Salı , Mart 16 2021
Son Dakika
Anasayfa / HAYVANCILIK / Genel Konular / İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları Nelerdir
İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları Nelerdir

İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları Nelerdir

İHBARI MECBURİ HAYVAN HASTALIKLARI

İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları Nelerdir Hastalıkların kontrolü ve bulaşmasının engellenmesi amacı ile bazı hayvan hastalıkları “İhbarı Mecburi Hastalıklar” sınıfında yer alır. Bu hastalıkların listesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayınlanmakta ve bildirilmektedir. Bu hastalıkların teşhisi sonucunda Bakanlığa bilgi verilmesi zorunludur. Bu kapsamda yer alan hastalıklar çok bulaşıcı ve ölüm oranları yüksek, aynı zamanda zoonoz (hayvanlardan insanlara bulaşabilen) karakterde olan hastalıklardır. Her ülke belirli hastalıkları bu kapsamda tutmaktadır. Ülkemizde de ihbarı mecburi olan hastalıkların listesi aşağıda yer almaktadır.

Memeli Hayvanların İhbarı Mecburi Hastalıkları

 1. Şap (FMD)
 2. Sığır Brusellozu
 3. Sığır Tüberkülozu
 4. Kuduz
 5. Mavi Dil
 6. Sığır Vebası
 7. Sığırların Süngerimsi Beyin Hastalığı (BSE)
 8. Koyun ve Keçi Brusellozu
 9. Koyun ve Keçi Vebası (PPR)
 10. Koyun ve Keçi Çiçeği
 11. Şarbon (Antraks)
 12. Scrapie
 13. Ruam (Mankafa)
 14. Durin (At Frengisi)
 15. Atların İnfeksiyöz Anemisi
 16. Equine Encephalomyelitis
 17. Afrika At Vebası
 18. Afrika Domuz Vebası
 19. Klasik Domuz Vebası
 20. Domuzların Veziküler Hastalığı
 21. Küçük Kovan Kurdu (Aethina tumida)
 22. Kedilerin Süngerimsi Beyin Hastalığı (FSE)
 23. Sığırların Nodüler Ekzantemi (Lumpy Skin)
 24. Bulaşıcı Stomatitis (Veziküler Stomatitis)
 25. Rift Vadisi Humması
 26. Bulaşıcı Sığır Plöropnömonisi (Contagious Bovine Pleuropneumonia)
 27. Enzootik Sığır Löykozu
 28. Geyiklerin Epizootik Hemorajik Hastalığı (EHD)

Kanatlı Hayvanların İhbarı Mecburi Hastalıkları

 1. Tavuk Vebası (Avian İnfluenza)
 2. Yalancı Tavuk Vebası (Newcastle Disease)
 3. Pullorum
 4. Kanatlı Tifosu (Tavuk Tifosu)

Arıların İhbarı Mecburi Hastalıkları

 1. Arıların Amerikan Yavru Çürüklüğü
 2. Tropilaelaps Akarı (Tropilaelaps mite)

Su Hayvanlarının İhbarı Mecburi Hastalıkları

Su hayvanlarının hastalık listesi Gıda Tarım ve hayvancılık bakanlığınca güncellenerek il ilçe teşkilatlarına bildirilir.

 1. Epizootik hematopoetik nekroz (Epizootic haematopoietic necrosis)
 2. Epizootik ülseratif sendrom (Epizootic ulcerative syndrome)
 3. Viral hemorajik septisemi (VHS)
 4. Beyaz benek hastalığı (White spot disease)
 5. Sarıbaş hastalığı (Yellowhead disease)
 6. Taura sendromu (Taura syndrome)
 7. Balıkların enfeksiyöz hematopoetik nekrozisi (IHN)
 8. Enfeksiyöz somon anemisi (Infectious salmon anaemia)
 9. Perkinsus marinus enfeksiyonu (Infection with Perkinsus marinus)
 10. Microcytos mackini enfeksiyonu (Infection with Microcytos mackini)
 11. Marteilia refringens enfeksiyonu (Infection with Marteilia refringens)
 12. Bonamia ostreae enfeksiyonu (Infection with Bonamia ostreae)
 13. Bonamia exitiosa enfeksiyonu (Infection with Bonamia exitiosa)
 14. Koi herpes virus hastalığı (Koi herpes virus disease)
 15. Sazanların bahar Viremisi (Spring Viraemia of Carp) (SVC)
 16. Kerevit vebası (Crayfish plague)
 17. Bakteriyel böbrek hastalığı (Bakterial kidney disease) (BKD)

İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları Nelerdir

Hastalığın İhbar Edilmesi

Bulaşıcı hayvan hastalığı ya da sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinden haberdar olan hayvan sahipleri ve bakıcıları, veteriner hekimler ile muhtarlar, köy korucuları, celepler, çobanlar, gemi kaptanları, istasyon ya da gümrük memur veya idarecileri gibi ilgililer durumu yetkili otoriteye ihbar etmek zorundadır.

Hastalık Çıkması Halinde Yapılacak İşlemler

Resmi Veteriner Hekim Gelinceye Kadar Yapılacak İşlemler

Bir yerde bulaşıcı hayvan hastalığının çıktığı ihbar edildiğinde, resmi veteriner hekim hastalık çıkan yere gelinceye kadar o yerdeki idari makamlar, belediye yahut köy ihtiyar heyeti ölen hayvanları resmi veteriner hekimin muayenesi için muhafaza altına alır. Hasta hayvanları ayrı bir yerde, sağlam hayvanları başka bir yerde bulundurur.

Hasta hayvanların bulunduğu yere giriş ve çıkışları önler. Hastaların temas ettiği ve hastalara ait her çeşit eşya, hayvan yemi ve hayvan maddelerinin dışarıya çıkarılmasını yasaklar. Hasta hayvanların bakımı için bir kişi görevlendirilir. Görevli kişinin dışında tecrit mahalline hiç kimsenin girmesine izin verilmez.

Bulaşıcı hayvan hastalığı nedeniyle tecrit edilen hayvanların suları ve yiyecekleri o mahalde bulunan ve dışarıyla temas ettirilmeyen kaplarla verilir. Hastalıklı yerden hayvan çıkarılmaz; buraya başka yerden hayvan sokulmaz.

Hastalık çıkan yere resmi veteriner hekim gelinceye kadar ölen hayvanlar muayene için muhafaza altına alınır. Ölen hayvanın kokuşması halinde, bu hayvanların derileri yüzülmeden ve uygun bir şekilde nakledilerek diğer hayvanların temas etmeyeceği, akarsulardan uzak, yeraltı sularını kirletmeyecek şekilde en az iki metre derinliğindeki çukurlara kireçlenerek gömülmeleri veya yakılmaları mahalli idari makamlar tarafından sağlanır.

Resmi Veteriner Hekim Gelince Yapılacak İşlemler

Yetkili veteriner hekim hızla bölgeye ulaşır. Hayvan Sağlık Zabıtası komisyonunu toplar. O yerin mülki amiri, Hayvan Sağlık Zabıtası komisyonu kararı gereğince konulan kordonun korunması ve karantinanın yürütülmesi için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Hastalığın etrafa yayılma tehlikesi ve mahalli zabıta ile korunması mümkün olmayan hallerde kordonlar Silahlı Kuvvetlerle takviye edilir.

Hastalıklı, hastalıktan veya bulaşmadan şüpheli hayvanlar ile bunların maddelerinin ve bulaşmaya vasıta olabilecek eşyanın kordon altından veya tecrit edildikleri yerden çıkarılmaları yasaktır.

Hastalıklı hayvanlar ile bulaşmadan şüpheli hayvanların, hayvansal ürünlerin ve bulaşmaya vasıta olacak eşyanın kordon altından veya tecrit edildikleri yerden çıkarılmalarını önlemek için hastalık sahası belirlenerek mahalli vasıtalarla ilan edilir. İlan edilen hastalık sahasının sınırlarını belirlemek için giriş çıkış noktalarına hayvan hastalığının işareti olarak hastalığın adı yazılı levhalar dikilir.

Bu hastalıkların çıkışında mücadele ve tedavi amacıyla aşı, serum ve ilaç uygulaması hükümet veteriner hekimleri, Bakanlıkça görevlendirilen diğer kamu kuruluşlarındaki veteriner hekimler, serbest veteriner hekimler ve bunların sorumluluğunda veteriner sağlık teknisyenleri tarafından yapılır.

Kordon ve Tecrit Mahallerindeki İşlemler

Kordon altından veya tecrit yerlerinden hastalıklı, hastalıktan veya bulaşmadan şüpheli hayvanlar ile hayvansal ürünlerin ve bulaşmaya vasıta olabilecek eşya ve yemlerin çıkarılmasına izin verilmez.

Kordon altındaki yer ile tecrit mahallerine, ortaya çıkmış olan hastalığa hassas hayvanların girişine izin verilmez.

Kordon altında bulunan yerdeki mezbaha ve kombinaya kesilmek üzere getirilen hayvanların girişine izin verilir. Kesilmeyen hayvanların kordon dışına çıkışına müsaade edilmez.

Kordon altındaki sahadan veya tecrit yerinden hayvanlar izinsiz çıkarıldığında hayvanlara el konularak, karantina ve bakımı sahiplerine ait olmak üzere, 21 gün süre ile karantinaya alınır. Karantina sonunda sağlam oldukları anlaşılanlar, masrafı sahibine ait olmak üzere, temizlik ve dezenfeksiyona tabi tutulduktan sonra sahibine teslim edilir. Hasta veya bulaşmadan şüpheli hayvanların etinden istifade edilmesinde sakınca yoksa kesilmek ve tüm masrafları sahibine ait olmak üzere, en yakın mezbahaya sevk edilir.

Kordon altından veya tecrit edildikleri yerden kesilmek üzere hayvanların çıkarılması gerektiği hallerde hastalığı takiple görevli resmi veteriner hekime müracaat edilir. Resmi veteriner hekim durumu inceler ve bir raporla tespit eder. Uygun görürse kesime sevk kararı verir.

Kesime sevkine karar verilen hayvanlar kordon altından veya tecrit edildikleri yerden kapalı ve dışarı ile teması olmayan vasıtalara yüklenir. Hayvanlar kesim yerine varıncaya kadar bulundukları vasıtadan indirilmez. Yem artıkları, eşyaları ve gübreleri bir yerde toplanarak imha edilir. Kullanılabilir durumdaki eşyalar dezenfekte edilerek sahiplerine verilir. Hayvanların kesildikten sonra derileri dezenfeksiyona tabi tutulur. İmhası gerekli organlar imha edilir. Kesim yapılan yer dezenfekte edilip yıkandıktan sonra başka hayvanların kesimine müsaade edilir.

Sevk Edilen Hayvanların Dezenfeksiyona Tabi Tutulur

Hayvanların sevkinde kullanılan vasıtalar resmi veteriner hekim nezaretinde dezenfekte edilir. Dezenfeksiyonu yapılmayan vasıtaların hareketine izin verilmez.

Kordon altından veya tecrit yerinden kesilmek üzere mezbahaya sevk edilecek hayvanlar şap hastalığına yakalanmış ise nakil vasıtalarının kapalı ve hastaların akıntılarını sızdırmayacak yapıda olması zorunludur. Kesilen hastalıklı hayvanların başları, memeleri ve ayakları derhal imha edilir. Derileri dezenfeksiyona tabi tutulur.

Kordon bölgesinden resmi veteriner hekimin gerekli gördüğü tedbirler alındıktan sonra, hastalığa tutulabilecek hayvanlara ait maddelerin dışında kalan ve çıkarılmasına izin verdiği maddeler çıkarılabilir.

Kordon bölgesinden izinsiz hayvan maddesi çıkarılamaz. Çıkarılanlara bir tutanağa istinaden el konularak, masrafları sahibine ait olmak üzere laboratuvar muayeneleri yapılır. Laboratuvar sonuçlarına göre hastalıklı ve bulaşmadan şüpheliler imha edilir, diğerleri serbest bırakılır.

Hastalık çıkan yerlerde hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanlar sahipleri tarafından tecrit edilmek zorundadır.
Köy ihtiyar heyeti veya belediyeler hasta ve hastalıktan şüpheli sahipsiz hayvanların diğer hayvanlarla temas etmemesi için ahır, ağıl gibi kapalı veya etrafı çeşitli şekilde çevrilmiş, açık tecrit yeri temin etmekle yükümlüdür. Buraya konulan sahipsiz hayvanlar hakkında resmi veteriner hekim tarafından karar verilinceye kadar, iaşe masrafları köy ihtiyar heyeti veya belediyeler tarafından temin edilir.

Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu Kararı

Hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanların bulunduğu yere resmi veteriner hekim ve bakıcı dışında kimse giremez. Resmi veteriner hekim giriş ve çıkış için fenni tedbirleri almakla yükümlüdür.

Bir bölgede hastalık salgın bir hal aldığı zaman hayvan sağlık zabıtası komisyonu kararı ile bölgedeki iskele, istasyon ve hava alanları, genel geçiş yolları, hayvan park, pazar ve panayırları hastalığın söndürülmesine kadar kısmen veya tamamen aynı hastalığa hassas hayvanlara kapatılır. Kesilmek üzere mezbaha ve diğer kesim yerlerine nakledilecek hayvanların bölgeye girmesine veya çıkmasına izin verilir.

Kordon altında bulunan yerlerde, hastalığa hassas olan sürülerin birbiriyle temas etmesine izin verilmez. Bu sürülerin kordon mıntıkası dışına çıkarılması yasaktır.Resmi veteriner hekim hastalık tamamen söndükten sonra kordonun kaldırılmasını takiben sürülerin hareketine müsaade eder. Kordon altındaki sürülerin bakım ve iaşe masrafları sahipleri tarafından karşılanır.

Hastalık nedeniyle ölen ya da öldürülen hayvanların imhası il ve ilçelerde belediye başkanı, köylerde muhtar tarafından görevlendirilen kişilerce resmi veteriner hekim nezaretinde yapılır. Ölen ya da öldürülen hayvanlar gömülür, yakılır veya kimyevi maddelerle imha edilir. Yapılan işlemlere dair tanzim edilen tutanak il veya ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir.

Hayvanın Gömüleceği Yerin Tespiti

Hastalık çıkan yerlerde hastalıktan ölen, öldürülen ve imha edilecek hayvanlar için belediye ve köy ihtiyar heyeti su, yol ve meskenlerden uzak gömülme yerleri tespit etmekle yükümlüdürler.

Hastalık çıkan yerlerde bulaşmaya vasıta olabilecek eşya ve maddelerden temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi mümkün olanlar temizlenir ve dezenfekte edilir. Mümkün olmayanlar yakılarak imha edilir. Eşya ve maddelerin temizlik ve dezenfeksiyonu sahipleri tarafından Bakanlık il veya ilçe müdürlüklerince temin olunan dezenfektanlarla resmi veteriner hekimin gözetiminde yapılır.

Mahalli hayvan sağlık zabıtası komisyonlarınca hastalıklı olduğu ilan edilen yerlerden veteriner sağlık raporu olsa bile, o hastalığa hassas hayvanların geçirilmeleri yasaktır. Ancak hastalıklı yerlerden geçirilmelerinde zaruret olan hayvanlar için sahipleri veya nakliyecileri en yakın Bakanlık il veya ilçe müdürlüğünden izin alır. Hastalıklı yerlerden geçirilmesine izin verilen hayvanların geçişi tamamlanıncaya kadar resmi veteriner hekim denetler.

Hastalıklı yerlerden geçirilmesine izin verilen hayvanların bu yerde araçlardan indirilmesine müsaade edilmez. İndirilen hayvanlar bulundukları yerde 21 gün karantinaya alınır. Karantina sonunda resmi veteriner hekimince sağlam oldukları tespit edilenlerin kapalı araçlar içinde hastalıklı yerden çıkarılmasına müsaade edilir. Hastalıklı yerlerden geçirilen hayvanlara hastalıklı bölgedeki su ve yemler verilmez.

Hasta Hayvanlarla Temasta Bulunan Hayvanların Öldürülmesi

Bakanlıkça ihbarı zorunlu olarak tespit ve ilan edilen hastalıklardan birinin çıkışında, hastalık tehlikesi görülen yerlerde veya evvelki yıllarda hastalık çıkmış mahallerde hastalıkla mücadele, tedavi ve koruma amacı ile aşı, serum ve ilaç uygulaması resmi veteriner hekim, yetkilendirilmiş veteriner hekim veya onların sorumluluğunda yardımcı sağlık personeli tarafından yapılır.

Hayvan sahipleri biyolojik madde, aşı, serum ve ilaçların uygulanmasına rıza göstermeye, gerekli araç ve kolaylıkları sağlamaya mecburdur.

Hasta veya hastalarla temasta bulunan hayvanlardan öldürülmesi gerekenler zabıta görevlileri tarafından öldürülür, imha edilir ve buna ait bir tutanak düzenlenir.

Bulaşmaya vasıta olabilecek eşya ve maddeler temizlenir ve dezenfekte edilir. Bunlardan temizlenmesi veya dezenfeksiyonu mümkün olmayanlar yakılır. Ölenler veya öldürülenlerin gömülecekleri yerler su, yol veya meskenlerden uzak mahallerde hazırlanır. Bir bölgede hastalık salgın bir hal aldığı zaman o bölgenin iskele, istasyon ve hava alanları ile genel geçiş yolları, hayvan, park, pazar ve panayırları hastalığın söndürülmesine kadar aynı hastalığa, hassas hayvanlara kapatılır.

Kordonun Kaldırılması

Kordon altına alınan yerlerdeki hayvanların sağlık durumları resmi veteriner hekimler tarafından kontrol edilir. Hastalığın söndüğü ve bulaşma tehlikesinin yok olduğu anlaşıldığında resmi veteriner hekim kordonun kaldırılmasını hayvan sağlık zabıtası komisyonuna bir raporla teklif eder. Hayvan sağlık zabıtası komisyonu bu rapora göre her hastalık türüne ait kordon müddeti sonunda kordonun kaldırılmasına karar verir. Resmi veteriner hekim hastalıklı yerde gerekli temizlik ve dezenfeksiyonu yaptırır. Kordonun kaldırıldığı Bakanlığa ve diğer illere bildirilir. Hastalığı takiple görevli resmi veteriner hekimin düzenlediği hastalık sönüş raporu Bakanlığa gönderilir.

İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları Nelerdir

 


Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Brix Refraktometre Nedir ve Ne İşe Yarar

Brix Refraktometre Nedir ve Ne İşe Yarar

Brix Refraktometre Brix refraktometre kolostrumdaki IgG miktarını ölçmek için geliştirilmiş bir alettir. Brix refraktometredeki ölçek …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.