Çarşamba , Mart 17 2021
Son Dakika
Anasayfa / HAYVANCILIK / Büyükbaş Hayvancılık / SÜT SIĞIRLARININ BESLENMESİ NASIL YAPILIR
Süt Sığırı Rasyonlarında Hangi Vitaminler Kullanılır

SÜT SIĞIRLARININ BESLENMESİ NASIL YAPILIR

SÜT SIĞIRLARININ BESLENMESİ

Süt sığırı işletmelerinde toplam masrafın yaklaşık %50’sini yem masrafı oluşturmaktadır. Bu nedenle süt sığırı işletmelerinin karlılığı için uygun maliyetli besin maddelerince dengelenmiş yeterli miktarda yemle hayvanları beslemek gerekir. Süt sığırlarından beklenen verim ancak, gereksinim duydukları büyük miktarda besin maddesinin sağlanmasıyla elde edilebilir. Süt sığırlarının besin madde gereksinmeleri laktasyonun başından kuruya çıkıncaya kadar geçen dönemde büyük bir değişim gösterir.

Süt ineği laktasyonun pik döneminde, laktasyonun son dönemlerinden 3-10 kez daha fazla proteine gereksinim duyabilir. Laktasyonun başında süt ineklerinin besin madde gereksinmesinin dengelenmesi oldukça güçtür. Çünkü laktasyon 8.-10. haftada pike ulaşırken, kuru madde tüketimi, ancak 12.-15. haftalarda pike ulaşmaktadır. Süt sığırlarının beslemesinde hedef hayvanın besin madde gereksinmelerini dengeli bir şekilde karşılamak ve bu arada canlı ağırlık kaybı ve sindirim bozukluklarını minimize ederek hayvanın sağlığını korumak olmalıdır.

SÜT SIĞIRLARININ BESLENMESİ NASIL YAPILIR

SÜT SIĞIRLARININ BESLENMESİ NASIL YAPILIR

Laktasyonun başında süt verimi ve kuru madde tüketimi arasında gözlenen uyuşmazlık süt ineğinin 8-10 hafta negatif enerji bilançosunda kalmasına neden olur. Negatif bilanço dönemi yüksek verimli süt ineklerinde 20. haftaya kadar çıkabilir. Bu durumda inek gereksiniminin bir kısmını vücut rezervlerinden karşılamak (ödünç almak) durumunda kalır. İyi kondisyonlu bir inek laktasyonun başında 90-135 kg canlı ağırlık kaybedebilir. Bu miktar canlı ağırlık kaybı 700-900 kg süt verimine karşılık gelir. Negatif enerji dengesindeki inekler canlı ağırlık kaybederler. Ancak ilk 60 gün için canlı ağırlık kaybı günde 1 kg’ı veya toplam 60-90 kg’ı aşmamalıdır. Bunun karşılığı vücut kondisyon skoru (VKS) olarak 1-1.5 tur. Eğer hayvanın kondisyonu iyi olmazsa, pik süt verimi ve toplam laktasyon süt verimi optimalden daha düşük olacaktır.

Optimum kuru madde tüketiminden sonra tüketilen yem, gereksinmeleri dengeli bir şekilde karşılamaya başlar ve verim düştükçe inek gereksiniminden daha fazla besin maddesi alarak kaybettiği canlı ağırlığı geri kazanır. Fakat kuru dönemdeki canlı ağırlık kazancının büyük kısmının fötüs gelişiminden kaynaklandığını unutmamak gerekir. Bu değişimler ve gereksinimler süt sığırlarının pratik beslenmesi ve yemlenmesindeki önemi göstermektedir. Bu bakımdan önerilen bir metotta fazlı yemlemedir. Fazlı yemlemede fazlar laktasyon periyodu ve gebelik siklusunda hayvanın gereksinmelerindeki değişimlere uygun olarak ortaya çıkmaktadır.

 


Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Büyükbaş Hayvancılık Tarım Takvimi

Büyükbaş Hayvancılık Tarım Takvimi

Makalede Neler Var ?1 Büyükbaş Hayvanlarda Aşılama Takvimi1.0.1 Ocak Ayı Büyükbaş Hayvancılık Tarım Takvimi1.0.2 Şubat Ayı Büyükbaş …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.