Cumartesi , Nisan 11 2020
Son Dakika
Anasayfa / HAYVANCILIK / Hayvanları Meraya Çıkarmadan Önce Yapılması Gerekenler
Hayvanları Meraya Çıkarmadan Önce Yapılması Gerekenler

Hayvanları Meraya Çıkarmadan Önce Yapılması Gerekenler

OTLATMA ÖNCESİ HAZIRLIK YAPMA

Hayvanları meraya çıkarmadan önce yapılması gerekenler Hayvancılıkta en önemli kriter; kaliteli, ucuz ve hayvanların günlük tüm besin madde ihtiyaçlarını karşılayan yem teminidir. Bu yemi temin etmenin en uygun olan şekli de mera ve yaylalardan faydalanmaktır.

Kış aylarında hayvan barınaklarında genellikle kuru ve kaba yemlerle beslenen hayvanların baharda meraya çıkarılmasında önlemler alınmazsa çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu nedenle hayvanların meraya çıkarılmadan önce otlatma öncesi hazırlıkların yapılması gerekir.

Çayır Meraların Hayvan Beslenmesindeki Önemi

Sadece hayvan otlatılmasına yarayan arazilere mera, taban suyu yüksek veya az bir emekle sulanabilen, otu biçilerek değerlendirilen arazilere de çayır denir. Çayır ve meralar için insanlar herhangi bir emek harcamazsa buralar doğal çayır ve meralardır. Çayır ve meralar için insanlar bir çaba harcarsa buralara da suni çayır ve meralar denir.

ise;

 Çayır ve meralar ekonomiktir.
 Merada otlatılan hayvanlar kolay kolay hasta olmazlar.
 Merada otlatılan hayvanlar güneş ışığından faydalandıklarından D vitaminini çok iyi değerlendirirler.
 Döl verimine olumlu etkileri vardır.
 Çayır ve meraların bitki çeşitliliği fazla olduğundan hayvanlar açısından önemlidir.
 Çayırlar biçilerek değerlendirildiğinden kışı için çok güzel ve lezzetli otlar elde edilir.
 Çayır bitki florası süt ve süt ürünlerinin kalitesini arttırır.
 Çayırlar biçilerek değerlendirildiğinden iş istihdamı sağlar.
 Hayvanların süt verimleri artar.

Hayvanları Meraya Çıkarmadan Önce Yapılması Gerekenler

Çayır Meraların Hayvancılık Açısından Önemi

Çayır ve meralar; hayvanlar tarafından sevilerek kullanıldığından sağlıklı sürüler oluşturulur ve sağlıklı sürülerden de sağlıklı ve bol ürünler elde edilir.

İşletme sahipleri her zaman karlı bir hayvancılık yapmayı hedeflerler. Karlı bir hayvancılık için de yem masraflarının ucuza getirilmesi gerekir. En ucuz yem de çayır ve meralardan elde edilir.

Hayvancılıkla uğraşan çiftçimizin karlı ve bol kazançlı olması aynı zamanda ülke ekonomisi açısından da önemlidir. Bu nedenle mevcut çayır ve meralarımızı iyi korumalı, planlı bir otlatma sistemi ile bol ve ucuz yemler elde etmeliyiz.

Küçükbaş Hayvanları Meraya Çıkarmadan Önce Yapılması Gerekenler

Meraları en iyi değerlendiren hayvanlar koyunlardır. Koyunlar ne kader uzun süre merada beslenirlerse yem masrafları o derecede azalır. Buna bağlı olarak da koyunculuk karlı bir duruma gelir.

Kışın ağıllarda beslenen koyunlar yazın meraya direk olarak çıkarılmamalıdırlar. Ani yem değişikliği yapılmamalıdır. İlkbaharda kuru yemden sulu yeme geçerken, sonbaharda da sulu yemden kuru yeme geçerken geçişler yavaş ve alıştırarak olmalıdır. Yani ilkbaharda sulu yeme geçerken; kuru yem azaltılırken sulu yem verilmeye başlanmalı ve hayvanların merada kalma süreleri yavaş yavaş arttırılmalıdır. Meradan önce bir miktar kuru ot verilmelidir.

Geçişler her ne kadar alıştırarak olsa da, mutlaka mera öncesinde hayvanlara “kılçık”, “başak aşısı”, “mera aşısı” da denilen “” aşısı yapılmalıdır.

Hayvanların Aşılanması

“Clostridium perfiringens” (kolstridium perfiringens) “tip D” tarafından bağırsaklarda toksin oluşturarak ani ölümlere sebep olan hastalığa “enterotoksemi” hastalığı denir. Ölüm oranı çok fazladır.

Hastalık etkeni toprakta ve hayvanların bağırsaklarında her zaman bulunur. Normal zamanlarda hastalık oluşmaz. Ani değişikliği, mera zamanları, kuzulara fazla süt emdirilmesi, hayvanların anızlarda otlatılması bu hastalığın oluşmasına etkendir. Genelde 6-12 aylık kuzularda görülür. Yaşlı hayvanlar genellikle ilkbaharda hastalanır (mera zamanı). Hastalığın asıl sebebi yem değişikliği veya meradır.

Hayvanların mera zamanı hastalanmaması için meraya çıkmadan önce bu hastalığa karşı aşılanması gerekir.

Aşılama için yetkili sağlık ekiplerinden yardım alınarak, hayvanların mera öncesi aşıları yaptırılır.

Hayvanların Sağlık Kontrolünden Geçirilmesi

Hayvanlar meraya çıkarılmadan önce genel olarak fiziksel kontrolleri yapılır. Bu kontrollerde; aksayan, topallayan, fazla şişkin, ağzında veya ayaklarında yaralar olan hayvanlar meraya çıkarılmazlar.

Hayvanlara Mera Öncesi Kuru Ot Vermenin Önemi

Uzun süre içerde beslenen ile hayvan yeşil yem yemeye başlar. Bu duruma alışkın olmayan hayvan hasta olur ve ölebilir.

Bu durumu önlemek amacı ile meraya çıkmadan önce hayvanlara çok az kuru ot verilir. Hayvanın bağırsaklarının direk olarak yeşil yemle bozulması önlenmiş olur.

Meraya Çıkmadan Önce Erkek ve Dişi Hayvanların Ayrılması

İşletmelerde bütün faaliyetler belli bir plan dâhilinde yürütülür. Bu nedenle hayvanlar meraya çıkarılırken erkek ve dişiler ayrı ayrı meraya çıkarılır.

Erkek ve dişi hayvanlar karışık olarak meraya çıkarıldığında olası bir çiftleşme durumu gözden kaçabilir ve gebe hayvanın hangi erkek hayvan tarafından aşıldığı bilinmeyebilir. Kayıtlar bakımından oldukça sakıncalı bir durumdur. Dişi hayvanların vaktinden önce gebe kalması, erkek hayvanların da çok erken damızlıkta kullanılması gibi mahsurlar ortaya çıkar.

Modern ve büyük işletmelerde hayvanların tabi olarak çiftleşip gebe kalması pek istenmez. Çünkü sürü içinde akrabalığın artması verimliliği düşürür. Ayrıca sürüye yeni kan girmesi gerektiğinden suni tohumlama son yıllarda büyük bir önem kazanmıştır. Hayvanların merada rastgele çiftleşmemesi ve işletmenin planlarının bozulmaması için meraya çıkarılan hayvanlar erkek ve dişi olarak ayrılırlar.

Hayvanların Meraya Çıkarılması

Bahardan sonra hayvanlar sonbahara kadar merada otlatılır. Bu durum hayvan besisini oldukça ekonomik kılar. İlkbaharda hayvanlar sabahın erken kırağılı saatlerinde meraya çıkarılmamalıdır. Kırağının kalkması beklenmeli veya o gün meraya gönderilmemelidir. Eğer çıkarmak gerekirse mutlaka hayvanlara içeride bir miktar kuru ot verilmelidir.

İlkbahar ve sonbaharda koyunlar tüm gün merada kalabilirler. Fakat yazın sıcak günlerinde ve saatlerinde ağıla veya gölgeliklere getirilirler.


Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Hayvancılıkta Yem İhtiyacı Nasıl Belirlenir

Hayvancılıkta Yem İhtiyacı Nasıl Belirlenir

Makalede Neler Var ?1 Yem İhtiyacının Tespitine Etki Eden Faktörler1.1 Hayvanların Canlı Ağırlıkları1.2 Hayvanların Yaşı1.3 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.