAVUKLARIN İNFEKSİYÖZ ANEMİSİ (Chicken Anemia Agent -CAA)1.1 Tavukların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.