Salı , Mart 16 2021
Son Dakika
Anasayfa / HAYVANCILIK / Kanatlı Yetiştiriciliği / Tavuk Yetiştiriciliği / Kanatlılarda Protein İhtiyacı Hakkında Bilgi
Kanatlılarda Protein İhtiyacı Hakkında Bilgi

Kanatlılarda Protein İhtiyacı Hakkında Bilgi

Tavuklarda Protein Kullanımı :

Temel besin maddelerinden olan proteinler amino asitlerden oluşmuş yüksek molekül ağırlığına sahip organik bileşiklerdir. Sekiz haftalık bir broyler pilicin karkas kuru maddesinin %65’i ve yumurta kuru maddesinin %50’si proteindir. Broyler rasyonlarında %22-24, yumurta tavuğu rasyonlarında da %16-17 protein olduğu dikkate alınırsa rasyondan hayvansal ürünlere doğru bir protein yoğunlaşmasının olduğu görülür. Vücut ve yumurta proteinlerinde bulunan amino asitler yem proteinin de bulunan amino asitler olmakla birlikte oranları çok farklıdır.

Bilindiği gibi tek mideli hayvanlardan olan tavuklarda proteinin rasyonlarda miktar olarak karşılanması büyük bir anlam taşımaz. Önemli olan proteinin kaynak ve kalitesidir. Protein kalitesi proteinin sindirilme oranı ve amino asit yoğunluğuyla ilgilidir. Bu bakımdan tavuk beslemede proteinin kendisinden çok amino asitlerden özellikle de essansiyel amino asitlerden söz edilir.

Civciv, Piliç ve Tavukların Amino Asit İhtiyacı

Civciv, piliç ve tavukların amino asit ihtiyacı bitkisel ve hayvansal kaynaklı yemlerden karşılanır. Hayvanların amino asit ihtiyacını karşılayacak olan yem proteinlerinin amino asit kompozisyonları çok önemlidir. Genel olarak amino asit ihtiyacının optimal düzeyde karşılanması için birden fazla protein kaynağı kombinasyonu gerekli olmaktadır.

Optimal düzeylerde yemlerden karşılanması en güç olan amino asitler lisin, methionin, sistin ve tiriptofan olup bu amino asitler kritik amino asitler olarak isimlendirilirler.

Tavuk rasyonlarına %55- 65 gibi büyük bir payla katılan tahılların protein içeriği çoğunluk gliadin olup kantitatif olarak hayli düşüktür,
%8- 12. Ayrıca lisin ve tiriptofanı da çok düşük miktarlarda içerirler. Bu yönleri dikkate alınarak tahılların lisin ve tiriptofan yönünden zengin yemlerle kombinasyonları çok iyi sonuçlar vermektedir.

Kan unu ve mısır gluteni bu durumu açıklayan iyi bir örnektir. Kan unu da lisin ve tiriptofan düzeyi iyi izolöysin ise yetersizdir. Mısır gluteninde ise izolöysin iyi lisin ve tirptofan yetersizdir. Bu iki yem bir kısım kan unu, dört kısım mısır gluteni olarak kombine edildikleri zaman her üç amino asit de dengelenmiş olur ve büyüme sürecindeki civcivlere bu iki yemin tek tek verilmesiyle elde edilen sonuçlardan daha iyisi elde edilmektedir.

Keza soya küspesi lisinden iyi methioninden yetersiz, susam küspesi de methioninden iyi lisin bakımından yetersiz bir küspe olup 2:1 oranında kombine edilmeleri halinde yem proteininin niteliği yükselmektedir.

Kanatlılarda Protein İhtiyacı Hakkında Bilgi

Kanatlılarda Protein İhtiyacı Hakkında Bilgi :

Tavuklarda yaşama payı protein ihtiyacı nisbi (rölatif) olarak düşüktür. Yani protein ihtiyacının büyük bir kısmı üretim için harcanır.
Belirli çağ ve verim düzeylerine göre karşılanan protein miktarının esansiyel amino asit dengesi sağlanmalıdır. Essansiyel olmayan amino asitlerin sentezlenebilmesi için rasyondaki azot miktarının istenen miktar ve nitelikte olması gerekir.

Yumurta tavuklarının protein ihtiyacı :

Bir tavuk yumurtayla günde 6.7 g protein çıkarır. Bu miktar protein büyümekte olan ve günde 37 g canlı ağırlık artışı gösteren bir broyler pilicinin protein ihtiyacına denktir. Her ne kadar bir tavuk her gün yumurtlamıyorsa da yaşama payı ihtiyacı gözönüne alınırsa yüksek oranda yumurtlayan bir tavuğun günlük protein ihtiyacı hızlı büyüyen bir broylerin ki kadardır.

Yumurta tavuğunun protein ihtiyacı yumurta verim düzeyi ve vücut ağırlığı artışı ile orantılı olarak önemli değişiklikler gösterir.

Tavuk rasyonlarında protein miktarının saptanması için, tüm yumurtlama süresinin üç döneme ayrılarak ele alınmasında yarar vardır.

1 nci dönem 22-42 haftalar arası :.

a) Bu dönemde tavuğun yumurta verimi O’dan %85’e yükselir.

b) Tahminen 1450 g olan canlı ağırlık 1950 g’a ulaşır.

c) Bu periyodun başında 40 g olan. yumurta ağırlığı 20 hafta sonra 60 g’a ulaşır.

Optimum yumurta verimi, maksimum yumurta ağırlığı ve ağırlık artışının normal devam ettirilmesi için bu süre tavuk yaşamında en kritik dönemdir ve rasyondaki protein düzeyinin %18 olması uygun olur.

2 nci dönem 42-62 haftalar arası :

Bu dönemde tavuk canlı ağırlık bakımından ergin hale gelmiştir. Yumurta verimi %85’den %65’e azaltmaktadır. %16 düzeyinde protein yeterli olmaktadır.

3 üncü dönem 62-74 haftalar arası :

Yumurta veriminin %65’in altına düştüğü bu dönemde %15 protein içeren rasyonlar yeterli olmaktadır.

Yumurta veriminin %85 ile en yüksek olduğu 1. dönemde ortalama yumurta ağırlığı 56 g ve bunun %10’u 5.6.’da proteindir. Bu dönemde yaşama payı için 3.0 g, büyüme için 1.2 g ve tüylerdeki büyüme 0.4 g protein gerekmektedir. Proteinin değerlendirilmesi %56.6 olduğu bu dönemde toplam 10.2 g protein için günlük rasyon ile 18 g protein alınması gerekmektedir. Bu miktar protein düzeyi %16 olan rasyondan 112 g tüketilerek de karşılanabileceği gibi protein düzeyi %20 olan bir rasyondan 90 g tüketilerek de karşılanabilir. Bu durum yazın kümes sıcaklığının 25°C’ye çıkması sonucunda yem tüketiminin azalması karşısında, azalan yem tüketimi içerisinde besin maddeleri yoğunluğunun arttırılması gereğini göstermektedir.

Erken ve küçük yumurta elde etmek yerine birkaç hafta geç fakat daha büyük yumurta üretmek için gelişen piliçler de kısıtlı yemleme uygulanmaktadır. Bu aynı zamanda yem tasarrufunu da sağlamaktadır.

Kısıtlı yemleme şu şekillerde yapılmaktadır.

a) 7-9 uncu haftadan başlayarak 23 üncü haftada yumurta yemine geçinceye kadar piliçler de günlük yem tüketimleri %30 azaltılarak uygulanır.

b) Gün atlatma diyebileceğimiz bu yöntemde haftanın 6 günü normal miktarlarda yem tüketimine müsaade edilen piliçler de 7 nci gün 100 pilice 800 g tane yem düşecek şekilde yem verilir.

c) Piliç geliştirme rasyonlarına özellikle tane yem, kepek ve öğütülmüş samanlar katılarak protein düzeyi %10-10.5’a düşürülmektedir. Piliçlerin günlük enerji gereksinmelerini karşılamak için böyle bir yemi daha fazla tüketecekleri doğal olmakla birlikte böyle bir yemin· maliyetinin de ucuz olacağı kuşkusuzdur.

d) Bu dördüncü yöntemde rasyondaki protein düzeyi %12.5- 13’e indirilirken essansiyel amino asitlerden lizin ve arginin %40 azaltılmaktadır. Amino asitler arasındaki dengesizlikler iştahayı ve dolayısıyla yem tüketimini azaltıcı bir etki yapmaktadır.

e) Günlük yemleme yönteminde değişiklik yapılarak uygulanan bir kısıtlı yemleme şeklidir. Sabah yemliklere günlük tüketilecek yem miktarının 1/12- 1/20’si konulur. Piliçlerin bu yemi tüketmelerinden sonra yarım saat kadar yemlikler boş bırakılır. Sonra yemliklere tekrar yem konulur. Böylece ilk açlık giderilip aşırı yem önlenebilir ve %20 oranında da yem tasarrufu sağlanabilir.

Tavuklarda Protein noksanlığında görülen belirtiler :

Kanatlı hayvanlarda görülen protein yetersizliklerini proteinin rasyonlar da nicel olarak noksanlığı kadar niteliğinin de kötü olmasından ileri gelmektedir. Protein noksanlığının şiddetine bağlı olarak civcivler de büyümenin yavaşlaması, durması ve nihayet ağırlık kaybı görülür. Bu kayıp günde canlı ağırlığın %6 – 7’si kadar olabilir. Keza kötü bir tüylenmede göze çarpar. Yemden yararlanma bozulmuş, enfeksiyonlara karşı direnç azalmıştır.

Tavuklarda belirtiler yumurtanın küçülmesiyle başlar, yumurta veriminin azalması ve durmasıyla devam eder. Damızlık sürülerden elde edilen yumurtalarda döllülük ve civciv çıkış gücü azalmıştır. Diğer taraftan protein noksanlığı enerji fazlalığı demektir. Büyüme ve yumurta verimi için yeterli protein temin edilemediğinden enerjinin vücutta prodüktif amaçlarla kullanılması mümkün olmayacağından yağ şeklinde depo edilir. Ayrıca amino asitlerin bizzat kendileri de dengeli olmadıkların da protein sentezi mümkün olmayacağı için enerji kaynağı olarak kullanılıp yine yağ şeklinde depo edilirler.

Tavuklarda Protein fazlalığında görülen belirtiler :

Eğer tüm amino asitler dengeli ise protein fazlalığında vücut depo yağlarında ve büyümede hafif bir azalma, kan ürik asit düzeyinde ise artma gözlenir. Ürik asit ekskresyonunu sağlamak için fazla su tüketilmesi gerektiğinde böyle kümeslerde altlık çabuk ıslanır. Protein fazla lığı ayrıca adrenal bezlerin büyümesine ve adrenokortlikotroid salgılanmasında artışa neden olarak ayrıca bir stres yaratır.


Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Tavukların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığı

Tavukların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığı

Makalede Neler Var ?1 TAVUKLARIN İNFEKSİYÖZ ANEMİSİ (Chicken Anemia Agent -CAA)1.1 Tavukların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.