Pazartesi , Mart 15 2021
Son Dakika
Anasayfa / HAYVANCILIK / Kanatlı Yetiştiriciliği / Tavuk Yetiştiriciliği / Kanatlılarda Aşılama Yöntemleri
Kanatlılarda Aşılama Yöntemleri

Kanatlılarda Aşılama Yöntemleri

Makalede Neler Var ?

TAVUKLARDA AŞILAR VE AŞILAMA YÖNTEMLERİ

Kanatlılarda Aşılama Yöntemleri Aşı Nedir: Hayvanları infeksiyöz hastalıklardan yapay yolla korumak amacıyla kullanılan biyolojik maddelere AŞI denir.

Aşılama Nedir: Spesifik immun yanıt oluşturmak için; hayvana kontrollü olarak, uygun doz ve yolla immunojen verilmesine AŞILAMA denir.

Kanatlılarda Aşılama Yöntemleri iDEAL BiR AŞI NASIL OLMALIDIR ?

 1. İyi bir koruma sağlamalıdır.
 2. Uzun süreli koruma sağlamalıdır.
 3. Minimum yan etkili ve güvenli olmalıdır.
 4. Genetik olarak stabil olmalıdır.
 5. Ucuz olmalıdır.
 6. Transport ve depolama sırasında etkinliğini yitirmemiş olmalıdır.

AŞILAR iLE iLGiLi DiKKAT EDiLMESi GEREKEN AŞAMALARI

Kanatlılarda Aşılama Yöntemleri AŞI iLE iLGiLi FAKTÖRLER

Kanatlılarda Aşılama Yöntemleri ÜRETİM VE TEKNİK UNSURLAR

 • Liyofilize canlı aşılar: İyi kurutulmuş ve ambalajlanmış olmalı.
 • İnaktif aşılar: Fazlarına ayrışmamış.
 • Aşıların imal ve son kullanma tarihleri belli olmalı.
 • Üretim, pazarlama ve uygulama sırasında soğuk zincir korunmuş olmalı.

Kanatlılarda Aşılama Yöntemleri AŞILAMA ÖNCESi DiKKAT GEREKTiREN NOKTALAR

 • Sürünün genel sağlık durumu gözden geçirilmelidir.
 • Sürü aşı yapılma aşamasında herhangi bir hastalık belirtisi gösteriyor ise aşılanmamalıdır.
 • Çevredeki salgın hastalıklar dikkate alınmalıdır.
 • Çiftlikteki hijyen ve sevk-idare durumu kontrol edilmelidir.
 • Yetiştirme yönü dikkate alınmalıdır.
 • Broiler, yumurtacı ve damızlık aşılamalarında amaca uygun aşılar seçilmelidir.
 • Önceden uygulanan aşılar takip edilmelidir.
 • Maternal antikor düzeyi dikkate alınmalıdır.
 • Birinci aşılamadan sonra bağışıklık düzeyi gözlenmelidir.
 • Uygulanacak aşıların avantaj ve dezavantajları gözden geçirilmelidir.

Kanatlılarda Aşılama Yöntemleri UYGULAMA SIRASINDAKi FAKTÖRLER

 • Aşıyı uygulayan kişi bilgili ve tecrübeli olmalıdır.
 • Prospektüsler dikkatli okunmalı ve üretici firmanın önerilerine uyulmalıdır.
 • Aşılamalar günün serin saatlerinde yapılmalıdır.

İçme suyu ile aşılama yapıldığında dikkat edilmesi gereken noktalar.

 1. Aşılamadan en az iki saat önce su verilmemelidir.
 2. Aşı ile beraber verilecek suyun hayvanların iki saat içinde tüketebilecekleri miktarda olması gerekir.
 3. Su temiz, klorsuz, yumuşak ve herhangi bir kimyasal madde içermemeli, su klorlu ise 1-2 gün bekletilmeli ve ondan sonra aşılamada kullanılmalıdır.
 4. Aşılama suyuna 1/40 oranında yağsız süt ya da 2 gr/lt hesabı ile süt tozu katılmalıdır.
 5. Suluklar deterjansız temiz su ile fırçalanarak temizlenmelidir.
 6. İçme suyu ile uygulanan aşıların kapağı karıştırılacağı suyun içinde açılmalıdır.

Püskürtme yöntemiyle aşı uygulamasında dikkat edilecek noktalar.

 1. Kümesin havalandırma sistemi yeterli olmalıdır.
 2. Sürüde solunum yoluyla ilgili herhangi bir hastalık bulunmamalıdır.
 3. Aşılama sırasında kümesin havalandırma sistemi kapatılmalı, aşılamadan 30-60 dakika sonra açılmalıdır.Sıcak havalarda bu süre kısaltılabilir.
 4. Kullanılacak alet amaca uygun ve damlacık büyüklüğü mikometreden küçük olmalıdır.
 5. Hayvanların hepsinin önerilen dozda aşı almalarına dikkat edilmelidir.
 6. Aşılama bittikten sonra virus ile bulaşık şişe ve enjektör gibi malzemeler uygun şekilde imha edilmelidir.

Kanatlılarda Aşılama Yöntemleri AŞILAMADAN SONRA DiKKAT EDiLECEK NOKTALAR

 1. Sürüye iyi bir bakım ve beslenme uygulanmalıdır.
 2. Stres faktörleri ortadan kaldırılmalıdır.
 3. Aşılamadan 2-3 hafta sonra sürüden kan alınarak, sürünün bağışıklık düzeyi kontrol edilmelidir.

Kanatlılarda Aşılama Yöntemleri AŞILAMALARDA YETERSiZ BAĞIŞIKLIK NEDENLERi

 1. İmmun sistem gelişmeden erken dönemde aşılama.
 2. Maternal antikorların aşıyı nötralize etmesi.
 3. Herhangi bir nedenle immunosupresyon.
 4. Kötü bakım-besleme ve hijyenik koşullar.

Kanatlılarda Aşılama Yöntemleri AŞILARLA iLGiLi YAYGIN PROBLEMLERURETiM HATALARI

 1. Sahada etkisi olmayacak bir aşı suşunun üretimde kullanılması.
 2. Aşı dozunun yetersiz olması.
 3. Liyofilizasyon ve ambalajlama hataları.

Kanatlılarda Aşılama Yöntemleri

Kanatlılarda Aşılama Yöntemleri UYGULAMA HATALARI

 1. Deneyimsiz kişilerin uygulaması.
 2. Prospektüse uyulmaması.
 3. Son kullanma tarihi geçmiş aşıların kullanılması.
 4. Aşının fazla veya az sulandırılması.
 5. Her hayvanın eşit ve tam doz aşılanmaması.

Kanatlılarda Aşılama Yöntemleri AŞI SUŞUYLA İLGİLİ UNSURLAR

 1. Virus/Bakterinin immunojenik gücünün zayıf / kuvvetli olması.
 2. Saha viruslarından farklı antijenik yapı.
 3. Aşı virusunun genetik olarak stabilitesi.

Kanatlılarda Aşılama Yöntemleri FiZiKSEL FAKTÖRLER

Aşının;

 1. Transport.
 2. Depolama.
 3. Uygulama öncesi olumsuz koşullarda kalması.

Kanatlılarda Aşılama Yöntemleri HASTALIKLARA GÖRE SEÇİLECEK AŞILAMA YÖNTEMLERİ

Burun-göz aşılama yöntemi:

Newcastle, İnfeksiyöz bronşitis, Gumbaro, İnfeksiyöz laryngotraheitis.

Gaga daldırma yöntemi ile aşılama:

ND, IB

Sprey yöntemi ile aşılama:

ND, IB, IBD

İçme suyu yöntemi ile aşılama:

ND, IB, IBD, ILT, AE

ENJEKSİYON yöntemi ile aşılama:

ND, IB, Gumboro, Marek hastalığı, EDS-76, Swollen Head Sendromu (Şişkin Baş Sendromu), İnfeksiyöz Koriza, Tifo, Koli, Kolera, Mikoplazma

Folliküler yöntem ile aşılama:

Tavuk çiçeği, ILT

Kanat zarına batırma yöntemi ile aşılama:

Tavuk çiçeği.

Kloakal yöntemle aşılama:

ILT


Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Kanatlılarda Reovirüs Enfeksiyonları

Kanatlılarda Reovirüs Enfeksiyonları

Makalede Neler Var ?1 MALABSORBSİYON SENDROM1.1 Kanatlılarda Reovirüs Enfeksiyonları Etkeni:1.2 Kanatlılarda Reovirüs Enfeksiyonları Hastalık belirtileri:1.2.1 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.