Çarşamba , Mart 17 2021
Son Dakika
Anasayfa / HAYVANCILIK / Kanatlı Yetiştiriciliği / Tavuk Yetiştiriciliği / Kanatlılarda Serbest Yetiştirme Sisteminin Dezavantajları
Kanatlılarda Serbest Yetiştirme Sisteminin Dezavantajları

Kanatlılarda Serbest Yetiştirme Sisteminin Dezavantajları

Free-Range Systemi (Serbest Yetiştirme Sistemi) Dezavantajları

 Sağlık problemleri fazladır.
 Hayvan sayısı fazla olduğu için ortam hijyenin sağlanması zordur.
 Güvenlikle ilgili problemler vardır.
 Yeterli güvenlik tedbirleri alınmadığında açık havada dolaşmak enfeksiyöz hastalıklara yakalanma ve
ölüm riskini artırır.
 Yırtıcı hayvan saldırı tehlikesi vardır.
 Açık alanda bulunan yabani kuşlar hastalık taşıyabilir.
 Açık alanda bulunan solucanların patojen taşıma riski ile gelişen hastalık riski vardır.
 Kırmızı akarlar gibi dış parazit riski fazladır ve anemi yüzünden ölümlere neden olabilir.
 Açık alanda olunması ve sürü büyüklüğünün fazla olması nedeniyle hastalık ve parazitlerin yayılma
riski fazladır.
 Zaralı bitki tohumları ve bitkilerden kaynaklı rahatsızlıklar olabilir.

Kanatlılarda Serbest Yetiştirme Sisteminin Dezavantajları

Kanatlılarda Serbest Yetiştirme Sisteminin Dezavantajları

 Tavuklar tarafından toprak yeme problemleri gelişebilir, dioksin gibi zararlı maddelerin bulaşması ile
sağlık problemleri yaşanabilir.
 Sürü büyüklüğü ve fazla hareketten dolayı ayak problemi ve kemik kırığı oluşumu riski fazladır.
 Hayvanlar arasında sosyal stres daha fazladır.
 Yırtıcı hayvanlara av olma riski korku yaratarak refahı düşürebilir.
 Horozların sürüde olması bazen tavukların yaralanmasına neden olur, bu da tüy çekme davranışını ve
kanibalizmi tetikleyebilir.
 Beslenmede dengesizlikler olabilir.

 Sıcak bölgelerde ve sıcak mevsimlerde yem tüketimi ile ürün kalitesi düşebilmektedir.
 Yabani kuşların katkısıyla toplam yem tüketimi ve yem saçımı fazla, yemden yararlanma oranı düşük
olabilmektedir.
 Hayvanlarda verimlilik düşüktür.
 Etçi tavuklarda büyüme performansı düşüktür ve uzun sürede kesime gelir.
 Açık alanlardaki çamurlanma ve tahribat tavuklarda dışarı çıkma isteğini azaltabilir.
 Bu sistemde yumurta iç ve dış kalite özelliklerinin sürekliliğinin sağlanması oldukça zordur.
 Yumurta kabuğunda bakteri kontaminasyonu fazladır.
 Serbest sistemde yetiştirilen tavuk yumurtalarında ağır metaller daha yüksektir.
 Folluk dışına yumurtlama fazla olduğu için kirli ve kırık yumurta oranı fazladır.
 Tüketici için alım fiyatı yüksektir

Sonuç

Bu sonuçların ışığı altında, ülkemizde geleneksel kafes yetiştiriciliğine alternatif yetiştiricilik
sistemlerinden biri olan free-range (serbest sistemin) sisteminin, diğer yetiştirme sistemlerine göre daha
avantajlı ve ekonomik olduğu ortaya çıkmaktadır. Free-range sisteminin tavuk yetiştiriciliğinde kullanımı
ile bir taraftan hayvan refahı, diğer taraftan üretici ve tüketici çıkarları gözetilmektedir. Bu sistemin,
avantaj ve dezavantajlarının tanıtılması ve tarıma elverişli olmayan arazilerde uygulamasının yaygınlaştırılması ile kırsal kesimde yaşayan nüfusun kalkınmasına ve köyden kente göçün önlenmesine
katkıda bulunacaktır.

Kanatlılarda Serbest Yetiştirme Sisteminin Avantajları

Serbest Dolaşımlı Sistemde Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği


Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Tavukların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığı

Tavukların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığı

Makalede Neler Var ?1 TAVUKLARIN İNFEKSİYÖZ ANEMİSİ (Chicken Anemia Agent -CAA)1.1 Tavukların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.