Salı , Mart 16 2021
Son Dakika
Anasayfa / HAYVANCILIK / Kanatlı Yetiştiriciliği / Tavuk Yetiştiriciliği / Etlik Piliçlerde Besi Süresi ve Yemleme Tekniği
Etlik Piliçlerde Besi Süresi ve Yemleme Tekniği

Etlik Piliçlerde Besi Süresi ve Yemleme Tekniği

Etlik Piliçlerde Besi Süresi

Etlik piliçlerde besi süresi genel olarak 37-42 gün arasında değişir ve bu zaman dilimi içinde piliçler yaklaşık 2-2.5 kg canlı ağırlığa ulaşırlar. Ancak değişik faktörlere bağlı olarak besi süresi uzatılıp kısaltılabilir. Uzadığı takdirde (1-2 hafta) yemden yararlanma etkinliği düşeceğinden etin maliyetinde bir artış söz konusu olacaktır. Üretilen materyal bütün karkas olarak değerlendirilecekse normal besi süresi sonunda (40-42 gün) piliçleri kesime sevk etmekte yarar vardır.

Besi süresi amaca göre kısalıp uzayabilir. Kızartmalık (grill) karkas üretiminin söz konusu olduğu koşullarda yaklaşık 1.2-1.3 kg canlı ağırlığa (26-28 gün) ulaşıldığında piliçler kesime sevk edilir. Karkas bütün olarak değil paket parça olarak (but, göğüs, baget, kanat vb. işlenip satılacaksa amaca özel parça satışının gerektirdiği ağırlığa ulaşana kadar besi devam ettirilebilir. Bu tip parça üretimi için 3-3.5 kg canlı ağırlığa (48-52 gün) ulaşılana kadar besi devam ettirilebilir. Görüldüğü gibi bazı faktörlerin etkisi altında besi süresi değişebilir.

Besi süresini etkileyen önemli faktörler arasında;

  • tüketici istekleri
  • karkas kalitesi (et-kemik oranı, karkas su içeriği, yağ içeriği, gevrekliği vb..)
  • pazarlama imkanları
  • yem-piliç eti fiyat ilişkisi sayılabilir.

Tüketici fazla büyük olmayan piliç tüketme eğiliminde ise besi daha kısa süreli yapılabilir. Ancak 5-6. haftadan önce kesmek karkas kalitesi açısından sakıncalıdır. Çünkü 5 hafta yaşa kadar karkas su içeriği yüksek, kuru madde miktarı düşüktür. 5. haftadan önce elde edilmiş piliç eti pişirildiğinde yüksek su içeriği nedeniyle lapa gibi olabilir.

Besinin 5. haftasından itibaren karkas kuru madde içeriği artmakta, su içeriği düşmektedir. Buna karşılık besinin 8-10 haftaya uzatılması karkas yağ miktarının ve üretim-yem maliyetin aşırı artmasına sebep olur. Tüm bu faktörler dikkate alındığında etlik piliçler için optimum besi süresi 5-6 hafta arasında değişir.

Etlik Piliçlerde Besi Süresi ve Yemleme Tekniği

Etlik Piliçlerde Besi Süresi ve Yemleme Tekniği

Etlik piliçler, büyüme hızlarına ve besin madde gereksinmelerindeki değişime bağlı olarak besi süresince besin madde kompozisyonu farklı üç veya dört farklı yemle beslenirler. Dört yemle besleme programı daha yaygındır.

Yemlerin çeşitleri ve süreleri aşağıdaki gibidir.

Yem Çeşidi Yemleme Süresi Tüketim (YYO)
Başlangıç (starter) 0-10. gün 300 gram (1.0)
Büyütme (grower) 11-24. Gün 1800 gram (1.41)
Bitirme (finisher) 25-36. Gün 1400 gram (1.57)
Kesim öncesi 37.gün-Kesim 1200 gram (1.69)
(42 gün beside 2800 gram canlı ağırlık 4700 gram yem tüketimi, 1.69 YYO)

Etlik piliç yemi çeşitleri ve yemleme süreleri civciv üreticisi damızlık firmanın talimatına bağlı olarak değişebilmektedir. Normal olarak 4 farklı yeme dayanan bir besleme tekniği izlenmesine karşın bazen 2 farklı yeme bazen de 3 farklı yeme dayanan bir besleme tekniği de izlenebilmektedir. 3 farklı yeme ve döneme dayalı normal besleme tekniğinde, 37. günden kesime kadar verilen bitirme yemi, antibiyotik, antikoksidial, ilaç vb. katkısı yapılmadan piliçlere verilir.

Bu tür ilaçlar, piliç etinde kalıntı bırakabilir. İnsan sağlığı için zararlı olabilecek bu tür ilaçların piliç etinden eliminasyonu için en az 5 günlük bir süreye gereksinim vardır. Bu ilaçların yemden çıkartıldığı günden itibaren 5 gün içerisinde piliç etindeki kalıntılarının elimine olduğu kabul edilir. “Kesim Öncesi Etlik Piliç Yemi” olarak da belirtilebilen bu yeminin ilaç dışındaki tüm besin maddeleri içeriği “Bitirme Yem”i ile aynıdır

Etlik Piliçlerin Yemlenmesinde Kullanılan Yemler

Etlik piliçlerin yemlenmesinde kullanılan yemler, cinsiyetlere göre ayrı da hazırlanabilir fakat cinsiyete göre ayrı yemlerle besleme pratik bir uygulama değildir. Kuluçkadan çıktığı şekliyle erkek-dişi (50:50) karışık olarak kümese alınan civcivler, civciv üreticisi firmanın tavsiyelerine uygun dönemlerde tavsiye edilen besin madde içeriklerine sahip yemlerle beslenmektedirler. Etlik piliçlerin beslenmesi tavsiye edilen zamanlar için tavsiye edilen içeriğe sahip yemlerle serbest olarak yapılır.

Günde 23-24 saat aydınlatmanın uygulandığı kümeslerde serbest yemleme, bu süre içinde sürekli yemliklerde yem bulundurulması işlemidir. Yumurtacı piliçlerde olduğu gibi etlik piliçlerde de kimi zaman yağlanmanın kontrolü ve/veya yem masrafının kısılması amacıyla 4., 5. ve 6. haftalarda sınırlı yemleme gün aşırı yemleme veya haftada iki gün yem vermeme veya karartma şeklinde uygulanabilir. Besinin orta döneminde (3-5. hafta yaş) yapılan sınırlı yemlemeyi takiben besinin son döneminde telafi edici büyüme (compensatory growth) amaçlı yoğun yemleme de uygulama alanı bulmaktadır.

Etlik Civciv ve Piliçler İçin Uygulanan Yemleme Yöntemleri

Etlik civciv ve piliçler için uygulanan diğer yemleme yöntemleri arasında; yumurtacı tavuklar konusunda anlatılan ”seçmeli yemleme” ve ”tüm dane tahıl ile yemleme” de sayılabilir. Bu sistemlere göre yemlemede; birden fazla yem seçim esasına göre sunulduğu için ve hayvanın seçim yapma şansı olduğu için her zaman tek yem ile beslemede elde edilen yüksek performans değerlerine ulaşılamayabilir. Etlik piliç kendisine serbest seçenek olarak sunulan yem maddelerini bizim istediğimiz yoğunlukta tercih etmeyebilir, metabolizmasını zorlamayabilir, çoğunlukla da; yabani hayatta olduğu gibi kendine yeterli gören; ancak bizi tatmin etmeyen performans sergiler.

Bu nedenle hayvana ayrı yemliklerde farklı besin içeriğine sahip yem hammaddeleri arasında serbest seçenek sunmak yerine tüm dane tahıl ve standart karma (veya dengeleyici protein konsantresi) yemin önceden karıştırılarak tek bir yemlikte sunulması şeklinde uygulanan, insan ve hayvanın işbirliği ile ekonomik yarar sağlamaya yönelik bir eylem olarak da görülen “kontrollü seçmeli yemleme” tercih edilebilir.


Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Tavukların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığı

Tavukların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığı

Makalede Neler Var ?1 TAVUKLARIN İNFEKSİYÖZ ANEMİSİ (Chicken Anemia Agent -CAA)1.1 Tavukların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.