Salı , Mart 16 2021
Son Dakika
Anasayfa / HAYVANCILIK / Büyükbaş Hayvancılık / Sığır Yetiştiriciliği ve Besiciliği Nasıl Yapılır
Sığır Yetiştiriciliği ve Besiciliği Nasıl Yapılır

Sığır Yetiştiriciliği ve Besiciliği Nasıl Yapılır

SIĞIR BESİCİLİĞİ

SIĞIR BESİSİNE BAŞLARKEN;

Besiye alacağımız hayvanların ırk, yaş, cinsiyet ve ağırlık yönünden aynı özellikte olması yapacağımız beside bize kolaylıklar sağlar.

Hayvanın kesime gideceği tarih, bulunduğu bölgedeki hastalıklar, nakil ve satın alındıktan sonra mevcut hayvanlardan ayrı bir yerde tecrit edilmesi, iç ve dış parazit mücadelesi, aşılama ve koruyucu tedavilere de önem verilmelidir. Sağlığı yerinde olmayan sığırlar ile yapılacak besi kârlı olmaz.

Öncelikle iyi besiye gelen kültür veya melez ırklardan genç, dişleri sağlam, sağlıklı, derisi ince, parlak ve erkek hayvanları seçmeliyiz. Bunları alırken aşıları yapıldıysa aşı belgesi istenmeli, yapılmadıysa hemen aşıları yaptırılmalıdır.

Ahırımıza sonradan koyacağımız hayvanları 7-10 gün ayrı bir yerde karantinada tutup, sonra hastalıksız ve sağlam olduğu tespit edilenleri kendi sürümüze katmalıyız. Bir çok bulaşıcı hastalığın sonradan alınan hayvanlarla bulaştığı unutulmamalıdır. Ahırımıza gelen hayvanların bireysel özelliklerini takip edebilmek için her birine kulak küpesi takılması, her birine ait verim kayıt defteri tutulması uygun olur. Böylece hayvanlarımızı daha iyi tanırız.

HANGİ SIĞIRLARI BESİYE ALALIM?

1. HANGİ IRK SIĞIR;

Yerli ırkların besi kabiliyeti kültür ırklarına göre düşüktür. Buna karşılık yerli ırklar uygun zaman ve oranda beslendiklerinde karlı olabilir. Ayrıca, Şarole gibi etçi ırklar ile Holştayn (Avrupa menşeli), İsviçre Esmeri gibi ırkların melezlenmesinden elde edilen yavruların et tutma kabiliyetleri daha yüksektir.

2. HANGİ YAŞ SIĞIR

Genç hayvanlar yaşlılara göre daha iyi besi tutarlar. Kültür ırkları; 1-1.5 yaşında, yerli ırklar 2 yaşında besiye alınmalıdır.

3.HANGİ CİNSİYET SIĞIR BESLENMELİ;

Erkek hayvanlar, enenmiş ve dişi hayvanlara göre daha iyi beslenirler.

4. SIĞIR KONDİSYON;

Genellikle derin, geniş, uzun gövdeli, kısa boyunlu, küçük başlı, geniş ve düz sırtlı ve uzun sağrılı hayvanlar besi için uygundur. Buna karşılık, hastalık dışındaki sebeplerden dolayı zayıf kalmış hayvanlar da besi için tercih edilebilir. Çünkü zayıflar, besililere göre daha fazla canlı ağırlık artışı sağladığı gibi, daha ucuza alınabilmesinden dolayı ekonomik de olmaktadır.

SIĞIR BESİ PERFORMANSI

Besi döneminde hayvanların 1 kg canlı ağırlık artışı için ne kadar yem tükettiğinin saptanması ile ölçülür. İşletmemizde kantar varsa problem yok. Eğer yoksa o zaman göğüs çevresini ölçerek hayvanların ağırlıklarını tahmin yöntemini kullanabiliriz. Bu yöntem bize az çok hayvanların besi durumları hakkında fikir verecektir. Besiye aldığımız hayvanları belli periyotlarda örneğin ayda bir ağırlıklarını ölçmeliyiz ki besi tutmayanları boşa beslemeyelim.

SIĞIR BESİ YÖNTEMLERİ NELER ?

Eğer hayvanlar 120 günden daha az sürede tane yem veya kesif yemle besleniyorsa, buna kısa süreli besi denir. Besleme süresi 120- 220 gün arasında olursa, buna orta süreli besi denir. Besleme süresi 220 günü geçerse buna da uzun süreli besi denir.

Ülkemizde, Tam yemleme dediğimiz entansif besi veya mera da semirtme gibi ekstansif veya yarı entansif yöntemlerle besicilik yapılmakta olup, Bunlar arasında uygun metodun seçiminde en önemli faktörler; Besi sonucunda elde edilecek ürünün uygun fiyatla satılıp satılamayacağı ile ilgili öngörüler ve besi yapılacak bölgedeki çevre şartlarıdır. Doğru olan ürünün uygun fiyatla satılabileceği durumlarda entansif besiyi tercih etmektir. Ancak ürünün uygun fiyatla satılamayacağı durumlarda en önemli girdi olan kesif yem giderinin düşük olacağı Extansif veya yarı entansif merada besleme ve semirtmede düşünülebilir.

İNEKLERİ BESİ YEMİNE ALIŞTIRMA

İlk gün sadece bol ot ve içebildiği kadar su verilir. İkinci günden başlayarak hayvan başına 500 gram tane yem (kırma veya ezme olarak) ve yiyebildiği kadar ot verilir. Her gün tane yem miktarı 300’er gram arttırılarak her 100 kg canlı ağırlığa 1,5 kg tane yem düşünceye kadar miktar arttırılmaya devam edilir. Yeme alıştırma 2 hafta sürer yeme alışan hayvanın dışkısı ne fazla katı nede cıvık olur.

Sığır Yetiştiriciliği ve Besiciliği Nasıl Yapılır

Sığır Yetiştiriciliği ve Besiciliği Nasıl Yapılır

Yeme alışan hayvana verilen kesif besi yemi miktarı yavaş yavaş arttırılarak her 100 kg canlı ağırlığa 2-2.5 kg’a kadar yükseltilir. Buna karşılık kaba yem miktarı da yavaş yavaş azaltılarak her 100 kg canlı ağırlık için 0,5-0,8 kg’a kadar azaltılır.

Yem miktarları ve yemin ne kadarı kaba ne kadarı kesif olacağı besi dönemine göre değişir. Pratik olarak besi başında % 70 kaba %30 kesif yem; daha sonraları %30 kaba, % 70 kesif yem; semirtme döneminde % 10-15 kaba, % 85-90 kesif yem verilmesi gerekir.

İNEKLER İÇİN KABA YEMLER

Beside sadece kuru yonca veya kuru ot kullanılması halinde her 100 kg canlı ağırlığa günde 600-800 gr kuru yonca veya kuru ot hesaplanır.Sadece silaj kullanılacaksa her 100 kg canlı ağırlığa günde en fazla 6-8 kg silaj hesaplanır.Yaş pancar posası kaba yem olarak tek başına kullanılamaz. Kuru ot veya kuru yoncanın 1 kg’ı yerine 5 kg yaş pancar posası hesap edilerek ot veya yonca ile birlikte kullanılır. Yaş pancar posası hayvanın canlı ağırlığının en fazla %5’i kadar verilmelidir.

İNEKLER İÇİN KESİF YEMLER

Tek çeşit yemle beslemek doğru değildir. Elimizdeki değişik yemleri birbiri ile karıştırarak vermeliyiz. Böylece hem yemin yarayışlılığını, hem de lezzetini arttırmış oluruz. Tane yemler bütün olarak veya un halinde yedirilmemelidir. Yem karışım içinde arpa kırmasının oranı yarıdan fazla olmamalıdır. Yulaf ezmesinin oranı 1/3 den fazla olmamalıdır.

BESİ SIĞIRLARININ ÖĞÜNLERİ

Besi sığırları ya ferdi (tek tek) ya da topluca (grup olarak) yemlenirler. Günde iki veya üç kez yemleme yapılır. İlk yemleme sabah erken, son yemleme ise karanlık çökmeden önce yapılmalıdır. Üç yemleme yapılacaksa ikincisi öğlen üzeri yapılmalıdır. Yemlemeler devamlı olarak daha önce belirlenmiş ve eşit aralıklı yemleme saatlerinde yapılmalı, bu saatleri değiştirmemelidir. Önce kesif yem verilmeli bu tüketildikten sonra kaba yem verilmelidir.

SIĞIR BESİSİNDEKİ HAYVANLAR İÇİN ÖRNEK YEM RASYONLARI

180 kg Canlı ağırlıkta, günlük 700 gram Canlı Ağırlık Artışı istenilen kültür ırkı veya melezi erkek besi tosunları için günlük yem rasyonu;

Kuru çayır otu (2.kalite) 1 kg + buğday samanı 1,2 kg + arpa kırması 1,6 kg + Ayçiçeği küspesi 0,68 kg + kepek 0,8 kg + kireçtaşı 0,15 kg + tuz 0,05 kg + vitamin karması 0,05 kg + mineral karması 0,05 kg

230 kg Canlı ağırlıkta, günlük 900 gram Canlı Ağırlık Artışı istenilen kültür ırkı veya melezi erkek besi tosunları için günlük yem rasyonu;

Kuru çayır otu (2.kalite) 2 kg + yaş pancarı posası 7 kg + arpa kırması 1 kg + mısır kırması 1,5 kg + kepek 1,050 kg + Ayçiçeği küspesi 0,1 kg + Kireçtaşı 0,075 kg + tuz 0,05 kg + vitamin karması 0,05 kg + mineral karması 0,05 kg

270 kg Canlı ağırlıkta, günlük 1100 gram Canlı Ağırlık Artışı istenilen kültür ırkı veya melezi erkek besi tosunları için günlük yem rasyonu;

Korunga 2 kg + buğday samanı 1 kg + mısır silajı (%30 kuru madde) + arpa kırması 2,5 kg + kepek 0,8 kg + Ayçiçeği küspesi 0,65 kg + kireç taşı 0,15 kg + tuz 0,05 kg + vitamin karması 0,05 kg + mineral karması 0,05 kg

320 kg Canlı ağırlıkta, günlük 1100 gram Canlı Ağırlık Artışı istenilen kültür ırkı veya melezi erkek besi tosunları için günlük yem rasyonu;

Kuru çayır otu (2.kalite) 2,5 kg + mısır kırması 2 kg + Pamuk tohumu küspesi 0,25 kg + kepek 0,75 kg + kireçtaşı 0,075 kg + tuz 0,05 kg + vitamin karması 0,05 kg + mineral karması 0,05 kg

410 kg Canlı ağırlıkta, günlük 1100 gram Canlı Ağırlık Artışı istenilen kültür ırkı veya melezi erkek besi tosunları için günlük yem rasyonu;

Mısır silajı (%30 kuru madde) 12 kg + kuru çayır otu 3 kg + arpa kırması 1,2 kg + mısır kırması 1 kg + Pamuk tohumu küspesi 0,4 kg + melas 1 kg + kireçtaşı 0,075 kg + tuz 0,05 kg + vitamin karması 0,05 kg + mineral karması 0,05 kg

Hayvan önüne konulan yemi tamamen tüketebiliyorsa, bir sonraki gün yem miktarı % 10 arttırılarak verilmelidir.

KESİF YEMLERİN DEPOLANMASI

Kesif yemlerin çuvallar içerisinde muhafazasında dikkat edilecek önemli nokta, çuvalların dört-beş taneden fazla üst üste ve yan yana konmamasıdır. Çuvallar arasında hava sirkülasyonu olmalıdır. Bir başka önemli nokta öne gelen yemlerin önce tüketilmesidir.

Zaman zaman yem ve su depolarımızı uygun ilaçlı sularla yıkamalıyız.

 


Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Büyükbaş Hayvancılık Tarım Takvimi

Büyükbaş Hayvancılık Tarım Takvimi

Makalede Neler Var ?1 Büyükbaş Hayvanlarda Aşılama Takvimi1.0.1 Ocak Ayı Büyükbaş Hayvancılık Tarım Takvimi1.0.2 Şubat Ayı Büyükbaş …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.