Salı , Mart 16 2021
Son Dakika
Anasayfa / HAYVANCILIK / Kanatlı Yetiştiriciliği / Tavuk Yetiştiriciliği / Tavukların Beslenmesinde Bilinmesi Gerekenler
Tavukların Beslenmesinde Bilinmesi Gerekenler

Tavukların Beslenmesinde Bilinmesi Gerekenler

TAVUKLARIN BESLENME AÇISINDAN ÖZELLİKLERİ

Daha öncede açıklandığı gibi kümes hayvanlarının sindirim sistemi iki önemli noktada, sığır ve koyun gibi çok mideli çiftlik hayvanlarından büyük farklılık gösterir. Bunların ilki, sindirim sisteminin vücut uzunluğuna oranla çok mideli hayvanlardan daha kısa olması, diğeri ise sindirim sisteminde önemli mikroorganizma populasyonunun bulunmamasıdır. Bu iki önemli farklılık kümes hayvanlarının beslenmesinde önemli farklılıklara yol açar. Bu
açıdan kümes hayvanlarının beslenmesinde bilinmesi gereken özellikler şu şekilde özetlenebilir.

1. Kanatlı hayvanlar yemlerde bulunan selülozdan yararlanamazlar. Çünkü sindirim sisteminde bunu parçalayacak selülaz enzimi salgılanmamaktadır. Bilindiği gibi bu enzim çok mideli hayvanların rumenlerinde bulunan mikroorganizmalar tarafından salgılanmakta ve sadece bu hayvanlar selülozdan yararlanabilmektedirler. Tavuklar yemlerin ham selüloz kısmını oluşturan lignin, pektin, agar ve kitin gibi bileşikleri de sindiremezler. Hemiselüloz
bezel mide ve taşlıkta biraz sindirilmekle birlikte, bu çok düşük düzeydedir. kanatlıların sindirim sisteminde laktaz enzimi salgılanmadığı için bir disakkarit olan süt şekeri laktoz da sindirilemez. Aynı şekilde monosakkaritlerin beş karbonlu olanları yani pentozlar, saf formda rasyonun %10 nu geçmeyecek düzeyde olmalıdır. Fazlası şiddetli ishallere neden olduğundan değerlendirilemez. Çünkü kanatlı hayvanların pentoz şekerleri absorbe etme
yetenekleri sınırlıdır. Bu nedenle kümes hayvanlarına enerji kaynağı olabilecek polisakkarit nişasta; disakkaritler sükroz ve maltoz; monosakkaritler ise glukoz, fruktoz, mannoz ve galaktozdur. Ayrıca bazı pentozlar sınırlı düzeyde kullanılabilir. Karbonhidratlara ek olarak yağlar ve duruma göre proteinler de enerji üretiminde kullanılır.

2. Tavuklar genel olarak enerji gereksinmelerini karşılamak için yerler. Başka bir ifade
ile enerji gereksinmelerine karşılayıncaya kadar yer; diğer besin maddelerinin karşılanmasını
ve karınlarının doymasını beklemeden yem yemeyi keserler. Buna karşın rasyonun enerji
düzeyi düşük ise fazla yiyerek açığı kapatmaya çalışırlar. Ancak, enerji düzeyi çok düşük ise
hayvanın sindirim sistemi kapasitesinin müsaade ettiği ölçüde yer, dolayısıyla enerji açığını
kapatamama söz konusu olabilir. Şayet rasyonun enerji düzeyi çok yüksek ise bu kez de
hayvanlar yem yemeyi enerjiye doyduklarında keseceklerinden rasyonda bulunan diğer besin
maddelerinin yeterince alınamaması ile karşılaşılır.

Tavukların Beslenmesinde Bilinmesi Gerekenler

Tavukların Beslenmesinde Bilinmesi Gerekenler

3. Kanatlı hayvanlar vücutlarında sentezleyemedikleri aminoasitleri yemlerle almak
zorundadırlar. Esansiyel aminoasitler olarak tanımlanan bu aminoasitlerin rasyonda yeteri
düzeyde bulunması gerekir. Aksi takdirde hayvanlar yeterli büyüme ve verim düzeyine
ulaşamazlar. Bu nedenle, esansiyel aminoasit asit içeriği, diğer bir ifade ile biyolojik
değerliliği yüksek olan hayvansal protein kaynakları ve bazı bitkisel protein kaynakları kanatlı
hayvanlar için hazırlanan rasyonlarda mutlaka kullanılmalıdır. Rasyonun esansiyel aminoasit
içeriği belirlenirken aminoasitlerin birinin diğerinden sentezlenebileceği veya aminoasit
antagonizmi unutulmamalıdır.

4. Tavuklar vitaminlerin hemen hiç birini gerek mikrobiyal ve gerekse diğer yollarla
gereksinmelerini karşılayacak düzeyde sentezleyemezler. Bu nedenle, kanatlı hayvanların
hem gereksinmeleri daha fazladır, hem de vitamin eksikliklerine karşı daha duyarlıdırlar.
Böbreklerinde vitamin C sentezleyebilseler de, stres koşulları altında vitamin C’nin esansiyel
özellik kazandığı unutulmamalıdır.

5. Tavuklarda tat duyusu, koku alma duyusundan daha iyi gelişmiş olmakla birlikte
yine de sınırlıdır. Buna rağmen tercih hakkı tanındığında sakkorozu laktoza; mısır ve buğdayı
arpa yulaf ve çavdara; açık ve parlak renkli yemleri koyu veya mat renklere; kaba
öğütülmüşleri çok ince öğütülmüşlere; hafif nemlileri kuru yemlere tercih ederler.

6. Tavuklar yemlerde bulunan bazı toksik maddeler karşı duyarlılıkları ruminantlara
oranla çok daha yüksektir. Örneğin soya fasulyesinde bulunan antitripsik faktör, sorgumda
bulunan taninler, kolza küspesinde bulunan erusik asit ve pamuk tohumu küspesinde
bulunan gossipol, sığır ve koyunlara fazla dokunmadığı halde, tavuklarda önemli arazlara,
verim düşüklüğüne ve et ve yumurtada ciddi kalite kayıplarına neden olur.


Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Tavukların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığı

Tavukların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığı

Makalede Neler Var ?1 TAVUKLARIN İNFEKSİYÖZ ANEMİSİ (Chicken Anemia Agent -CAA)1.1 Tavukların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.