Cumartesi , Nisan 11 2020
Son Dakika
Anasayfa / HAYVANCILIK / Büyükbaş Hayvancılık / Süt Sığırı Rasyonlarında Hangi Vitaminler Kullanılır
Süt Sığırı Rasyonlarında Hangi Vitaminler Kullanılır

Süt Sığırı Rasyonlarında Hangi Vitaminler Kullanılır

Vitaminler

Vitamin A ve D

Vitamin katkısının süt verimi üzerine doğrudan bir etkisi yoktur. Fakat bazı vitaminlerin kullanılmasını gerektiren özel durumlar söz konusudur. Vitamin A ve D takviyesi süt verimi üzerine direkt etkiye sahip olmasa bile hayvanın sağlığını garanti altına alma bakımından önemlidirler.

Süt Sığırı Rasyonlarında Hangi Vitaminler Kullanılır

Vitamin A takviyesi düşük kaliteli kaba yemler, düşük karoten içerikli yemler veya uzun süre depolanan yemler kullanıldığında gerekebilir. Bazı çalışmalarda Vitamin A’nın ön elemanı olan ß- karotenin üreme üzerinde diğer vitamin A formlarından bağımsız olarak etkili olduğu saptanmıştır.

Vitamin D katkısı güneşte kurutulmuş kaba yemler kullanılmadığında gereklidir. Yeterince Ca tüketen, ineklerde vitamin D laktasyon başında hayvanın pozitif Ca dengesine ulaşmasına yardımcı olur. Sürekli (70000 IU/gün) yüksek dozda vitamin D veya doğumdan 3-5 gün önce çok yüksek dozda (20 milyon IU vit D/gün) vitamin D verilmesi doğum felci riskini azaltabilir. Ancak yüksek dozda (20 milyon IU vit D/gün) vitamin D kullanımı 7 günü geçerse toksikozise neden olunabilir. Bu bakımdan dikkatli olunmalıdır.

Vitamin E

Bir çok yem aylarca saklansalar bile yeterli miktarda vitamin E içerirler. Ancak supplementasyon bazı koşullarda hayvanın sağlığını garanti altına almak için gerekebilir. Vitamin E sütte oksidasyon etkisiyle oluşan koku hissedildiği zaman gerekebilir. Bu koşullar genelde uzun süre depo edilen yemler veya rasyonda yağ kullanıldığında söz konusu olabilir. Eğer sütte koku problemi varsa 400-1000 IU vit E/hayvan/gün problemi ortadan kaldırmak için yeterlidir.

Son çalışmalar vitamin E ve Se’un mastitis riskini azaltabileceğini göstermiştir. Vitamin E katkısı kuru dönemde faydalı olabilir, ancak laktasyon döneminde takviye etmek te faydalıdır. Eğer rasyon 0.3 ppm’den daha düşük Se ihtiva ediyorsa Se takviyesi faydalı olabilir. Mastitis üzerine bu faktörlerin tam etkileri bilinmemekle birlikte Se ve vitamin E serbest radikallerin sebep olduğu oksidatif zararlara karşı hücreleri korumak için gereklidir.

Süt Sığırı Rasyonlarında Hangi Vitaminler Kullanılır

 Suda Çözünebilir Vitaminler

Genellikle rumen mikroorganizmaları gereksinmenin üzerinde B vitamini sentezlerler. B grubu vitaminlerin hayvana verilmesi fazla fayda sağlamaz. Ancak son zamanlarda bazı durumlarda desteklemenin faydalı olabileceği gözlenmiştir.

Yüksek verimli süt sığırlarında enerji stresine bağlı olarak gözlenen ketozis riski, niasin kullanılması ile azaltılarak süt verimi artırılabilmektedir. Niasin hayvan ve rumen mikroorganizmalarının enerji metabolizmasında önemli rol oynar. Niasin katkısı doğumdan önce veya doğumu takiben başlar ve laktasyonun 4-10 haftası devam ederse en etkili sonucu vermektedir. Bu süre zarfında 6 g/gün/hayvan destekleme yapılması olumlu sonuç vermektedir ve ketozis riskini düşürmektedir. Ketotik hayvanlarda ise 12 g/gün/hayvan dozu kan ve süt keton madde düzeyini azaltabilmekte ve süt verimini artırabilmektedir.

Bazı çalışmalarda niasin özellikle rasyonda doğal proteinler kullanıldığında süt verimi ve yağ düzeyinde artış sağlamıştır. Ancak laktasyonun ortasından sonra ve rasyonda NPN kullanılması durumunda beklenen ilerleme elde edilmemektedir.

Kolin katkısı rasyon yeterince kaba yem içerdiğinde süt verimini etkilememektedir. Eğer rasyonun kaba yem düzeyi düşük ise süt verimi ve süt yağ düzeyi çok az artmaktadır.

Vitamin B12 veya Co katkısı eğer rasyon Co’ca yetersiz değilse herhangi bir fayda sağlamamaktadır. Cyanocobalamin rumende sentezlenen vitamin B12 aktivitesinin yaklaşık %10-20’sini temsil etmektedir. Cyanocobalamin otlayan hayvanlarda kesif yem oranı yüksek rasyonlarla yemlenenlere oranla daha yüksek olmaya meyillidir. Yüksek verimli ve yoğun yemlere dayalı olarak yemlenen süt sığırlarında destekleme olumlu sonuç verebilir.

 


Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Büyükbaş Hayvancılık Tarım Takvimi

Büyükbaş Hayvancılık Tarım Takvimi

Makalede Neler Var ?1 Büyükbaş Hayvanlarda Aşılama Takvimi1.0.1 Ocak Ayı Büyükbaş Hayvancılık Tarım Takvimi1.0.2 Şubat Ayı Büyükbaş …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.