Cumartesi , Nisan 11 2020
Son Dakika
Anasayfa / HAYVANCILIK / Büyükbaş Hayvancılık / Buzağıların Süt ve Süt İkame Yemi İle Beslenmesi
Buzağıların Süt ve Süt İkame Yemi İle Beslenmesi

Buzağıların Süt ve Süt İkame Yemi İle Beslenmesi

Buzağıların Süt ve Süt İkame Yemi İle Beslenmesi

•Öncelikle, sütün kuru maddesinde bulunan besin maddeleri yaşama payı ME gereksinimlerini karşılamak için yeterlidir. Termonötral (yaşamaya uygun sıcaklık sınırları) koşullar altında yaşama payı için ME gereksinimleri 45 kg’lık bir buzağı için yaklaşık 1,75 Mcal/gündür. Tam yağlı süt kuru maddesi 5,37 Mcal ME/kg içerir; buna göre 45 kg’lık bir buzağının yaşama payı için yaklaşık 325 g süt kuru maddesi ya da 2,6 kg tam yağlı süt (yaklaşık 2.5 L) gerekir. Birçok süt ikame yeminde, tam yağlı süte göre daha düşük oranda yağ içermesi nedeniyle. Kuru madde birimi başına ME daha düşüktür (4.6 ila 4.7 Mcal/kg). Bu nedenle, 45 kg’lık bir buzağı yaşama payı için yaklaşık 380 g (0,84 lb) süt ikame yemine (yaklaşık 3,0 L) ihtiyaç duyar. Yaşama payının üstünde tüketilen süt kuru maddeleri büyüme için kullanılabilir.

•Buzağıların daha hızlı büyümesi için daha fazla süt veya süt ikame yemi tüketmesi; büyük buzağıların ise daha fazla başlangıç yemi tüketmesi gereklidir. Buzağılar daha fazla süt veya süt ikame yemi tüketimine daha yüksek CAA (canlı ağırlık artışı) ile yanıt vermektedir.

•Buzağı rasyonunda yaşama payı için gerekli olan ham protein (HP) miktarı kuru madde (KM) yüzdesi cinsinden oldukça düşüktür; fakat, kazanç oranı arttıkça protein miktarı da artar.

•Rasyonun HP içeriği KM’nin yaklaşık %28’inde standarda yaklaşır; bu da sütteki katı maddelerin HP içeriğine yakındır (KM bazında yaklaşık %26).

«Buzağının içinde bulunduğu çevresel şartlar, yaşama payı için gereken enerji ve protein ihtiyacını arttırır.»

Buzağıların Süt ve Süt İkame Yemi İle Beslenmesi

•Bu ilişkiler buzağının beklenen büyüme performansıyla rasyondaki protein ve enerji tüketimini eşleştirmenin önemine vurgu yapar. Örneğin, %20 HP içeriğine sahip sıradan bir süt ikame yemini normalin iki katı oranında vermek yeterli ölçüde yağsız doku gelişimi sağlamaz ve enerji fazlası yağa dönüştürülür. Diğer taraftan, ‘‘hızlandırılmış büyüme’’ sağlayan yüksek protein içeriğine sahip süt ikame yeminin (%28 HP) 454 ila 568 g/gün oranında verilmesi buzağılara protein fazlası sağlar. Bu protein daha fazla büyüme için kullanılamaz; çünkü enerji kısıtlayıcıdır. Bu durumda, protein fazlası yıkımlanır ve azot idrarla atılır. Bu noktaya kadar tartışılan gereksinimler buzağıların termonötral koşullar altında bulunması halinde geçerlidir. Bu da bu hayvanların vücut sıcaklığını korumak için enerji harcamaya ihtiyaç duymadıkları anlamına gelir. 21 günden genç buzağılar için termonötral kuşak 13 ila 25°C’dir (NRC, 2001).

Bu aralığın üstünde veya altında, buzağılar vücut sıcaklıklarını korumak için daha fazla enerji harcamak zorundadır: Daha yüksek sıcaklıklarda, hızlı soluk alıp verecek ve terleyeceklerdir. Daha düşük sıcaklıklarda ise ısı üretimini arttırmak için titreyecek ya da diğer yöntemleri kullanacaklardır. Harcanan enerjideki bu artış yaşama payı enerji gereksiniminin bir bölümü haline gelir.

Düşük sıcaklıklarda yaşama payı için artan enerji gereksinimi NRC modeli içerisine yerleştirilmiştir (NRC, 2001). Çevre sıcaklığı azaldıkça, ME artışı için yaşama payı gereksinimleri artar. -20°C’deki 45 kg’lık buzağı yaşama payı gereksinimlerini karşılamak ve vücut sıcaklığını korumak için 563 g/gün süt ikame yemine ihtiyaç duyarken, termonötral koşullar altında 382 g/gün yeme ihtiyaç duyar. Buzağılar termonötral koşullarda aynı miktarda süt veya süt ikame yemiyle beslenirse, büyüme için ayırabildiği enerji daha az olacaktır.

«20°C’deki 45 kg’lık buzağı, yaşama payı gereksinimlerini karşılamak ve vücut sıcaklığını korumak için 563 g/gün süt ikame yemine ihtiyaç duyarken, termonötral koşullar altında 382 g/gün yeme ihtiyaç duyar.»

Buzağılar geleneksel olarak yaşamlarının ilk haftasında serbest olarak başlangıç yemiyle birlikte sınırlı miktarlarda süt veya süt ikame yemiyle (doğum CA’nın %8’i ila %10’u oranında) beslenir. Sıvı olarak verilen bu yemler, CA’nın %16’sı ila %20’si ya da kuru madde olarak CA’nın %2’si ila %2,5’i aralığında olan serbest tüketimlerden daha düşüktür (Hafez ve Lineweaver, 1968). Kısıtlı oranda sıvı yemle besleme yaklaşımı. Başlangıç yeminin erken tüketimini teşvik etmek ve daha yüksek değerli yemin girdi maliyetlerini en aza indirmek amacıyla ortaya çıkmıştır. Buna ilave olarak, ilk süt ikame yemleri düşük kaliteliydi ve buzağılara fazla miktarlarda verildikleri zaman iyi değerlendirilememekteydi (Davis ve Drackley, 1998). Kısıtlı besleme sadece yaşama payı gereksinimlerine olanak verir ve termonötral koşullar altında yaklaşık 227 g/günlük OGCAK’ye karşılık gelir (Tablo 1). Başlangıç yeminin tüketimi artarak her hafta iki katına çıktıkça. Buzağıların hızlı şekilde büyümeye başlaması için yeterli oranda besin tüketmesi gerkir (Kertz ve ark., 1979).

Kolay bir kural, yaşamın ilk haftasında CA’nın %1,5’i kadar süt kuru maddesi sağlamak ve daha sonra bir yemleme programı bittiğinde, ikinci haftadan hayvan sütten kesilmeden bir hafta önceye kadar CA’nın %2’si oranında sütle beslemektir (Stamey ve ark., 2005). Başlangıç yeminin tüketimi konvansiyonel sistemle beslenen buzağıların gerisinde kalacak; fakat sıvı tüketimi azaltıldığında yaklaşık olarak aynı orana yükselecektir (Stamey ve ark., 2005; Hill ve ark., 2006, 2007). Sütten kesme sırasında büyümenin azalmasını önlemek veya en aza indirmek için buzağılar günlük yaklaşık 1 kg başlangıç yemi tüketene kadar sütten kesilmemelidir.


Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Büyükbaş Hayvancılık Tarım Takvimi

Büyükbaş Hayvancılık Tarım Takvimi

Makalede Neler Var ?1 Büyükbaş Hayvanlarda Aşılama Takvimi1.0.1 Ocak Ayı Büyükbaş Hayvancılık Tarım Takvimi1.0.2 Şubat Ayı Büyükbaş …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.