Cumartesi , Nisan 11 2020
Son Dakika
Anasayfa / HAYVANCILIK / Büyükbaş Hayvancılık / Süt Sığırlarında Yem Tüketimi Nasıl Belirlenir
Süt İneklerinin Bakımı ve Beslenmesi Nasıl Yapılır

Süt Sığırlarında Yem Tüketimi Nasıl Belirlenir

Yem Tüketiminin Belirlenmesi

Hayvanın canlı ağırlığı ve süt verim düzeyi yem tüketimini etkileyen en önemli faktördür. Süt sığırlarında toplam kuru madde tüketimi canlı ağırlık ve süt veriminin fonksiyonu olarak aşağıdaki şekilde tanımlamaktadır.

KMT=0.025 CA+0.1 SV (düşük verimli sığırlar için)

KMT=0.022CA+0.2 SV(yüksek verimli sığırlar için).

KMT: günlük kuru madde tüketimi, kg,

CA: Canlı ağırlık, kg,

SV: süt verimi, kg/gün

Eşitliklerden de izlenebileceği gibi yem tüketimi düşük verimli hayvanlarda canlı ağırlıktaki birim artışın %2.5’u, süt verimindeki birim artışın %10’u düzeyinde artarken, yüksek verimli süt sığırlarında canlı ağırlığın etkisi düşerken, süt veriminin etkisi artmaktadır.

Yüksek verimli süt sığırlarında laktasyonun başındaki yem tüketimi gereksinmeyi karşılamaktan oldukça uzak olmaktadır. Yem tüketiminin düşüklüğü hayvanda vücut dokularının kaybına ve daha ileri aşamalarda süt veriminde düşmeye neden olabilir. Laktasyonun başındaki hayvanlar aynı süt veriminde laktasyonun ileri aşamalarında daha fazla yem tüketebilmektedirler. Bazı araştırıcılar laktasyonun ilk 3 haftalık döneminde kuru madde tüketiminin laktasyonun daha ileri aşamalarındakinden %15 daha düşük olduğunu belirlemişlerdir. Yem tüketiminde en önemli düşüş laktasyonun ilk gününde gözlenmektedir.

Süt Sığırlarında Yem Tüketimi Nasıl Belirlenir

Laktasyondaki ineklerin yem tüketiminin belirlenmesine yönelik Mahanna (1998)’de bir eşitlik geliştirmiştir. Araştırıcının tanımladığı eşitlik aşağıda verilmiştir.

KMT (kg/gün)= Ax0.02xCA+0.3xDSV+GCAD

A=1-0.2((80-LG)/80)

DSV ( kg/gün)=0.4xSV(kg/gün)+0.15x%SY x SV (kg/gün)

DSV=%4 yağa göre düzeltilmiş süt verimi,kg

LG=Laktasyon günü (doğumdan sonra geçen gün)

GCAD=Günlük canlı ağılrık değişimi, kg/gün

Süt verimi laktasyonun 4-8 haftalarında pike ulaşırken, kuru madde tüketimi 10-14 haftalarında pike ulaşmaktadır. Eğer hayvana optimalden az protein ve optimalden düşük sindirilebilirliğe sahip yemler verilirse kuru madde tüketimde 10-14 haftalık dönemde beklenen artış da gözlenmeyebilir. Laktasyonun başında yem tüketiminin düşük olması ve hayvanın besin madde gereksinmelerinin karşılanamaması hayvanın vücut yağ depolarını enerji kaynağı olarak kullanmasına neden olmaktadır.


Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Büyükbaş Hayvancılık Tarım Takvimi

Büyükbaş Hayvancılık Tarım Takvimi

Makalede Neler Var ?1 Büyükbaş Hayvanlarda Aşılama Takvimi1.0.1 Ocak Ayı Büyükbaş Hayvancılık Tarım Takvimi1.0.2 Şubat Ayı Büyükbaş …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.