Çarşamba , Mart 17 2021
Son Dakika
Anasayfa / HAYVANCILIK / Kanatlı Yetiştiriciliği / Kanatlılarda Enerji İhtiyacı Hakkında Bilgi
Kanatlılarda Enerji İhtiyacı Hakkında Bilgi

Kanatlılarda Enerji İhtiyacı Hakkında Bilgi

Kanatlılarda Enerji İhtiyacı :

Hayvanların besin maddeleri gereksinmeleri arasında ENERJİ tek başına nicel bakımından en büyüğünü ve en önemlisini teşkil etmektedir. Günümüzde kullanılan rasyonlarda toplam gider yönünden birinci sırayı enerji almakta onu sırasıyla protein, mineraller, vitaminler ve diğerleri izlemektedir.

Hareket, tenefüs, dolaşım, emilme, üreme ve üretim ile vücut ısısının sabit tutulması gibi tüm biyolojik olaylar enerjiyi gerektirmektedir. Enerji üretimi; besin maddelerindeki kimyasal enerjinin organizmada şekil değiştirmesi veya oksidasyonla mekanik enerji ya da ısı enerjisine dönüşmesi sırasında meydana gelir. Karbondioksit ve su son ürün olarak
şekillenirken enerji açığa çıkar. Organik bir madde ateşte yakıldığı zaman da aynı son ürünler meydana gelir. Böylece kalori metrede yakmak suretiyle bir yemin kapsadığı enerji miktarını saptamak mümkün olmaktadır. Bu enerji ham enerji olarak ifade edilmektedir.

Kanatlılarda Enerji İhtiyacı Hakkında Bilgi

Kanatlılarda Enerji İhtiyacı Hakkında Bilgi

Tavuklarda sindirim sistemi ve üriner sistem kloaka da son buldukları için gübre enerjisiyle idrardaki enerjiyi ayrı ayrı belirtmek mümkün olmamaktadır. Bu bakımdan tavuk beslemede metabolik enerji (çevrilebilir) en doğru ve en yaygın kullanılandır.

Sınırlı kursak ve sindirim kapasitesine sahip olan bu hayvanlar, ham selülozca yüksek düşük enerjili rasyonlardan en çok büyüme ve yumurta verimi için gerekli olan enerjiyi bazen yem tüketimlerini arttırmak suretiyle bile sağlayamamaktadırlar. Selülozun yanı sıra hem sellülozdan da hemen hemen hiç yararlanamamakta veya çok sınırlı düzeyde yararlanabilmektedirler. Karbonhidratlar olarak polisakkaritlerden nişasta disakkaritlerden sukroz ve maltoz monosakkaritlerden glukoz, fruktoz ve mannoz en önemli enerji kaynaklarını teşkil etmektedir. Karbonhidratları sırasıyla yağlar ve proteinler izlemektedir. Proteinlerden enerji sağlamanın hem hayvan hem de ekonomi yönünden karlı olmadığı göz önüne alınırsa kanatlılar için başlıca enerji kaynaklarını nişasta gibi sindirimi kolay karbonhidratlar da çeşitli bitkisel ve hayvansal lipidlerin oluşturacağı öne sürülebilir.

Bir başka deyişle tavukların sindirim sistemi yüksek oktanlı benzine gereksinme duyan yarış arabalarının motoruna benzetilmektedir.

Kanatlılarda Yumurta üretimi için enerji ihtiyacı :

Çeşitli araştırma sonuçlarına göre en yüksek verim düzeyine ulaşmış olan genç tavuklarda (1600 -1800 gr canlı ağırlık) iyi bir ortamda günlük ihtiyaç yaklaşık olarak 360 Kcal metabolik enerji kadardır. Zamanla vücut ağırlığı ve yumurta ağırlığı arttıkça aynı tavuk günde 310-320 Kcal. metabolik enerji tüketir.

Tavuğun sabit olan enerji ihtiyacını karşılama yeteneği bulunduğundan belirli sınırlar dışında olmamak koşuluyla enerji ihtiyacının kesin rakamlar halinde verilmesi büyük bir anlam taşımaz. Ancak yumurta tavuklarında (yem tüketimi kapasitesi sınırlı olduğundan) yüksek bir üretim düzeyine ulaşılabilmesi için rasyondaki enerji miktarının 2650 Kcal’dan aşağı olmaması gerekir. Eğer tavuklar soğuk bir yerde bulunuyorlarsa, o zaman enerji miktarının 2750 Kcal’dan aşağı düşmemesi uygun olur .

Kanatlılarda Enerji yetersizliğinde görülen semptomlar :

Rasyondaki enerji düzeyi azaldıkça tavuklar yem tüketimini arttırarak ihtiyaçlarnı karşılamaya yönelirler. Çok düşük enerjili yemler
fazla miktarda sindirilmeyen organik madde -balast- kapsarlar ve sindirim sistemini mekaniksel olarak doldururlar. Yumurta tavuklarında minimum -rasyon- metabolik enerji düzeyi sıcak çevre koşullarında. 2400 Kcal/kg, serin ve ılıman çevre koşullarında 2600 K cal/kg’ dır. Civciv rasyonların da ise bulunması gereken minimum metabolik enerji 2600 K cal/kg’dır. Civcivlerin büyümeleri sırasında yeterli enerjiyi sağlayabilmeleri için rasyonun cm3′ nün en az 1.5 Kcal/kg metabolik enerjiyi kapsaması gerekmektedir.

Bu düzeyin altında enerji içeren yemleri tüketen civcivlerde büyüme durur ve vücut depo yağları azalır. Rasyon enerjisi yaşama payını karşılayacak düzeyde olduğu sürece başka bir belirti görülmez. Enerjinin yaşama payını da karşılayamayacak kadar düşük olması
halinde ağırlık kaybı başlar. Bu durum vücutta az miktarda depo edilmiş olan glikojenin, kullanılması onu takiben depo yağların kullanılması ve nihayet vücut proteinlerinin de enerji temin etmek üzere yıkılmasıyla ölüme kadar devam eder.

Kanatlılarda Enerji fazlalığında görülen semptomlar:

Rasyon enerji düzeyi yükseldikçe hayvan ilk olarak tükettiği yem miktarını azaltarak ihtiyacı nispetinde enerji almaya çalışır. Enerji-protein arasındaki oran korunduğu ve rasyon yeterince mineral madde ile vitamin kapsadığı sürece rasyon enerjisinin yüksek olması yaşama ve verim üzerine zararlı bir etki yapmamaktadır. Bu noktaya dikkat edildiği sürece kilogramında 5000 kcal metabolik enerji ve %45-50 düzeyinde protein kapsayan rasyonlar la büyüme süresindeki civcivler de çok iyi sonuçlar alındığı bildirilmektedir. Enerji-protein arasındaki oran korunmaksızın yalnız rasyonda ki enerji düzeyinin yükseltilmesi sonucunda
yem tüketimi azalacağı ve buna bağlı olarak da yeterince protein alınamayacağı için büyüme veya yumurta verimi optimum seviyenin altına iner, vücut depo yağları ise artar. Aşırı enerji tüketiminde ise vücut yağlanmasına karşın hayvan protein vitamin ve mineral madde noksanlığına bağlı belirtiler gösterir.


Hakkında HB_Editör

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.