Çarşamba , Mart 17 2021
Son Dakika
Anasayfa / HAYVANCILIK / Büyükbaş Hayvancılık / Süt Sığırı Rasyonlarında Yağ Kullanımı Nasıl Olur
Süt Sığırı Rasyonlarında Yağ Kullanımı Nasıl Olur

Süt Sığırı Rasyonlarında Yağ Kullanımı Nasıl Olur

Süt Sığırı Rasyonlarında Yağ Kullanımı

1 kg yağ, 1 kg karbonhidrattan yaklaşık olarak 2-2.5 kat kadar daha fazla enerji içerir. Bu nedenle rasyondaki karbonhidratların bir kısmı yerine yağ kullanılırsa rasyonun enerji yoğunluğu arttırılabilir. Bu ise enerji alınımını artırır ve nişasta fazlalığından ve kaba yem yetersizliği probleminden de sakınılabilir.

Süt Sığırı Rasyonlarında Yağ Kullanımı Nasıl Olur

Süt sığırları kaba ve tane yemlerin içerdiği miktardan daha fazla yağ tüketebilirler. Kaba ve kesif yemlerin çoğu % 2-4 oranında yağ içerir ve rasyonda yağ %5-7’lere kadar çıkarılabilir. Bu miktar hayvanın kuru madde tüketimini olumsuz yönde etkilemez. Bununla birlikte rasyonun %8-10’dan daha fazla yağ içermesi kuru madde tüketiminin, selüloz sindiriminin düşmesine, sindirim bozukluklarına neden olabilir. Bunun nedeni bir çok yağ asidinin mikroorganizmalar için inhibe edici etkiye sahip olmalarıdır. Ayrıca ruminantlar nonruminantların ince bağırsaklarında sindirilebildiği kadar yağı ince bağırsaklarda sindiremez. Doymamış yağ asitleri doymuş yağ asitlerinden daha problemlidir.

Rasyonda optimum enerji kullanım etkinliği için rasyonun metabolik enerjisinin %15-17’sinin yağdan karşılanması önerilebilir. Bu miktar rasyonda %5-8 ham yağa karşılık gelmektedir. Günlük yeme 0.5-0.75 kg yağ eklenmesi ile halihazırda %2-4 yağ içeren yemlerin yağ düzeyinin %5-8’e ulaşması sağlanabilir. Önerilen düzeydeki yağla sağlanan enerji 4-5 kg süt sağlamak için yeterli düzeydedir. Başka bir ifadeyle günde 0.5-0.75 kg karbonhidratla sağlanacak süt veriminden 2-3 kg daha fazla süt alınması mümkün demektir. Ek yağ yemlemesi ile süt veriminde %2-12 oranında artış olabilmektedir. Yüksek verimli süt sığırları özellikle laktasyonun 2-5 aylık döneminde ek yağ kullanımından iyi düzeyde faydalanabilirler. Bu günde 30 kg’dan fazla süt veren hayvanları içermektedir. Düşük verimli ve gebeliğin sonundaki inekler eğer çok düşük düzeyde enerjili bir rasyonla yemlenmiyorlarsa muhtemelen ek enerjiye cevap vermeyeceklerdir.

Süt Sığırı Rasyonlarında Yağ Kullanımı Nasıl Olur

Sıcaklık stresi altındaki ineklerde yağ kullanımı iyi sonuç verebilir. Bilindiği gibi yağlar besin maddeleri içinde vücutta daha düşük ısı artışına sahip olan besin maddesidir. Bu sıcak koşullarda yem tüketiminin getireceği ek yükün biraz daha düşürülmesine katkıda bulunacağı için yararlı olabilir.

Bazen ek olarak kullanılan yağdan beklenen sonuç alınamayabilir. Ancak çoğu kez ek yağla yemlenen süt inekleri daha kısa süre içinde (laktasyonun 3-4. haftalarında) pik süt verimine ulaşır ve laktasyon eğrisi daha yüksek persistansta tutulabilir. Yani pikten sonra süt verimindeki düşüş daha yavaş oranda gerçekleşir.


Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Büyükbaş Hayvancılık Tarım Takvimi

Büyükbaş Hayvancılık Tarım Takvimi

Makalede Neler Var ?1 Büyükbaş Hayvanlarda Aşılama Takvimi1.0.1 Ocak Ayı Büyükbaş Hayvancılık Tarım Takvimi1.0.2 Şubat Ayı Büyükbaş …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.