Cumartesi , Nisan 11 2020
Son Dakika
Anasayfa / HAYVANCILIK / Kanatlı Yetiştiriciliği / Tavuk Yetiştiriciliği / Tavuklarda İnfeksiyöz Bronşitis Hastalığı
Tavuklarda İnfeksiyöz Bronşitis Hastalığı

Tavuklarda İnfeksiyöz Bronşitis Hastalığı

İNFEKSİYÖZ BRONŞİTİS

Tavuklarda İnfeksiyöz Bronşitis Hastalığı (IB) Türkiye’de tüm dünyada olduğu gibi tavukların primer solunum yolu infeksiyonlarından biridir. Tavuklarda ayrıca Mycoplasma gallisepticum (MG), Avian İnfluneza Virusu (AIV), Newcastle Disease Virusu (NDV), Metapneumoviruslar, Avibacterium paragallinarum (infeksiyöz Koriza) ve Pasteurella multocida (kolera) gibi diğer primer solunum yolu infeksiyonlarıyla karşılaşmaktayız. IB virüsü (IBV), bir çok tipi bulunduğu için, özellikle son yıllarda aşılamalarla ile ilgili tüm dünyada oldukça önemli korunma problemleri ortaya çıkmaktadır. Bu durumla ilgili şikayetler ülkemizde de son yıllarda artmaya başlamıştır.

Tavuklarda İnfeksiyöz Bronşitis Hastalığı Etkeni:

Coronaviridae ailesinin coronavirus grubu içinde yer almaktadır. IBV’nin farklı serotipleri bulunmaktadır. Etkeni Corona virüs grubuna dahil avian enfeksiyöz bronşitis virüsüdür. Virüsün 20 değişik serotipi her yaştaki tavuklarda hastalık yapabilir.

Tavuklarda İnfeksiyöz Bronşitis Hastalığı Hastalığın oluşumu ve semptomları:

İnfeksiyöz bronşitis tavukların akut ve kontagiyöz seyirli bir solunum sistemi enfeksiyonudur. Bu enfeksiyon tavuklarda tracheal sesler, öksürük ve aksırma ile karakterizedir. Özellikle civcivlerde çok daha şiddetli seyreder ve ilave olarak burun akıntısı ile yüzde şişme de görülür. Hastalık uterusu da etkiler ve yumurtadaki tavuklarda verim düşüklüğü yapar. Yumurta kalitesi çok düşmüştür.Hastalığın bazı suşlarının böbrek dokularına afinitesi vardır. Hastalığın bu şekline ‘uraemia’ denilir. Kış aylarında çok şiddetli seyreder. 6 haftalıktan küçük olanlar daha hassastırlar. Mortalite %15-25’tir.Bu hayvanlarda su içme isteği fazladır.

Tavuklarda İnfeksiyöz Bronşitis Hastalığı Klinik bulgular ve tanı:

Civcivlerde; 4 haftalığa kadar olanlarda öksürük, solunum güçlüğü, trakeal hırıltı, burun akıntısı ve gözde sulanma görülür. Hasta civcivler durgun olup çoğu ısı kaynağının etrafında toplanırlar. Yem tüketiminde azalma ve gelişmede gerilik dikkat çeker.

Tavuklarda; öksürük, solunum güçlüğü, trakeal hırıltı, burun akıntısı ve gözde sulanma görülür. Yumurta veriminde önemli oranda azalma, yumuşak, ince kabuklu, kabuksuz, şekilsiz ve üzeri pürtüklü yumurtalar görülür. Yumurta akı sulu görünümdedir.

Otopside solunum sistemi bölgesinde köpüklü airsacculitis vardır. Trahya,burun boşlukları ve sinüslerde seröz ,kazeöz veya kataral bir exudat vardır. Yumurtlayan tavuklarda karın boşluğunda sulu bir yumurta sarısı dikkati çeker fakat bu tipik değildir. Böbrekler büyümüştür. Kesin tanı için vücuttaki IB antikor seviyesi’ne bakılır ve virüsün identifikasyonu yapılır.

Tavuklarda İnfeksiyöz Bronşitis Hastalığı Fotoğrafları:

Tavuklarda İnfeksiyöz Bronşitis Hastalığı

Resim 1: IBV bağlı solunum güçlüğü

Resim 2: IBV oviduct da kistler

Resim 3: Bronşitis nedeniyle oluşan anormal yumurtalar.

Resim 4: İ.bronşitiste böbreklerde akut nefritis tablosu

  • Fotoğraflar Bornova Veteriner Kontrol Enstitü Kanatlı Hastalıkları Teşhiş Laboratuarı
    Şefi Dr. Fethiye Çöven ve Patololoji Laboratuvar Şefi Dr.Öznur Yazıcıoğ-
    lundan alınmıştır

Tavuklarda İnfeksiyöz Bronşitis Hastalığı Otopsi bulguları:

Genç civcivlerde bronşların bifurkasyon bölgesinde sarı peynirimsi bir eksudat bulunur. Genç hayvanlarda ovidukt kistik görünümdedir. Yaşlı hayvanlarda karın boşluğunda yumurta sarısı materyali dikkat çeker. IBV’nin bazı serotipleri nefritis yapar. Böbrekler şişkin ve soluk renkte, bazen üreterler ürat kristalleri ile dolu olabilir. Trakede mukus ve kırmızılık, hava keselerinde köpük vardır.

Tavuklarda İnfeksiyöz Bronşitis Hastalığı Marazi madde seçimi ve gönderme şekli:

Yeni ölmüş veya hasta hayvanların kısa süre içinde laboratuara ulaştırılması gerekmektedir.

Tavuklarda İnfeksiyöz Bronşitis Hastalığı Koruma ve kontrol:

Ülkemizde ruhsatlı aşılarla korunma ve kontrol sağlanmaktadır. Aşılama ile hayvanları tamamen kontrol altına almak çok sayıda serotipinin olması dolayısı yüzünden imkansızdır. Aşılama inaktif ve canlı aşılarla olabilmektedir. Maternal
antikor durumuna bağlı olarak 1. günden itibaren aşı yapılabilir. Canlı aşıları genellikle içme suyu, aerosol ve intraokuler olarak uygulanmaktadır


Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Tavukların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığı

Tavukların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığı

Makalede Neler Var ?1 TAVUKLARIN İNFEKSİYÖZ ANEMİSİ (Chicken Anemia Agent -CAA)1.1 Tavukların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.