Salı , Mart 16 2021
Son Dakika
Anasayfa / HAYVANCILIK / Büyükbaş Hayvancılık / Süt Sığırlarının Rasyonlarında Hangi Yağlar Kullanılabilir
Süt Sığırlarının Rasyonlarında Hangi Yağlar Kullanılabilir

Süt Sığırlarının Rasyonlarında Hangi Yağlar Kullanılabilir

Yağ Kaynakları

Süt sığırlarının beslenmesi için yağların hepsi uygun değildir. Süt sığırlarının beslenmesinde kullanılan bazı yağ kaynakları Çizelge 3.7’de verilmiştir. Yağlı tohumlar soya, çiğit ve ayçiçeği yağ kaynağı olarak önerilirken serbest yağlar soya, ayçiçeği, mısır, çiğit yağı ve balık yağının kullanılması arzu edilmez. Çünkü bu yağ kaynakları rumen fermentasyonu üzerine olumsuz etkilerde bulunur. Selüloz sindirimi ve süt yağ düzeyi düşebilir. Çizelge 3.7’deki yağlar rumen fermentasyonu üzerine etkisizdirler. Yani fermentasyonu önemli düzeyde değiştirmezler. Yağlı tohum taneleri aynı zamanda protein ve ADF temin ettiklerinden kullanımları avantajlıdır.

Öte yandan pamuk tohumu üzerinde linter taşıdığı için akışkanlığı iyi değildir. Yani işleme sırasında kullanılan ekipmanlarda sorun yaratabilir. Ayrıca rumende topaklaşmaya neden olarak sindirim ve yabancı madde problemlerine neden olabilir. Bu bakımdan en çok önerildiği durum TMR kullanılan işletmelerdir.

Süt Sığırlarının Rasyonlarında Hangi Yağlar Kullanılabilir

Soya ve ayçiçeği tohumları herhangi bir masraf gerektirmeden bütün olarak kullanılabilir. Bununla birlikte yemlemeden önce genellikle ezilirler. Soya tanesinin sıcaklıkla muamele edilmesi faydalıdır. Çünkü soya sıcaklıkla yok edilebilen antinutrisyonel (anttripsik faktör, ürez gibi) faktörler içerir. Soyada bulunan antinutrisyonel faktörler, soya 2-2.5 kg’dan fazla tüketilirse ince bağırsaklardaki protein sindirimini etkileyebilir. Ayrıca ısıtılmış olan soya daha kolay saklanabilir. Acılaşma riski azalır ve daha lezzetli hale gelir.

Süt Sığırlarının Rasyonlarında Hangi Yağlar Kullanılabilir
Çizelge 3.7. Süt Sığırı Rasyonlarında Kullanılan Bazı Yağ Kaynakları (Schingoethe, 1991).
Kaynak Yağ CP KM’de %ADF Önerilen, kg/gün
Yağlı tohumlar
Pamuk tohumu 23 23 35 2-3
Soya 19 41 6 2-4*
Ayçiçeği toh. 30-40 19 34 1.5-2.0
Yağ supplementleri;
Kuyruk yağı 99 0.5-0.7
Hidrolize edilmiş 99 0.5-0.7
hayvansal ve bitkisel yağ
Yağ asitleri Ca sabunu 85 0.6-0.8
Granül yağ 99 0.5-0.7
* Soya ısıtılmamışsa 2-2.5 kg’dan fazla önerilmemektedir.

Kuyruk yağı bazı hayvansal ve bitkisel yağlarda supplement olarak kullanılmaktadır. Ancak bunlar normal sıcaklılarda akışkan değildirler ve normal çiftlik koşullarında bunların kullanımı zordur.

Yağ asitlerinin Ca tuzları (sabun), granül yağlar kurudurlar ve akışkandırlar. Çiftlik koşullarında kullanımları kolaydır. Bu ürünler süt üretimi için kullanılmak üzere maksimum bypass özelliğe sahip olarak hazırlanırlar.

Yağlar kullanılırken dikkate alınması gereken diğer bir husus onların yağ asidi içerikleridir. Bitkisel yağlar gibi yüksek oranda doymamış yağ asidince zengin yağ kaynakları ruminal fermentasyonu olumsuz yönde etkileyebilir, süt yağını düşürebilir. Hidrojenize edilmiş bitkisel yağlar ve hayvansal yağlar genellikle daha çok doymuştur ve bu nedenle ruminantlar için daha az problemlidirler. Doymamış yağ asitlerinin doyurulması rumende yoğun olarak gerçekleşir. Bu olay ruminantlarda yem yağlarının süt ve karkas yağ asidi kompozisyonunun neden değiştirmediğini göstermektedir. Bununla birlikte süt inekleri yüksek oranda doymamış yağ asidi içeren soya ve ayçiçeği tanesi tükettiklerinde süt yağı hafifçe daha fazla doymamış yağ asidi içermektedir. Ayrıca süte fazla miktarda doymamış yağ asidi geçerse arzu edilmeyen oksidasyon kokuları gelişebilir.

Yağ kullanımı ile ilgili olarak dikkate alınması gereken hususlar;

1)- Ek yağ kullanıldığı zaman süt proteininde %0.1-0.2 puanlık bir düşüş olmaktadır. Bu düşüşü bazı araştırıcılar fazla enerji alımıyla artan süt verimiyle gelen seyreltme etkisine ve yağların rumendeki mikroorganizmalar üzerindeki olumsuz etkisine bağlanmaktadır. Ayrıca rasyonda yağ kullanılması insulin ve büyüme hormonu salgılanmasını da inhibe etmektedir. Süt protein düşüşünde bu hormonal değişimlerinde etkili olduğu söylenebilir.

2)- Süt yağı seviyesi genelde etkilenmez, ancak Ca düzeyi %0.9’un (KM) üzerine çıkarılmazsa hafifçe düşebilir.

3) Rasyonda ek yağ kullanımı genellikle sütün kısa zincirli yağ asitleri oranını azaltır. Çünkü yağ kullanılmasıyla asetat ve β- hidroksibutirat üretimi düşmektedir. Yeniden yağ asidi sentezinin temel hammaddeleri asetat ve β-hidroksibutirattır. Sütün kısa zincirli yağ asitlerinin tamamı meme bezlerinde yeniden sentezlenmektedir. Yani yem orjinli değildir.

4)- Bazı yağ kaynakları ile lezzet kaybı ve işleme problemleri mevcuttur.

5)- Bazı besin maddelerinin yeniden düzenlenmesi gerekir. Ca düzeyinin kuru maddede %0.9’un üzerine çıkarılması gerekir. Yağ asitleri ile Ca kompleksleri sabun oluşturur. Yağ asitlerinin selülolitik bakteriler üzerine olan olumsuz etkilerini minimize eder. Bu arada bir kısım Ca’da dışkıyla sabun olarak kaybedilir. Rasyon Mg düzeyinin kuru maddede %0.3’ün üzerinde tutularak Ca, Mg dengesinin de korunması gerekir.

6)- Rasyon HP düzeyinin de optimum süt üretimi için uygun bir enerji protein dengesinin korunması için bir miktar yükseltilmesi gerekebilir. Örneğin yağ katkısız rasyon için %16 HP uygun iken yağ katkılı rasyonda %17 HP gerekebilir. Özellikle proteinin by-pass özellikte olması protein kullanım etkinliğini yükseltmek için iyi bir yoldur. Çünkü yağ yapısal olmayan karbonhidratların (nişasta) yerini almıştır ve rumen mikroorganizmalarının enerji kaynağı eksilmiştir. Bu rumen mikrobiyel protein sentezini düşürebilir.

Süt Sığırı Rasyonlarında Yağ Kullanımı Nasıl Olur


Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Büyükbaş Hayvancılık Tarım Takvimi

Büyükbaş Hayvancılık Tarım Takvimi

Makalede Neler Var ?1 Büyükbaş Hayvanlarda Aşılama Takvimi1.0.1 Ocak Ayı Büyükbaş Hayvancılık Tarım Takvimi1.0.2 Şubat Ayı Büyükbaş …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.