Pazartesi , Mart 15 2021
Son Dakika
Anasayfa / HAYVANCILIK / Büyükbaş Hayvancılık / Buzağıları Süt Veya Süt İkâme Yemi İle Besleme
Buzağıları Süt Veya Süt İkâme Yemi İle Besleme
BUZAĞILARA VERİLECEK SIVI GIDALAR. .Süt. .Yağsız süt. .Mastitisli süt. .Antibiyotikli süt. .Kolostrum. .Süt İkame Yemleri. (Buzağı Mamaları)

Buzağıları Süt Veya Süt İkâme Yemi İle Besleme

Süt Veya Süt İkâme Yemi İle Besleme

Buzağı beslenmesindeki devamlılık önemlidir. Sütle besleme dönemi sırasında optimum buzağı performansını kontrol etmek için birkaç faktöre gerek vardır. Bunlar:

· Yem olarak kullanılan ürünün tipi (süt veya süt ikâme yemi),

· Besleme süresi ve besleme sıklığı,

· Her öğünde verilen miktar,

· Sütün ısısı.

Süt memeli bebeklerinin ilk gıdasıdır ve hiçbir şey ondan daha üstün olmayıp, benzeri bir madde sentezlenmemiştir. Bazı ürünler sütün kimyasal ve fiziksel özellikleri taklit ederek onun yerini alabilir. Sütçü buzağılar için temel olarak iki tip sıvı süt kaynağı vardır: bir inekten elde edilecek tam süt ve sulandırılarak kullanılan toz halde süt ikâme yemi. Bu yemlerden hangisinin seçileceğine buzağının sağlık ve performansı ile ekonomik oluş gibi kriterler göz önüne alınarak karar verilir.

Kuzey Amerika, Avrupa, Avustralya gibi ülkelerde sütçü işletmelerin birçoğunda buzağılara atık süt verilir. Bu, süt tankına koymak için kolostrum gibi uygun olmayan veya mastitis tedavisi görmüş ineklerin sütleridir. Yeni doğum yapmış olan ineklerin sütleri buzağılar için en mükemmel gıdadır. Buzağı bir günlük yaştan sonra immunglobulinleri absorbe edemese bile, bu sütler birkaç gün süreyle giderek azalan miktarda kolostral immunoglobulin içerir ve bu antikorların barsak lumenindek patojen mikro organizmalarla mücadelede bir miktar yararı olur.

Mastitisli İneklerden Elde Edilen Süt İle Buzağı Beslenirmi

Buzağıları Süt Veya Süt İkâme Yemi İle Besleme

Mastitisli ineklerden elde edilen sütler tedavi için kullanılan antibiyotik kalıntıları kadar enfeksiyöz bakteriler de içerebilir. Bunların her ikisi de buzağı üzerinde yıkıcı etkiye sahip olabilir. Mastitisli sütlen beslenen buzağıların ağız ve tükürükleri mastitis bakterileri için barınak olur ve bu patojenler buzağıların birbirlerinin memelerini emmeleriyle henüz daha erken yaşlarda sürüye yayılır. Bu bakterilerden bazıları düvelerinnin memelerinde birkaç yıl boyunca canlı kalarak onlarda enfeksiyöz mastitis oluşumuna neden olur. Buzağıların bireysel kafeslerde barındırılması bu soruna karşı koruyucu olabilir. Ayrıca, buzağıyı antibiyotik içeren bir sütle beslemek bazı bakterilerin kullanılan antibiyotiğe karşı direnç kazanmasına neden olabilir. Bir bakteri antibiyotiğe karşı direnç geliştirdiğinde aynı bakteri tarafından meydana getirilen klinik enfeksiyonlarda direnç geliştirilen antibiyotikle tedavide etkili sonuç alınamaz ve o buzağı hastalıklarla savaşta zorlanır. Ayrıca buzağı beslenmesinde gelişigüzel antibiyotik kullanımı buzağının sindirim sisteminde yararlı bakterilerin koloni kurmasını da engeller.

Toz Süt İkame Yemlerinin Özellikleri

Gerçek sütle beslemeye alternatif olarak toz haldeki süt ikâme yemi de kullanılabilr. Sektörel pazarda yaygın olarak satılan bu ürünün yüksek kalitede olması arzulanır ve özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

· Proteinin tamamı ya da büyük bir kısmı süt kaynaklı olmalıdır.

· Minimum %20 protein içermelidir.

· Minimum %20 yağ içermelidir.

· Yağın tamamı ya da büyük bir kısmı hayvan kaynaklı olmalıdır (don yağı).

Süt ikâme yemleri arasındaki büyük fark besin maddeleri ve bunların kaynaklarından ileri gelir.Protein kaynağı en büyük değişken olup, bazı protein kaynaklarının biyolojik değeri diğerlerinden üstündür. Bununla birlikte, süt proteininden daha iyi bir kaynak mevcut değildir. Süt ikâme yemlerinde kullanılan protein kaynakları ve onların genç buzağılar için relatif uygunlukları tablo- 2’de özetlenmiştir. Günümüzde süt ikâme yemlerindeki proteinlerin büyük bir kısmı peynir endüstrisinin yan ürünü olan peynir altı suyu proteinidir.

Süt İkame Yemlerinde Peynir Altı Suyunun Kullanımı

Süt ikâme yemlerinde peyniraltı suyu proteininin kullanımı ekonomik nedenlerle başlamıştır. Başlangıçta, bu ürünün buzağı abomazumunda koagüle olmaması veya pıhtı oluşturmaması nedeniyle sindirilme kaygısı vardı. Bununla birlikte, peynir altı suyu proteininin sindirilebilirliğinin kazein ile benzer olması buzağı performansında çok az bir fark yaratır. Yeni bir protein kaynağı ise; hayvan plazmasıdır. Hayvan plazması içeren süt ikâme yemiyle beslenen buzağılardaki performansın, süt ile beslenen buzağılarınkine benzer olduğu bildirilmiştir.

Süt ikâme yemi etiketine bakılarak kısa sürede değerlendirilebilir. Düşük kaliteli süt ikâme yemi kullanımı genellikle buzağı performansının düşük olmasına neden olabilirken, yüksek kaliteli içerik için harcanan fazladan birkaç lira en rasyonel davranış olacaktır (ucuz mal alacak kadar zengin olma!). Ya süt ya da süt ikâme yemi kullanılmalı, sindirim bozukluğuna neden olacağından birinden diğerine rastgele geçişlerden kaçınılmalıdır. Unutulmamalıdır ki, buzağı yetiştirmede tutarlılık anahtar faktördür ve genellikle süt türünü değiştirmek sindirim rahatsızlıklarına neden olabilir.

Buzağıları Süt İle Besleme

Ülkemiz için garip gerebilcek ancak süt üretimi çok yüksek olan ülkelerde sık sorulan bir soru: atık süt mevcut değilse, buzağılara iyi ve satılabilir süt yem olarak verilebilir mi? Eğer rutin olarak atık süt kullanılıyorsa ve sadece geçici olarak satılabilir süt yem olarak kullanılıyorsa, buzağı rasyonlarını süt ikâme yemine çevirmeye gerek yoktur. Bununla birlikte, eğer yeteri kadar atık süt mevcut değilse satılabilir süt ile süt ikâme yemi arasında ekonomik değerlendirme yapılmalıdır.

Aşağıdaki örnek incelendiğinde;

· Sütün litresini 0.5 TL’den satıyorsan, 4 litre süt 2.0 TL eder.

· Süt ikâme yemi fiyatı 2.0 TL/kg ve 4 litre süt ikame yemi yapmak için tipik olarak 0.5 kg toz ikâme yemi kullanılıyorsa,

Yukarıdaki fiyatlandırmada; satılabilir sütün buzağı besleme için kullanılması halinde iki kat fazla maliyetli olduğu görülebilir. Hangisinin daha kârlı bir uygulama olduğuna karar vermek için süt pazarındaki fark değerlendirilmelidir.

Buzağıları Süt Veya Süt İkâme Yemi İle Besleme

Buzağı beslenmesinde kullanılan süt miktarı bazen tartışılır. Buzağılar yaşamlarının ilk 2-3 haftası sırasında günde 4 litre süt veya süt ikâme yemi tüketerek optimum büyüme için yeteri kadar besin maddesini alabilirler (günde iki öğüne bölünmüş olarak). Bazı süt üreticileri ishali önleyeceği düşüncesiyle daha az miktarda kullanır. Fazla süt vermek gaitanın cıvık olmasına neden olacağından ve geçici olarak enfeksiyöz olmayan ishale neden olabileceğinden günde iki öğün halinde 2’şer litre süt vermek bu durumu engelleyecektir.


Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Büyükbaş Hayvancılık Tarım Takvimi

Büyükbaş Hayvancılık Tarım Takvimi

Makalede Neler Var ?1 Büyükbaş Hayvanlarda Aşılama Takvimi1.0.1 Ocak Ayı Büyükbaş Hayvancılık Tarım Takvimi1.0.2 Şubat Ayı Büyükbaş …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.