Salı , Mart 16 2021
Son Dakika
Anasayfa / HAYVANCILIK / İpek Böceği Yetiştiriciliği / İpek Böceklerinin Bakım ve Beslenmesi
İpek Böceklerinin Bakım ve Beslenmesi
İpek Böceklerinin Bakım ve Beslenmesi

İpek Böceklerinin Bakım ve Beslenmesi

GENÇ İPEK BÖCEKLERİNİN BAKIM VE BESLENMESİ

İpek Böceklerinin Bakım ve Beslenmesi 1,2 ve 3 üncü yaşlardaki ipek böcekleri, genç ipek böcekleri diye adlandırılırlar. Bu dönemde ipek böcekleri 25-26 derece sıcaklık ve %80-85 nem isterler. Özellikle bu dönemde ipek böceklerine yumuşak ve kaliteli yaprak verilmeli havalandırmaya özen göstermelidir.

İnficar kısmında bahsedildiği gibi iyi bir inficarda çıkış üç gün içinde tamamlanır. Ancak beslemeye üçüncü gün başlanır. Yeni çıkan ipek böcekleri açlığa karşı dayanıklı olduğundan ilk çıkanların bir iki gün aç kalması zararlı değildir. Üçüncü gün hepsini birden beslemeye alarak yeknesak bir besleme yapılır. Ancak çıkış üç günden fazla sürerse ilk üç günde çıkanlar beslemeye alınır. Daha sonra çıkanlar ise ayrı bir yerde günde bir öğün fazla yem verilerek diğerlerine yetiştirilir. Uyku dönemine birlikte girmeleri sağlanır.

İlk üç yaşta ipek böcekleri kare şeklinde ince kıyılmış yapraklarla beslenirler. Yaprak kıymada ölçü her yaş için ipek böceği büyüklüğünün iki – üç katı kadar olmalıdır.

  1. yaşta yaprak verirken dalın en ucundaki ilk 4 yaprağın verilmemesi yararlı olur. Çünkü bu yapraklar çok taze olduğundan bunların alt kısımlarındaki yaprakların verilmesi daha uygundur.

İpek böceklerinin üzerinin örtülmesi

Genç ipek böcekleri için en uygun besleme şekli parafinli kağıt (genellikle kasapların kullandığı mumlu kağıt) altında beslemedir. Parafinli kağıt altında nem muhafaza edilerek yaprakların kuruması önlenir. Böylece ipek böceklerine verilen dut yaprağının taze kalması sağlanarak ipek böceklerinin daha iyi beslenmesi sağlanmış olur. Her yemden yarım saat önce parafinli kağıt kaldırılarak besleme yatağının havalandırılması sağlanmalıdır.

Uyku döneminde ise parafinli kağıt kaldırılmalıdır. Besleme yatağına kireç tozu serpilir ve besleme odası kuru tutulur. Uyku döneminde nemin fazla olması ipek böceklerinin deri değiştirmesini güçleştirir. Kireç, böcekler uyanmaya başladığında yaprak verilmeden önce yapılmalıdır.

İpekböceklerinde uyku (deri değiştirme)

Uykuya giden ipek böceği özellikle ağız kısmından belli olur. Son yaşlar dediğimiz 4 ve 5. yaşlarda küçülerek adeta bir nokta haline gelen ağız kısmından uykuya giden ipek böceğini tanımak çok kolaydır. İlk yaşlarda ise deri renginin değişmesi, baş kısmının irileşmesi ve şeffaflaşması, ağzın küçülmesi uykuya gidişin belirtileridir.

Her uyku dönemi sonunda bir kez alt değiştirme (küne alma) yapılmalıdır. Küne almak için ipek böceklerinin geçeceği büyüklükte (0.5-1 cm 2) delikleri olan ağlar besleme yatağı üzerine atılır ve ağ üzerine yem verilir. İpek böcekleri taze yapraklara çıkınca ağ ile birlikte kaldırılarak alttaki kurumuş yapraklar vs. temizlenir. Alt değiştirme ile birlikte seyreltme de yapılır.

İpek böcekleri uykudan uyandığında yaprak verilmeden 1 saat önce ortamda olabilecek mikroplara karşı kireç uygulaması yapılmalı daha sonra yaprak verilerek seyreltme ve alt değiştirme yapılmalıdır.

İpek Böceklerinin Bakım ve Beslenmesi
İpek Böceklerinin Bakım ve Beslenmesi

YETİŞKİN İPEK BÖCEKLERİNİN BAKIM VE BESLENMESİ

  1. ve 5 inci yaşlardaki ipek böceklerine yetişkin ipek böcekleri diyoruz. Bu dönem ipek böcekçiliğinde yaprak tüketiminin ve işçiliğin en fazla olduğu dönemdir. İlk yaşların aksine bu yaşlarda yüksek sıcaklık ve nem çok fazla istenmez. Bu dönemde en uygun sıcaklık. 23-24 derece en uygun nem ise %70-75 dir.

İlkbahar beslemesinde bu dönem Mayıs ve Haziran aylarına rastlar. Dolayısıyla hava sıcaklığı istenen sıcaklığın üzerindedir. Bu nedenle bu yaşlarda besleme yeri olarak kuzeye bakan serin yerlerin tercih edilmesi gerekir. Ayrıca güneye bakan pencerelerin kalın perdelerle kapatılması, kapıların hava cereyanı olmayacak şekilde açık tutulması yararlı olur.

Bu dönemde ipek böcekleri için yaprak kıyılmasına gerek yoktur. 4. yaşta tam yaprak ve filiz, 5 inci yaşta ise şimal verilebilir.

  1. yaşta iki veya üç kez 5. yaşta ise günaşırı alt değiştirme ve her alt değiştirmede uygun şekilde seyreltme yapmak iyi ve kaliteli ürün alınması amacıyla faydalı olur. Özetle yaprak temini, alt değiştirme, seyreltme vb. işler, yetişkin ipek böceklerinde yoğun bir çalışmayı gerektirmektedir.

Yetişkin ipek böcekleri tabla, kerevet ve yer beslemesi olmak üzere üç yöntemle beslenir.

İpek Böceklerinin Bakım ve Beslenmesi Tabla beslemesi:

Özel olarak yapılmış bir raf sistemi ve buna uygun tablaları gerektirir. En uygun tabla ölçüleri 60×90 cm dır. Genellikle günde 5 kez yemleme ve bir kez alt değiştirme gerektirir. Sık temizlik ve her yemlemede tablaların raflardan çekilmesi gerektiğinden fazla işçilik ister.

İpek Böceklerinin Bakım ve Beslenmesi Kerevet beslemesi:

Yetiştirici için en uygun besleme şeklidir. 3-4 katlı ayaklı veya tavandan askılı ranza şeklinde düzenlenen besleme yatakları küçük bir alanda daha fazla ipek böceğinin bakılmasına imkan verir. Katlar arasında en az 70 cm mesafe olmalıdır. Kerevetlerin eni besleyicinin durumuna bağlı olup ortalama 1 metre olmalı. Boyları besleme odasının boyuna uygun olarak seçilmelidir. Yemleme ve diğer işlemler için kerevetler arasında en az 1 metre yer(koridor) bırakılmalıdır.

İpek Böceklerinin Bakım ve Beslenmesi Yer beslemesi:

Bu yöntemde ipek böcekleri yerde beslenir. Yalnız taban alanı kullanıldığından fazla yer gerektirir.

İpek Böceklerinin Bakım ve Beslenmesi Kerevet ve yer beslemesinde genellikle şimal beslemesi (dut şimallerinin bütün olarak veya ikiye bölünerek ipek böceklerine verilmesi) yapılır. Bu sistemde alt değiştirme işlemi iplerle de yapılabilir. İple alt alma işleminde beslenmeden önce besleme yatağı üzerine birbirine paralel iki ip atılır. Daha sonra şimaller bu iplere dik olarak besleme yatağına konur. İpek böcekleri üstteki yapraklar üzerine çıktığında ipler iki uçtan tutulup kaldırılarak alt değiştirme yapılır.

Uygun besleme koşullarında ipek böceklerinin uyku ve yaş süreleri :

Yaşlar Yaş Süresi
(Gün)
Uyku Süresi
(Gün)
Toplam
(Gün)
1 3 1 4
2 2.5 1 3.5
3 3 1.5 4.5
4 4 2 6
5 8 8
Toplam 20.5 5.5 26

Uygun koşullarda sekiz gün süren 5. yaş sonunda ipek böcekleri olgunlaşarak yem yemeyi keserler. Artık olgunlaşarak yem yemeyi kesen İpek böceklerinin koza örecekleri askı dönemi başlar.

 

 


Hakkında HB_Editör

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.