Pazartesi , Mart 15 2021
Son Dakika
Sığır Besisi

Sığır Besisi

Sığır Besisi Nedir

Sığır Besisi’nde besi performansını hesaplamak, besi sonunda elde edilen karlılığın doğru olarak bilinmesi için şarttır.

Besi performansı besi süreci boyunca kazanılan ortalama günlük canlı ağırlık artışını ve yemden yararlanmayı ifade etmektedir.

Besi süreci boyunca kazanılan ortalama günlük canlı ağırlık artışı besi sonu canlı ağırlıktan besi başı canlı ağırlığın çıkartılması ve çıkan sonucun besi süresine (gün) bölünmesiyle bulunmaktadır.

Yemden yararlanma oranı ise günlük ortalama canlı ağırlık artışının günlük ortalama yem tüketimine bölünmesi ile hesaplanmaktadır.

Sığır Besisi Nasıl Yapılır

Besi performansını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır.

Bu faktörler 3 grupta toplanabilir.

1. Besiye alınan hayvanların ırkı ve yaşı

2. Bakım ve besleme

3. Hayvanların sağlığı

Sığır Besisi

1. Besiye alınan hayvanların ırkı ve yaşı

Hem etçi hem de sütçü olan kombine ırklar (Simental) ve besi ırkı sığırlarla sütçü ırk (Holstein, montofon) sığır melezleri sütçü ırk hayvanlardan daha iyi besi performansına sahiptir.

Etçi ırk sığırların yedikleri yemi ete dönüştürme kabiliyetleri sütçü ve kombine verimli ırklara göre daha yüksektir.

Genç hayvanlarda canlı ağırlık kazancı (kilo artışı) kas (et) artışı ve kemik gelişimi şeklinde olur.

Yaş ilerledikçe kilo artışı daha çok vücutta yağ birikimine dönüşür. Yaş ilerledikçe veya yaşlı hayvanlarda günlük canlı ağırlık artışı azalır ve besi performansı düşer.

2. Bakım ve besleme

Bakım şartları ve besleme besi performansı üzerine % 80 düzeyinde etkilidir.

Ahıra dışarıdan yeni getirilen hayvanlar 15–21 gün süre ile diğer hayvanlardan ayrı bir şekilde karantinada tutulmalı dırlar.

Eğer çiftliğin yapısı hayvanları canlı ağırlıklarına göre gruplandırarak ayrı padoklarda bakmaya müsaitse aynı grup içerisindeki hayvanlar arasında canlı ağırlık farkı maksimum 50–60 kg olmalıdır.

Besi süresince yem değişimleri, yem miktarının arttırılması, tahıl ilavesi veya verilen tahıl miktarının arttırılması gibi uygulamalar en az 5 gün sürecek şekilde alıştırarak kademeli olarak yapılmalıdır.

Besi başlangıcında kaba yem (kuru ot, saman, silaj) ağırlıklı bir besleme programı uygulanmalı ve besi sürecinde ani değişiklikler yapmaksızın kademeli olarak kaba yem azaltılırken verilen konsantre yem (besi yemi, tahıl) miktarı artırılarak hayvanların performansı yükseltilmelidir.

Hayvanların yedikleri yem miktarını (kaba ve konsantre yem birlikte) arttırmak besi sürecindeki performansı yükseltmektedir. Ayrıca yem tüketiminin artması besi süresini kısaltarak hayvanların daha erken zamanda kesime gönderilmesini sağlamaktadır.

Sığır Besisi’nde günde kaç öğün yem verilir

Sığır besisi’nde hayvanların yedikleri yem miktarını (kaba ve konsantre yem birlikte) yükseltmek için günlük öğün (yemleme) sayısı arttırılarak hayvanlara gün içinde daha fazla taze yem yeme imkanı tanınarak hayvanlar yem yemeye teşvik edilmelidir. Ayrıca hayvanların önünde her zaman su bulunması ve istedikleri zaman su içebilmeleri günlük yem tüketimini yükseltmek için çok gereklidir.

Genç hayvanların besi başlangıcında aşırı şişmanlatılması vücutta istenmeyen bir yağlanmaya sebep olacaktır. Bu amaçla genç hayvanlar besi başlangıcında yüksek miktarda tahılla ve/veya yüksek enerji içeren yemlerle beslenmemelidir.

Besi Bitirme Dönemi Nedir

Besinin son 60–100 günü bitirme dönemi olarak isimlendirilmektedir. Besi sürecinin son döneminde (bitirme dönemi) yüksek canlı ağırlık artışı ve iyi seviyede bir yağlanma için tahıl takviyesi yapılmalı ve/veya yüksek enerjili yemler yedirilmelidir. Ancak bu dönemde hayvanlara yeterli miktarda saman ve/veya kuru ot (günde en az 1–1,5 kg) verilmelidir.

Özellikle besinin bitirme döneminde hayvanlara yüksek miktarda tahıl veriliyorsa öğün sayısı arttırılmalı ve gün içerisinde bir öğünde hayvan başına 2,5 kg’dan fazla tahıl verilmemelidir.

Sığır besisi’nde mısır silajı kullanımı

Et renginde koyulaşma veya sararma olmaması için besinin son 2–3 ayında hayvanlara mısır silajı ve yeşil ot verilmemelidir.

3. Hayvanların sağlığı

Hayvanların sağlığı direk olarak besi performansını etkilemektedir.

Besiye alınan sığırlarda çoğunlukla şap, öksürükle seyreden solunum sistemi hastalıkları, asidoz (yem çarpması, işkembenin asitleşme si), tırnak ve ayak problemleri, topallık ve cıvık dışkı, ishal gibi rahatsızlıklar ile birbirlerinin üstüne atlamaya bağlı yaralanmalar görülmektedir.

Besi işletmelerinde görülebilen şap hastalığından korunmak için kesinlikle aşı yaptırılması gerekmektedir. 4 aylık yaşta ilk aşı ve sonrasında ilk yıl için 4 ay ara ile 3 kez aşılama yapılmalıdır. Daha sonrasında her yıl 6 ayda bir şap aşısı tekrarlanmalıdır.

Sığır Besi başlangıcında hangi aşılar yapılır

Besiye alınacak hayvanlar öksürük ve solunum sistemi hastalıklarına karşı aşılanmalı ve koruyucu olarak besi başlangıcında antibiyotik vurulmalıdır.

Besi başlangıcında hayvanlara iç ve dış parazitlere karşı gerekli ilaçlar yapılmalıdır.

Asidoz Nedir

Asidoz (yem çarpması, işkembenin asitleşmesi) sığır besisi’nde sıklıkla karşılaşılan bir rahatsızlıktır.

Asidoz genellikle ani yem değişikliği, tahılların birden alıştırmadan fazla miktarda verilmesi veya yedirilen tahıl miktarının aniden arttırılması sonucunda meydana gelmektedir. Ayrıca hayvanlara yeterli miktarda saman ve/veya kuru ot verilmemesi de asidoza sebep olmaktadır.

Besi süresince yem değişimleri, yem miktarının arttırılması, tahıl ilavesi veya verilen tahıl miktarının arttırılması gibi uygulamaların alıştırarak kademeli olarak yapılması asidozdan korunmada temel prensiptir.

Sığır besisinde Günlük ne kadar soda kullanılır

Asidozdan korunmak için hayvanlara verilen yemlere soda ilave etmek faydalı olmaktadır. Tablo 1’de hayvanların günlük olarak yedikleri besi yemi veya besi yemi ve tahıl toplam miktarına göre verilmesi gereken günlük soda miktarı belirtilmektedir.

İnek Günlük Soda Miktarı

Sığır besiciliğinde tırnak ve ayak problemleri ile topallık sıklıkla görülebilen rahatsızlıklardır.

Besiye alınan sığırlarda tırnak ve ayaklarda meydana gelen rahatsızlıklar yukarıda bahsi geçen asidoza bağlı olarak şekillenebilmektedir. Ayrıca sert ahır zemini, hareketsizlik ahır zeminin sürekli ıslak ve pis olması ayak ve tırnak problemlerinin ortaya çıkmasının temel nedenlerindendir.

Hayvanların canlı ağırlıkları arttıkça ayak ve tırnaklara binen yükün artması ve üstelik hayvanların sert zeminde (beton) bakılmaları tırnak ve ayak problemlerinin ortaya çıkma ihtimalini bir hayli arttırmaktadır.

Islak ve pis ahır zemini çok fazla miktarda mikrop içermekte ve aynı zamanda ayak derisi ve tırnak arasındaki derinin yumuşamasına, direncinin kaybolmasına ve kolayca mikrop kapmasına sebep olmaktadır.

Ahır zeminin olabildiğince temiz tutulması ayak ve tırnak problemlerinin azaltılmasında çok faydalı olmaktadır.

Sığır besisi’nde görülen ayak ve tırnak rahatsızlıkları ile cıvık dışkı veya ishalin en büyük sebebi ani yem değişikliği ve birden alıştırmaksızın hayvanlara verilen yüksek miktarda besi yemi ve/veya tahıl sonucu şekillenen asidozdur. Bundan dolayı besi sürecinde hayvanları asidoz yapmamak ayak ve tırnak rahatsızlıkları ile cıvık dışkı problemini azaltmak açısından çok önemlidir.

 

 


Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

İneklere Neden Tuz Verilir

İneklere Neden Tuz Verilir

Makalede Neler Var ?1 İneklerin Tuz İhtiyacı Nasıl Karşılanır1.1 İneklerde  Tuzun Önemi Nedir ?1.2 İneklerde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.