Çarşamba , Mart 17 2021
Son Dakika
Anasayfa / HAYVANCILIK / Büyükbaş Hayvancılık / Hayvan Nakillerinde Yapılması Gereken İşlemler
Hayvan Nakillerinde Yapılması Gereken İşlemler

Hayvan Nakillerinde Yapılması Gereken İşlemler

HAYVAN HAREKETLERİ

Salgın ve paraziter hastalıklar ülke içinde çeşitli nedenlerle hayvan hareketlerinin tam olarak kontrol edilememesinden diğer bölgelere sıçramakta ve gerek ülke ekonomisi, gerekse yetiştiricilerimiz açısından önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Ülkemizde hayvan hareketleri ile salgın ve paraziter hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek amacıyla. 3285 sayılı hayvan sağlığı ve zabıtası kanunu, yönetmeliği ve talimatları çıkartılmıştır.

MENŞE ŞAHADETNAMESİ NEDİR ?

Menşe Şahadetnamesi hayvan ve hayvan maddelerinin bulaşıcı hastalığı nedeniyle kordon altında bulunan yerlerden gelmediğini ve hastalıksız hayvanlardan elde edildiklerini gösteren köylerde muhtarlarca İl, İlçe ve belediyelik yerlerde belediyelerce verilen belgedir. Menşe şahadetnameleri 16 Aralık 1987 tarihli resmi gazetede yayımlanan örneğe göre İl Özel İdareleri ve Tarım İl Müdürlükleri döner sermayeleri tarafından cilt ve seri numaralı, dipkoçanlı şekilde bastırılır. Belediyelere ve muhtarlıklara bedeli karşılığında dağıtılır. Menşe şahadetnamelerine yapıştırılacak olan damga pulu bedelleri, Maliye Bakanlığınca “Damga vergisi kanunu genel tebliği” olarak ait olduğu yıldan bir önceki yılın aralık ayında resmi gazetede yayınlanır.

Muhtarlar ve Belediyelerce yanlışlıkla onaylanmış olsa dahi cilt ve seri numarası olmayan değişik matbaalarca basılmış menşe şahadetnameleri geçerli değildir.

Hayvan Nakillerinde Yapılması Gereken İşlemler

Hayvan Nakillerinde Yapılması Gereken İşlemler

MENŞE ŞAHADETNAMESİNİN DÜZENLENMESİ:

Yurt içi hayvanların nakillerinde hayvanların çıkış yerlerinden önce “Menşe Şahadetnamesi” alınması gereklidir. Menşe Şahadetnamesi mal sahipleri veya satıcılar tarafından hayvanların çıktıkları yerden; köylerde muhtardan, şehir ve kasabalarda belediyelerden alınır. Alınan menşe Şahadetnamesine hayvan ve hayvan maddesini sevk edenin adı, soyadı, açık adresi, hayvan ve hayvan maddesinin nevi, cinsi, miktarı, işaretleri, götürülecek yerin adı ve adresi, büyükbaş hayvanlar için ayrıca kulak küpe numaraları yazılır. Muhtar ve belediye yetkililerine, o bölgenin idari hudutları dahilinde bir aydan beri salgın hayvan hastalığı yok ise; menşe Şahadetnamesine düzenleyenin adı soyadı, unvanı ve tarihi yazılıp imzalanıp mühürlendikten sonra mal sahibine verilir. Mal sahibi şahadetnameye Damga Vergisi Kanununa göre her yıl belirtilen miktarda damga pulunu yapıştırır. Menşe şahadetnamenin geçerlik süresi düzenlenmesinden itibaren 21 gündür.

İlçelerden başka İl veya İlçelere yapılacak hayvan ve hayvan maddelerinin naklinde menşe Şahadetnamesinin Veteriner Sağlık Raporuna çevrilmesi ve nakliyat sırasında bu raporların bulundurulması mecburidir.

YURTİÇİ VETERİNER SAĞLIK RAPORUNUN ALINMASI

Muhtarlık ve belediyelerce verilen menşe Şahadetnamesi ile Bakanlık İl ve İlçe Müdürlüğüne müracat edilir. Burada hayvan sevklerine yetkili kılınan veteriner hekimler konuyu inceledikten sonra hayvanların menşeinde herhangi bir salgın hayvan hastalığından dolayı kordon konulmuş ise bu talebi geri çevirir. O bölgedeki hayvan sağlığı komisyon üyeleri uyarılır. O bölgede bulaşıcı hayvan hastalığı yok ise ve hayvanlar İl Hayvan Sağlığı Komisyonunca belirlenen muayene yeri dışında ise mal sahibinin temin edeceği vasıta ile mahalline gidilerek, hayvanlar Veteriner Hekim tarafından gün ışığında muayene ve kontrol edilir. Sağlıklı bulunan büyükbaş hayvanların pasaport ve kulak numaraları kontrol edilir. Veteriner sağlık raporu Hükümet Veteriner Hekimi tarafından düzenlenir.

VETERİNER SAĞLIK RAPORUNUN DÜZENLENMESİ

Veteriner Sağlık Raporları biri dairesinde bırakılan dip koçan ve diğeri sahibine verilen rapor olarak düzenlenir. Düzenleyen veteriner hekim hayvan ve hayvan maddesinin sahibinin veya nakliyecisinin adını, soyadını, adresini, nakledilen hayvan ve hayvan maddelerinin nevini ve cinsini, miktarını, hayvanlara ait işaret ve kulak numarasını, çıktığı yer ve varış yerini, menşe Şahadetnamesinin alındığı yeri ve tarihi, hayvanlara tatbik edilen aşı ve biyolojik maddenin adını tatbik tarihi ve seri numarasını yazar. Raporu düzenleyen veteriner hekim adı, soyadı, Bakanlık sicil numarasını yazar. Rapor imza karşılığı nakledene verilir.

DEZENFEKSİYON

Hayvan ve hayvan maddelerini nakleden vasıtalarının nakil sonunda sahipleri tarafından temizlenip ve dezenfekte edilmesi mecburidir.Bu temizliğin yapılıp yapılmadığı Hükümet veteriner hekimince kontrol edilir ve rapora bağlanır. Dezenfeksiyon işlemi Tarım İl Müdürlüğü döner sermayesi tarafından ücreti karşılığında yapılır. Dezenfekte edilen vasıtalar için dezenfeksiyon belgesi verilir. Dezenfekte edilmiş ve belgesini almış araçlarla hayvan ve hayvan maddelerinin sevkine müsaade edilir.

BELGESİZ NAKİLLERDE YAPILACAK İŞLEMLER

Ticari amaçla hayvan ve hayvan maddelerinin menşe Şahadetnamesiz veya veteriner sağlık raporsuz nakil edildiği tespiti halinde

1- Hayvanların sahipleri ve nakliyecisi haklarında; idari para cezası ve trafikten men cezaları uygulanır.

2- Hükümet veteriner hekimi hayvanları gözlem altına alır.

Eğer hayvanların geldiği yer tespit edilirse geldiği yerdeki Bakanlık teşkilatı birimlerinden bilgi alınır ve salgın hastalık yok ise idari para cezası ve gerekli işlemler yapılır. Veteriner Sağlık Raporu düzenlenir. Sevkine izin verilir.

Eğer hayvanların çıkış noktası tespit edilemezse Bütün masraf hayvan sahibine ait olmak üzere hayvanlar 21 gün gözlem altına alınır. Süre sonunda hastalıksız olduğu anlaşılan hayvanlar için Veteriner Sağlık Raporu düzenlenir ve sevkine izin verilir. Ayrıca idari para cezası uygulanır.

Eğer hayvanlar gözlem altına alındıklarında bulaşıcı hastalıklar tespit edilirse, bulunduğu mahalde karantinaya alınır. Hayvanların çıkış yerlerindeki Bakanlık İl veya İlçe Müdürlüklerine ihbarda bulunulur. Hayvanların çıkış yaptıkları yer hastalıklı bölge ilan edilir ve kordon konulur.

Hayvan park ve pazarlarında Menşe Belgesi ve Veteriner Sağlık Raporları olmayan hayvanların, ayrıca kulak küpesi ve yanlarında pasaportu olmayan büyükbaş hayvanların pazara girişine ve satışına müsaade edilmez.

Hayvan pazarlarının ruhsatlandırma ve denetleme usul ve esasları hakkında 2000/34 numaralı Tebliğe göre ruhsatı olmayan yerler dışında hayvan alım ve satımları yasaktır.

Ancak kurban bayramında; Kurban komisyonlarının tespit ettikleri yerlerde hayvan satışlarının yapılmasına müsaade edilir.


Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Küçükbaş Hayvancılık Tarım Takvimi

Küçükbaş Hayvancılık Tarım Takvimi

Makalede Neler Var ?1 Küçükbaş Hayvancılık Aşı Takvimi1.0.1 Ocak Ayı Küçükbaş Hayvancılık Tarım Takvimi1.0.2 ŞUBAT Ayı Küçükbaş …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.