Salı , Mart 16 2021
Son Dakika
Anasayfa / HAYVANCILIK / Kanatlı Yetiştiriciliği / Tavuk Yetiştiriciliği / Damızlık Tavuk Seçimi Nasıl Yapılır
Damızlık Tavuk Seçimi Nasıl Yapılır

Damızlık Tavuk Seçimi Nasıl Yapılır

DAMIZLIK TAVUK SEÇİMİ

Damızlık Tavuk Seçerken Dikkat Edilecek Hususlar

Hayvanların vücut yapıları, yumurta ve et verimi özelliklerinden başka damızlık olarak ayıracağımız tavuklarda şu özelliklerinde araştırılmasında büyük faydalar vardır.

 Hastalıktan ari olmak; Pullorum, Salmonella ve CRD yönünden kontrollerinin
yapılmış olması şarttır.

 Yumurta biçimi; Eğri büğrü biçimsiz yumurta yapan hayvanların eşeysel organlarında bozukluk bulunabileceğinden seçilmesinde dikkat edilir.

 Yumurtlama mevsimi ve kış yumurtalarının sayısı; ilkbahar ve yaz aylarında yumurta boldur. Kış aylarında alınan yumurta yarı yarıya fazla gelir sağlar. Çoklukla bu yetenekli tavukların yavruları da aynı özellikleri gösterirler. Bu
tavukların civcivler inden damızlık seçimi daha doğrudur.

 Yumurtaların döllenme durumu; tavuk ya da horozların eşeysel organlarındaki bozukluklar yumurtaların döllenmeden meydana gelmesine neden olur. Dölsüz yumurtadan civciv çıkmayacağı için bu çeşit yumurta yapan
tavukları ve horozları sürüden çıkarmakta fayda vardır.

Bunlardan başka yumurtalardan çıkan civcivler in gelişme hızı, anadaki iyi yeteneklerin yavrulara geçmesi, hayvanların yemlerden yararlanma dereceleri de damızlık
seçiminde elden geldiğince araştırılmalıdır.

Damızlık Tavuk Seçimi Nasıl Yapılır

Damızlık Tavuk Seçimi Nasıl Yapılır

Bir sürüde damızlık seçilirken önce onların dış görünüşleri incelenir. Bir hayvan ne kadar verimli soydan gelirse gelsin, verim yeteneğinde genel vücut yapısının çok büyük etkisi vardır. Bundan ötürü damızlığa ayrılacak hayvanların kusursuz bir vücut yapısına sahip olması şarttır. Damızlıklar o ırka ait tüm vücut şekillerini ibiğinden ayak tırnağına kadar taşımalıdır. Dış görünüşleri beğenilen hayvanların ana – babalarına ait verim sonuçları
da gözden geçirilmelidir. Tüm şartları sağlayan hayvanlar güvenle damızlığa seçilebilirler.

Tavuklarda Bireysel Seleksiyon

Bu seleksiyon yönteminde fertler fenotiplerine yani dış görünüşlerine ve performanslarına göre seçilirler. Bireysel seleksiyon, sürüde yavaş büyüme, az yumurtlama gibi istenmeyen nitelikleri taşıyan hayvanların elimine edilmesinde başarıyla kullanılmaktadır.

Ancak verimin yüksek olduğu bir sürüde bu yöntemle ilerleme sağlanamamaktadır. Ayrıca tek bir cinsiyette görülen özellikler bakımından da bu yöntem kullanılamamaktadır.

Örneğin yumurta verimi sadece dişilere ait bir verim olduğu için, horozların bu karakter bakımından damızlık değerini bireysel seleksiyonla belirlemeye imkân yoktur.

Tavuklarda Aile Seleksiyonu

Bu yöntemde damızlık bir familyaya ait fertlerin ve özellikle kardeşlerin performansları esas alınır. Bu yöntem fenotipik ortalaması en tüksek ailelerin bütün bireylerinin birlikte seçilmesi, düşük verimli ailelerin yine bütün bireyleriyle elimine edilmesi esasına dayanır.

Aile seleksiyonunda başarı, ele alınan karakterin kalıtım derecesine, aileler arasında çevre şartları bakımından farklılık bulunup bulunmamasına ve ailelerin fert sayılarına bağlıdır. Aile seleksiyonunda başarının diğer şartı yavru verim testlerinin yapılmasıdır.

Yumurtlayan Ve Yumurtlamayan Tavukların Ayrılması

Sürüde başarılı bir ayıklama yapabilmek için, yetiştiricinin yumurtlayan – yumurtlamayan
veya az yumurtlayan – çok yumurtlayan hayvanları birbirinde ayırabilmesi gerekir.

Yumurtlayan bir tavukta ibik büyüktür ve parlak kırmızı renklidir. Elle tutulduğunda sıcaktır. Yumurta kemikleri dediğimiz pubis kemiklerinin arası en az iki parmak genişliğindedir. Derileri yumuşak ve esnektir. Yumurtlayan tavuklarda deri rengi, yumurtlama düzeyine paralel olarak açılır.

İyi yumurtlamayan tavuklarda tüylerin dökülmesi ve yenilenmesi uzun sürer. Yüksek
verimlilerde tüylerin dökülmesi sonbaharda olurken düşük verimlilerde ilkbaharda başlar.

Tavuk Ayıklamada Dikkat Edilecek Hususlar

Ayıklamada dikkat edilecek hususlar; karakterin gen sayısı, ele alınan karakter sayısı, seleksiyon basıncı, karakterler arasındaki ilişki, kalıtım derecesi, çekirdek sürünün durumudur.

Civcivler kümese konulurken damızlık seçiminde sürüden ayıklanacakların sayısını karşılayabilecek kadar fazla sayıda civciv koymak gerekir. Bu fazla civcivler, damızlık seçimi yapılırken, iyi gelişip büyümediği tespit edilen hayvanların yerine konur.

Et ırklarında ayıklamada en önemli ölçüt canlı ağırlığıdır. Ayıklama her iki cinsiyet arasında da yapılabilmekle beraber, sayılarının dişilerden daha az olması nedeniyle, erkeklerin ayıklanması daha yaygındır. Yumurtacı hatlarda aşırı zayıflar hariç canlı ağırlık üzerinde fazla durulmaz. Aşırı zayıfların ayıklanması için de genellikle 10. – 14. haftalar arası beklenir. Gerek et ve gerekse yumurtacı ırklarda damızlıklar seçildikten sonra bile tüm büyüme periyodu boyunca yapılan haftalık kontrollerde çok zayıf, felçli, sakat, yaralı ve bozuk vücutlu hayvanların ayıklanması sürdürülür.

Üretimde Çekici Karakterler

Tavuklarda niceleyici ve niteleyici karakterler açısından bakıldığında tavuk yetiştiriciliğinde niceleyici karakterler büyük önem taşır. Zira bunların çoğu tavukçulukta asıl ekonomik değeri olan karakterlerdir ve yetiştiricinin amacı bu karakterleri daha da ileriye götürmektir.

Etlik piliç yetiştiriciliğinde üzerinde en fazla durulan karakterler vücut ağırlığı, büyüme hızı ve yemden yararlanma kabiliyetidir.

Yumurta tavukçuluğunda ise niceleyici karakterler içerisinde en önemlisi yumurta verimi olup bunu yumurta kalitesiyle ilgili özellikler izler.


Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Tavukların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığı

Tavukların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığı

Makalede Neler Var ?1 TAVUKLARIN İNFEKSİYÖZ ANEMİSİ (Chicken Anemia Agent -CAA)1.1 Tavukların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.