Cumartesi , Nisan 11 2020
Son Dakika
Anasayfa / HAYVANCILIK / Büyükbaş Hayvancılık / Süt Sığırı Rasyonlarında Karbonhidratların Önemi
Süt Sığırı Rasyonlarında Karbonhidratların Önemi

Süt Sığırı Rasyonlarında Karbonhidratların Önemi

Karbonhidratlar

Süt ineklerinin enerjisinin çoğu karbonhidratlarla karşılanır. Fakat karbonhidratların formu ve sindirilebilirlikleri farklı yem hammaddeleri arasında büyük varyasyonlar gösterir. Selüloz ve hemiselüloz gibi yapısal karbonhidratlar rumende sindirilebilir. Halbuki lignin sindirilemez. Nişasta ve şekerler gibi yapısal olmayan karbonhidratlar hem rumende, hem de ince bağırsaklarda 31 sindirilebilir. Yapısal olamayan karbonhidratların da kaynağına göre rumende sindirilebilirlikleri farklıdır. Bazıları hızlı yıkılırken bazıları yavaş yıkılır. Normal rumen fonksiyonunun korunması için rasyonda yeterli miktarda yapısal karbonhidratların bulundurulması gerekir. Ayrıca mikrobiyel protein sentezinin belli bir düzeyde tutulabilmesi ve enerji kullanım etkinliğinin yükseltilebilmesi için rumende kolayca yıkılabilir protein ve karbonhidratlar arasında çok iyi bir dengenin kurulması gerekmektedir.

Rasyondaki selüloz içeriği ile kuru madde tüketimi çok yakından ilgilidir. Optimum kuru madde tüketimi için rasyonda optimum düzeyde selüloz (%18-22) bulundurulmalıdır. Bu yaklaşım teorik olarak doğrudur. Ancak farklı yemlerin ham selüloz grubunun sindirim düzeyleri de büyük değişim göstermektedir. Genelde yüksek oranda selüloz içeren yemlerle yemleme durumunda enerji tüketimi sindirim sistemi doluluğu nedeniyle sınırlı olabilir. Halbuki düşük selülozlu yemlerde veya sindirilebilirliği iyi durumda olan yemlerde kemostatik faktörler tüketime müdahale eder ve tüketim kemostatik olarak kısıtlanabilir. Rasyonda ham selüloz düzeyi yem tüketimi ve süt yağının belli bir düzeyde tutulabilmesi açısından en azından %17-18 düzeyinde tutulmalıdır. Bu miktarlar genelde hayvanın canlı ağırlığın %1-1.5 düzeyinde kaba yem tüketmesi ile sağlanabilir.

Kaba yemin formu da önemlidir. Öğütme küçük parçalara ayırma, peletleme işlemi genellikle rumen koşullarının bozulmasına ve süt yağının düşmesine neden olur. Yukarıdaki bilgilerden elde edilen genel değerlendirme; rasyonda kesif:kaba yem oranının 60:40’dan fazla olmaması gerektiğidir. Fakat kaba yemin tamamını veya önemli bir kısmını mısır silajı oluşturuyorsa o zaman kesif yem oranı %50-55’i aşmamalıdır. Zira mısır silajının da yapısal olmayan karbonhidrat içeriği yüksektir.

Süt Sığırı Rasyonlarında Karbonhidratların Önemi

Tane yemler genelde hayvan için kolayca yıkılabilir karbonhidrat sağlarlar. Ancak bu kaynakların da yıkılabilirlikleri farklıdır. Örneğin mısır nişastası, arpa, buğday ve yulaf nişastasından daha yavaş yıkılır. Peynir suyundaki ve melastaki şekerler de hızlı bir şekilde rumende yıkılırlar. Rumende kolayca yıkılabilir karbonhidrat miktarının arttırılması yem proteininden yararlanmayı, mikrobiyel protein sentezini arttırmak suretiyle yükseltebilir ve bypass proteine olan gereksinmeyi düşürebilir.Tane yemlere uygulanan muamelelerde sindirilebilirliği ve yararlanmayı etkileyebilir. Örneğin yüksek nemli mısır, kuru mısırdan daha hızlı yıkılır. Öğütülmüş, kırılmış veya ezilmiş tane yemler bütün olandan daha hızlı yıkılırlar. Tahılların buhar uygulaması ile ezilmesi veya ince tabaka haline getirilmesi de nişastanın rumende yıkımını hızlandırır.

Rumende karbonhidrat ve protein yıkımının kontrolü ve optimizasyonu rumen mikroorganizmaları için senkronize besin maddeleri temini, yemlerin enerjisinin etkili kullanımı açısından büyük önem taşır. Aşağıdaki şekilde zamanla rumende enerji ve amonyak serbestleşmesinin değişimi görülmektedir.

Şekil 3.2’nin incelenmesinden de anlaşılacağı gibi rumende enerji amonyakdan daha geç serbestleştirilmektedir. Amonyak ve enerji serbestleştirilmesinin eş zamanlı hale getirilmesi mikrobiyel gelişimin daha hızlı olmasını ve yemlerin daha etkin kullanımını sağlar. Bu nedenle rasyon kurulurken seçilecek hammaddelerin rumendeki yıkım hızlarının ve yıkılabilirliklerinin bilinmesi ve uyuşan kaynakların rasyona sokulması büyük önem arz eder. Bu şekilde rumende mikrobiyel protein sentezi artırılabilir ve yemin enerjisinin etkin kullanılması sağlanabilir.

Süt Sığırı Rasyonlarında Karbonhidratların Önemi


Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Büyükbaş Hayvancılık Tarım Takvimi

Büyükbaş Hayvancılık Tarım Takvimi

Makalede Neler Var ?1 Büyükbaş Hayvanlarda Aşılama Takvimi1.0.1 Ocak Ayı Büyükbaş Hayvancılık Tarım Takvimi1.0.2 Şubat Ayı Büyükbaş …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.