Cumartesi , Nisan 11 2020
Son Dakika
Tavuklarda Pullorum Hastalığı

Tavuklarda Pullorum Hastalığı

1899’da genç hayvanlarda ölümcül bir septisemi olarak tanımlanan Salmonella pullorum’un sebep olduğu bir hastalıktır. Bu hastalık önceleri basiller beyaz olarak bilinmekteydi. Hastalık başlıca civcivlerde ve hindi palazlarında görülmekte olup hastalığa sebep olan bakteriler yumurta yoluyla bulaşır (transovaryal). Hastalık ABD’deki NIP gibi hükümet destekli programlarla Avrupa’daki birçok ülke ve Kuzey Amerika’daki ticari kanatlı sürülerinden eradike edilmiştir.

Tavuklarda Pullorum Hastalığı Klinik Belirtiler

Genç hayvanlarda pullorum hastalığının sebep olduğu mortalite %100 düzeyinde olabilir. Enfekte hayvanlar zayıflık, baskılanmış iştah, zayıf gelişim ve tebeşir beyazı bir maddenin kloaka deliğine yapışması belirtilerini gösterir. Vertikal (transovaryal) yolla alınan pullorum hastalığının belirtisi ikinci veya üçüncü haftadaki mortalite pikinden dolayı ilk haftanın sonuna kadar görülmez.

Genç civciv ya da palazlarda büyütme makinesinin altında toplanma görülür, hayvanların sarkık kanatları vardır ve akciğerlerin yoğun bir şekilde etkilenmesinden dolayı nefes alma güçlüğü görülür. Hayatta kalanlar genelde çelimsiz hayvanlar hâline gelir, büyüme esasları bakımından geri kalmış ve zayıf tüylenmiştir.

Sofralık yumurta yumurtlayan ya da damızlık hayvanlardan hayatta kalanlar taşıyıcı, yani yumurtlamayla Salmonella pullorum bulaştıran hayvanlar haline gelirler. Daha yaşlı hayvanlarda, Salmonella pullorum körlük ve bacak eklemi enfeksiyonlarına sebep olur ve sonradan topallığa yol açar.

Tavuklarda Pullorum Hastalığı

Genç yaşta akut pullorum hastalığından ölen hayvanlar teşhise yönelik hiçbir lezyon göstermeyebilirler. Karaciğerlerde küçük beyaz fokal lezyonlar görülebilir. Bazen solunum belirtileri gösteren hayvanların akciğerlerinde beyaz nodüller bulunabilir ve bazen bunlar aynı zamanda kalp kası, taşlık, sekumlar ve rektumda da görülebilir. Bazen şişmiş eklemler görülür. Yumurtalıklar yangılı ve dejeneratif durumdadır.

Ergin hayvanlarda patoloji en az düzeydedir ve sadece gerileyen ovaryum folikülleri görülebilir. Bazen fibrinli perikarditis ve perihepatitis görülür.

Tavuklarda Pullorum Hastalığı Teşhisi

Salmonellapullorum, laboratuvara gelen marazi maddelerden izole edilerek teşhis edilir. Gençlerde ölüm yüksek oranda seyreder, hayvanlarda beyazımsı yeşil bir ishal vardır.Kloaka etrafı kirlidir.Erginlerde ölüm çok düşük orandadır,hayvanların bazılarında ishal,durgunluk ve verim düşüklüğü yapar.Enfekta erginler portör olarak yaşamlarına devam ederler.

Teşhis için klinik bulgular yeterli değildir. Bakteriyoskopi, kültür ve serolojik testler(aglünitasyon testi); hayvan deneyi ve bakteriyofaj deneyi yapılır.


Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Tavukların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığı

Tavukların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığı

Makalede Neler Var ?1 TAVUKLARIN İNFEKSİYÖZ ANEMİSİ (Chicken Anemia Agent -CAA)1.1 Tavukların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.