Çarşamba , Mart 17 2021
Son Dakika
Anasayfa / HAYVANCILIK / Kanatlı Yetiştiriciliği / Tavuk Yetiştiriciliği / Kanatlılarda Paratifo Hastalığı
Kanatlılarda Paratifo Hastalığı

Kanatlılarda Paratifo Hastalığı

PARATİFO İNFEKSİYONLARI

Kanatlılarda Paratifo Hastalığı Etken:

Kanatlılarda Paratifo Hastalığı infeksiyonları konakçı spesifik olmayan çok sayıda hareketli Salmonella serotipleri tarafından oluşturulmasına karşın en yaygın görülen serotipler arasında S. Enteritidis, S. Thyphimurium, S. Kentucky, S. Infantis, S. Virchow, S. Hadar, S. Heidelberg, S. Newport, S. Agona, S. Stanley, S. Derby ve S. Thomson bulunmaktadır. Bu serotiplerin dağılımı ülkeden ülkeye değişim gösterebilmekte ve farklı serotipler izole edilmektedir.

Kanatlılarda Paratifo Hastalığı Semptomlar:

Gençler daha fazla duyarlıdır. Enfeksiyonun çıkış ve yayılışı pullorum ve tifo’ya benzer. Ölümler %20’ye varabilir. Başta salmonella enteridis olmak üzere paratifo özellikle insan sağlığı açısından önemlidir. Öldürücü gıda zehirlenmelerine sebep olabilir. Enfeksiyonun çıkış, bulaşma ve yayılması pullorum ve tifoda olduğu gibidir. Hastalarda tüylerin kabarması, iştahsızlık, durgunluk ve titreme vardır. Perakut vakalarda yukarıdaki semptomlar görülmez. Hayvanlar kısa bir süre içinde ölürler. Semptomlar birçok hastalıkla karışabilir. Kesin tanı için laboratuvar tetkikleri gerekir.

Kanatlılarda Paratifo Hastalığı Klinik bulgular:

Kanatlılarda bu serotiplere bağlı oluşan klinik bulgular genellikle dikkat çekmemektedir. Bazı vakalarda iştahsızlık, tüylerde karışıklık ve ishal gibi spesifik olmayan septomlar gözlenir. Vertikal yolla bulaşmada civcivlerde; 4-10. günlerde artan %10-80 arasında değişebilen mortalite kayıpları şekillenebilir. Daha çok görülen form ise bu etkenlerin sindirim sistemine kolonize olması ve etkenlerin dışkı ile çevreye saçılmasıdır

Kanatlılarda Paratifo Hastalığı

Kanatlılarda Paratifo Hastalığı Otopsi bulguları:

Vertikal yolla bulaşmada; emilmemiş yumurta sarı kesesi yangısı, karaciğer, dalakta büyüme ve küçük nekroz odakları, sekumda kazeöz nitelikte içerik gözlenir.

Kanatlılarda Paratifo Hastalığı Marazi madde şeçimi ve gönderme şekli:

Paratifo sebep olan hareketli Salmonella serotiplerinin teşhisi uluslararası standart olan ISO 6579’un Ek D2sine göre yapılır. Bu amaçla her bir kümese ait 5 çift drug/ çorap svap örneği, özelikle konveyör sistemi olan yumurtacı kümeslerde her bir konveyörden 300 gr taze dışkı örneği ve kümesin çeşitli yerlerinden toplanmış toz örneği teşhiste kullanılan örneklerdir.

Kanatlılarda Paratifo Hastalığı Koruma ve kontrol:

Hastalıktan korunmada kullanılan canlı ve inaktif aşılar bulunmaktadır. S. Enteritidis ve S. Typimuriım izole edilen infekte damızık sürülerin kesime sevk edilmesi, civcivlerin Salmonella infeksiyonlarından ari kaynaklardan temin edilmesi.

Uyarı:

  1. İnsanlarda gıda kaynaklı infeksiyonlara yol açarlar.
  2. Hastalık vertikal bulaşan hastalıklar arasındadır.
  3. Antibiyotik tedavileri uygulansa bile etkili bir şekilde sürüyü tedavi etmek mümkün değildir. Taşıyıcı bireyler etkeni saçmaya devam eder.
  4. Saha suşu ile aşı suşunun ayırt edilmesi mümkün olmadığı sürece damızlık kanatlı işletmelerinde canlı aşı uygulanamaz.

Kanatlılarda Paratifo Hastalığı Dezenfeksiyon:

Klorkreosol bazlı dezenfektanlar Salmonella etkenlerine karşı en etkili dezenfektanlardan biridir. Hidrojen peroksit de oldukça etkilidir. Formaldehit guleraldehit vb.içeren bileşiklerin nemli veya kuru ortam olmasına göre etkileri değişebilir. Uygun dezenfektan uygun zamanda uygun sürelerde uyugun koşullarda kullanıldığı takdirde etki gösterir.

Tifo ve Paratifo Arasındaki Farklar

Bir diğer adı da enterik ateş olan tifo ve paratifo hastalıkları hemen hemen aynıdır; tek farkları hastalıkları oluşturan mikroplardır.


Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Tavukların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığı

Tavukların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığı

Makalede Neler Var ?1 TAVUKLARIN İNFEKSİYÖZ ANEMİSİ (Chicken Anemia Agent -CAA)1.1 Tavukların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.