Pazartesi , Mart 15 2021
Son Dakika
Simental Sığır Irkı

Simental Sığır Irkı

SIMMENTAL (SİMENTAL) Irkı

Simental Sığır Irkı, inanılmaz imkânlar sağlayan kârlı bir kombine ırk olarak göze çarpar. Et ve süt performansının yüksek oluşunun yanı sıra;

– Mükemmel analık içgüdüsü vardır.

– İyi sürü özelliklerine ve sakin bir tabiata sahiptir.

– Melezleştirmeye oldukça elverişlidir.

Genetik gelişmeler sayesinde bugün Simental inekleri sütçü ırklarla kıyaslanabilecek süt performansı göstermektedir, meme sağlığı ve sağım özellikleri, hücre sayısı, protein ve yağ oranlarında belirgin avantaj sağlamaktadır.

Alman Simmental – süt ve et için sağlam ve uygun ırk

Süt veriminde sürekliliğe, kaliteye yönelik tüm yeteneklere; besicilikte yüksek et tutma kabiliyetine sahiptir.

Bu klasik kombine ırk ile hem et hemde süt pazarındaki gelişmelerden yararlanma imkanına sahipsiniz.

Kısacası: Kendinizi pazar risklerine karşı korumak istiyorsanız, Alman Simmentali birinci seçiminiz olmalıdır!

Simental Sığır Irkı’nın kökeni

■ Simmental kombine (et+süt+çeki gücü) bir ırk,

Simental Ne Demek

■ İsviçre’nin Simme ırmağı vadisinden köken almıştır.

■ Thal ya d a Tal = Vadi (Almanca)

■ Simmental = “Simme Vadisi”

■ 1806’da ilk sürü defteri oluşturulmuş,

■ 1890’da Simmental Sığır Birliği kurulmuştur.

Hep istenen hayvanlar olmuşlar,

■ Hızlı gelişme,

■ Süt verimi, yağ ve peynir üretimi vb.,

■ Çeki gücü,

■ Yüksek adaptasyon yeteneği ve

■ Uysallığından dolayı.

Simental Sığır Irkı

Simental Sığır Irkı’nın kökeni ve dünyada yetiştiriciliği

Simmentaller

■ Siyah-Alacadan sonra en fazla bulunan ırk

■ Irk içi varyasyon oldukça geniş,

■ Birçok ünlü Avrupa ırkının oluşumuna katkı yapmıştır

■ Fleckvieh – Almanya, Avusturya, İsviçre vb.

■ Pie Rouge, Montbeliarde ve Abondance – Fransa

■ Pezzata Rossa – İtalya- “gül renkli para”

■ Montbeliarde ve Pezzata Rossa

■ Avrupa Simmental Federasyonu üyesi

■ Dünya Simmental- Fleckvieh Federasyonu üyesi değiller.

Simental Sığır Irkı dünyaya nasıl yayılmıştır

1974’de Dünya Simmental Federeasyonu kurulmuş

1983’de Namibya’ya

1905’de Güney Afrika’ya

1976’da Çin Halk Cumhuriyeti’ne götürülmüş,

Eski SSCB’nin en önemli sığır ırkı,

ABD’ye

■ 19. yy’nin sonlarında götürülmüş,

■ 1960 yılından sonra yetiştiriciliği önem kazanmış,

■ Irkın etçilik özelliği ön plana çıkarılmıştır.

■ ABD’de değişik ırklarla melezlenmiş,

■ Siyah Simmental, SimAngus, SimBrah

■ Eti yağsız ve gevrek, verimi yüksek,

■ Uysal ve çeşitliliği fazla olan bir hayvan.

Türkiye’de Simmental sığırı yetiştiriciliği

Cumhuriyet kurulduktan sonraki araştırmalarda;

■ Yerli ırkların genetik kapasitelerinin düşük

■ Ancak, yetiştirici koşulları-genotip yapı uyumlu

Üretimi artırmak için;

 • Melezleme üzerinde durulmuş,
 • Kültür ırkı ithalatı gerçekleşmiş,

1925 yılında Esmer (Montafon)– Avusturya’dan

Bonihad (Simmentaller kullanılarak Macaristan’da geliştirilmiş)

1958 yılında Siyah-Alaca, Jersey, A. Angus, Hereford

1970 yılında Simmental (Fleckvieh- Almanya’dan) ithal edilmiştir.

Türkiye’de Simmentallerin performansı

Siyah-Alaca ve Esmerler kadar başarılı bulunmamış,

Karacabey koşullarında;

SV=2620 kg gibi düşük bulunmuş ve TR’de sığır ıslahında bu ırka gerek olmadığı belirtilmiş (Alpan, 1976).

Sonraki yıllarda ise;

Kuzeydoğu tarımsal bölgesinde sığır ıslahında Esmer ve Simmentallere mutlaka yer verilmesi gerekir (Akman ve ark., 1985).

Türkiye’de Simmental sığırı yetiştiriciliği Simmentallerin Süt verimi- Süt Kalitesi

Alman Simmentallerinde

■ Süt Verimi: 9500-10.000 kg

■ Yağ Oranı: %3.9

■ Protein Oranı: %3.5

İtalyan Simmentallerinde

■ Süt Verimi: 6700 kg

■ Yağ Oranı: %3.86

■ Protein Oranı: %3.44

Sırbistan Simmentallerinde

■ Süt Verimi: 4000-4500 kg

■ Yağ Oranı: %3.67-3.91

Simental Sığır Irkı’nın Besi Performansı Nasıldır

Yurtdışı kaynaklı çalışmalarda

■ GCAA : 1096 – 1372 gr arasında değiştiği (Pichler ve Frickh, 2000;

Sami et al., 2004)

Avusturya Simmentallerinde

■ Besi sonu ağ. (660 kg) Siyah-Alacalardan (565 kg) yüksek,

■ GCAA %12 daha yüksek

■ Kesim performansları daha üstün

■ Gelir %26 daha yüksek.

Simental Sığır Irkı Kaç Litre Süt Verir ( Kg-305 gün)

Simental Süt Verimi

Simental Sığır Irkı Kaç Kilo Et Verir

Simental Et Verimi

Simental ırkının ikinci kullanım amacı olan et, vazgeçilmez bir bileşendir. Yüksek gelişme gücü ve kapasitesinden dolayı, iyi kaslanma ve sertleşme, yumuşak, lezzetli et oluşturmaktadır.

Yüksek günlük artış, karkas oranı ve kolay buzağılama amacıyla sürekli seleksiyon sayesinde bugün Simental, sığır eti üretiminde önde gelen ırklardan olmuştur. Simental ineğinin güvenilir süt verimi zor şartlarda da buzağılarda yüksek artışı sağlamakla birlikte,392 gün buzağılama aralığı ve % 96 oranında canlı doğum oranı ile yüksek randımanı garantiler.

Simental Sığır Irkı’nın Özellikleri

Simental sığır ırkı görünüm özellikleri

Gerçek Simental Nasıl Anlaşılır

 • Renk sarı-beyaz veya kırmızı-beyaz alacadır.
 • Mutlaka baş, alın ve kirpik beyaz renktir.
 • Erkek ve dişileri boynuzludur.
 • İklim şartlarına kolay adapte olur.
 • Uzun ömürlüdürler.
 • Yüksek döl verimi özelliği
 • Annelik içgüdüsü yüksektir.
 • Sağlık problemi azdır.
 • Birçok özelliklerinden dolayı yetiştiricilerin öncelikli tercihidir.

Simental Sığır Irkı’nın verim özellikleri

 • Canlı ağırlık: Erkek: 1100 – 1400 kg ; Dişi: 600 – 900 kg
 • Cidago yüksekliği: Erkek: 150 – 165 cm ; Dişi: 138 – 150 cm
 • Canlı ağırlık artışı: 1350 – 1600 gr/gün
 • Et randımanı: %58
 • Süt verimi: 6.500 Lt
 • Yağ oranı: %4.2

Simental Genotipinin Genel Özellikleri

• Süt ve et verimi yeterli ve yer yer yüksek
• Uzun ömürlü ve sağlıklı
• Güçlü meme yapısı
Mastitise yakalanma ihtimali daha az ve SHS düşük
• Üreme özellikleri yeterli
• Sürüye uyumu iyi ve yumuşak huylu
• Analık özellikleri iyi
• Buzağıların günlük canlı ağırlık artışı yüksek ve et kalitesi yüksek
• Buzağı ve erginlerde yaşama gücü yüksek
• Çevre isteklerinde görece kanaatkar
• Melezlemede oldukça yeterli bir genotip…
• Canlı damızlık ve sperma temini görece kolay….

Simental Melezlerin avantajları

Kaliteli süt üretimi
Sağlam meme yapısı sayesinde mastitis olasılığı azalır
SHS sayısı düşük süt üretimi
Daha düşük sağlık masrafı
Uzun ömürlü
Yaşama gücü yüksek buzağılar elde edilmesini sağlıyor

Simental Sığır Irkı Hakkında Kısa Bilgiler

Alman Simmental yetiştiriciliğinde, bu kombine verimli ırkın, sağlığı ve hastalıklara karşı dirençli oluşu et ve süt veriminden daha önemlidir.

Alman Simmental yetiştiriciliğinde hedef; et verimliliğini düşürmeden,daha uzun süre, kaliteli ve protein değeri yüksek süt verimliliğini arttırmaktır.

Sürülerde süt verimi ortalaması 7.000 kg (4,2% yağ, 3,7% Protein) dır. Ancak sürülerde 10.000 kg ve üzeri süt veren hayvanların bulunma oranı yüksektir.

İstatistiklere dikkatli bakıldığında, hayvanın verimliliği sürü yönetimine ve yaşam ortamına bağlıdır ve hayvan seçiminde ve yetiştiriciliğinde de bu husus dikkate alınmalıdır.

Erkek buzağılar yüksek verimli besicilik için çok elverişlidir.

Günlük 1,3 kilo alarak sadece 16 ile 18 ay arasında kesim ağırlığına gelir ve et randımanında 60% a ulaşır.

• Dünyada yaklaşık Simental varlığı 42 milyon baştır.

• Dünyada yetiştiriciliği yapılan en yaygın ırklardan biridir.

• Simental Almanya, Avusturya ve Çek Cumhuriyetinde önemli bir sürü büyüklüğüne ulaşmıştır.

• Simental ve melezlerinden Avusturya, Slovenya, Fransa, Almanya, Türkiye, İtalya, Hollanda, Kanada, Kolombiya, Kosta Rika ve İngiltere önemli miktarda süt elde etmektedir.

 


Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Montofon Sığırı

Montofon Sığırı

Makalede Neler Var ?1 MONTAFON (Brown Swiss) İNEĞİ1.1 Alman Montofonu1.1.1 Verim Özellikleri:1.2 İsviçre Esmeri1.2.1 Montofon …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.