Cumartesi , Nisan 11 2020
Son Dakika
Anasayfa / HAYVANCILIK / Büyükbaş Hayvancılık / Süt Sığırlarının Beslenmesinde Hangi Mineraller Kullanılır
Süt Sığırlarının Beslenmesinde Hangi Mineraller Kullanılır

Süt Sığırlarının Beslenmesinde Hangi Mineraller Kullanılır

Mineraller

Bir çok rasyonda Ca, P ve tuz takviyesi gereklidir. Bazı durumlarda öncelikle topraklarında eksiklik belirtileri bulunan bölgelerde iz minerallerden bazılarının takviye edilmesi gerekebilir. Gerekli miktarlar %1-1.5 Ca, P katkısı ile sağlanabilir. Kesif yemde %0.5-1 iz mineral katkısı kullanılması yeterlidir. Aynı zamanda yalama taşı şeklinde serbest olarak da verilebilir. Yapılacak katkıyı kullanılan kaba yemler önemli düzeyde etkiler. Baklagil kaba yemleri kullanılıyorsa P takviyesi gerekir. Eğer kesif yem karmasında kepek hakimse, kepek P’ca zengin olduğu için Ca takviyesi gerekebilir.

P kaynağı olarak monosodyumfosfat, monoamonyumfosfat kullanılabilir. Mısır silajına dayalı yemlemede hem Ca, hem de P gereksinmesi yüksektir. Bazen süt sığırı işletmelerinde mineral katkısı yerine sadece tuz (kaya tuzu) kullanılmaktadır. Ancak iz mineral eksikliği riskini ortadan kaldırmak için iz mineral içeren tuz preparatlarının kullanılması fazla pahalı olmayan güvenli bir yoldur.

Süt Sığırlarının Beslenmesinde Hangi Mineraller Kullanılır

Laktasyonun başlaması ile Ca ve P gereksinmesi büyük oranda artmaktadır. Çünkü süt önemli miktarda Ca ve P içermektedir. Hayvanın bu ani değişikliğe yeterince cevap verememesi neticesinde süt humması gelişmektedir. Kuru dönemdeki rasyon düzenlemeleri ile süt humması riskini minimize etmek mümkündür. Süt sığırları için rasyon hazırlanırken bu iki mineral gereksinmesinin karşılanması düşünülmelidir. Bununla birlikte önemli miktarda Ca ve P kemiklerden mobilize olarak kısa süreli yetersizliği karşılayabilmektedir. Gerçekten laktasyonun ilk 3-5 ayında çoğu inek negatif Ca ve P dengesine sahip olmaktadır. Aynı zamanda rasyonda yağ kullanılması da dışkıyla atılan Ca miktarını arttırdığından Ca gereksinmesi artmaktadır.

Rasyon Ca ve P içeriği yanında Ca ve P’un sindirilebilirliği de önem taşır. İnorganik Ca kaynakları organik kaynaklardan daha iyi Ca kaynağıdırlar. Özellikle geç hasat edilmiş diğer kaynaklardan daha az etkinlikle kullanılabilir. Çünkü önemli miktarda Ca-oksalat kristali içerir. P sindirilebilirliği de önemli miktarda değişebilir. Ancak normal rasyon hazırlama koşullarında bu konuya fazla ilgi duyulmamaktadır.

Önemli miktarda Na ve Cl sütle salgılanmaktadır. Bu nedenle bu minerallerin rasyonda yeterince sağlanmaları büyük önem taşır. Laktasyondaki inekler için önerilen Na ve Cl miktarları sırasıyla %0.18 ve 0.25’tir. bu miktarlar kurudaki ineklerin gereksinmelerinden %80 daha fazladır. Eğer rasyondaki Na’un çoğu NaCl’den sağlanırsa yeterli olandan daha fazla Cl temin edilmiş olabilir. Bununla birlikte rasyondaki Na’un çoğunluğu NaHCO3 gibi kaynaklardan sağlanırsa Cl durumunun gözden geçirilmesi gerekebilir.

Diğer Mineraller

Kaba yemler genellikle süt sığırının gereksinim duyduğu %0.8 düzeyindeki K’dan daha fazlasını içerir. Ancak özellikle sıcaklık stresi koşullarında terleme ile büyük oranda K kaybedilmesi nedeniyle K gereksinmesi artabilir. Bir çok kaba yem yeterince K içermesine rağmen, kaba yem mısır silajına dayalı ise K eksikliği gözlenebilir. Ayrıca mısır koçanı ve çiğit kabuğu gibi kaba yemler K bakımından yetersizdirler. Bu kaynaklara dayalı yemleme durumlarında da eksiklik ortaya çıkabilir. Ayrıca yüksek verimli süt sığırlarında kesif yem oranı yüksek olduğundan, bu rasyonlarda K düzeyi sınırda kalabilir. Çünkü kesif yemler K bakımından yetersizdirler.

I, Co, Se da bazı bölgelerde topraktaki yetersizlik nedeniyle problem olabilen iz elementlerdir. Süt sığırları sütle I salgılarlar ve laktasyonda olmayan ineklere göre daha fazla I gereksinimine sahiptirler. I daha çok mineralize edilmiş NaCl ile birlikte sağlanır. Rasyondaki düzey 0.6 ppm olmalıdır. Bazı I bileşikleri ayak problemlerin (foot rot) önlemek için de kullanılırlar. Fazla I tüketimi durumunda hayvan fazlalıktan sütle salgılamak suretiyle kurtulabilir.

Se takviyesi özellikle hayvanın mastitis ve sonun düşmemesi riskini azaltmak için önerilmektedir (önerilen düzey 0.1-0.3 ppm’dir).

Co’da topraktaki eksiklik nedeniyle problem olabilir. Eksiklik durumunda B12 vitamini sentezinde aksama olmaktadır. Toprağın gübrelenmesi ile çoğu zaman iz minerallerin eksikliğinden kurtulmak mümkün olmaktadır.

Süt Sığırlarının Beslenmesinde Hangi Mineraller Kullanılır
Makro mineraller  Mikro mineraller (İz Mineraller)
Kalsiyum (Ca)  Manganez (Mn) Krom (Cr) Silisyum (Si)
Fosfor (P) Demir (Fe) Flor (Fl) Kalay (Sn)
Magnezyum (Mg) Bakır (Cu) Kurşun (Pb) Nikel (Ni)
Potasyum (K) Çinko (Zn) Vanadyum (V) Brom (Br)
Sodyum (Na) İyot (I) Arsenik (As)
Kükürt (S) Selenyum (Se) Molibden (Mo)
Klor (Cl) Kobalt (Co) Lityum (Li)

Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Büyükbaş Hayvancılık Tarım Takvimi

Büyükbaş Hayvancılık Tarım Takvimi

Makalede Neler Var ?1 Büyükbaş Hayvanlarda Aşılama Takvimi1.0.1 Ocak Ayı Büyükbaş Hayvancılık Tarım Takvimi1.0.2 Şubat Ayı Büyükbaş …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.