Salı , Mart 16 2021
Son Dakika
Anasayfa / HAYVANCILIK / Büyükbaş Hayvancılık / Buzağı Barınakları
Buzağı Barınakları

Buzağı Barınakları

Buzağı Barınakları Nasıl Olmalı

Buzağılar doğmadan ilk önce yapılaması gerekenlerden biride buzağı barınakları’nın yapılmasıdır. Buzağı barındırmanın doğumla başlayacağı kabul edilmelidir. Bu kabul öncelikle doğumun nerede gerçekleşeceğinin kararlaştırılmasını gerekli kılar. Türkiye’de birçok işletme ineklerin doğurması için uygun bir alana sahip değildir. Bütün işletmelerde bu eksiklik giderilmeli ve doğumun mutlaka bir doğum bölmesinde gerçekleşmesi sağlanmalıdır. Doğum için kullanılacak bölmenin 12-16 m2 olması, kolay temizlenebilmesi, ineğin izlenmesine ve gerektiğinde müdahaleye kolaylık sağlaması gerekir. Daha önce de belirtildiği gibi buzağılar 24 saat içerisinde doğum bölmesinde buzağı bölmelerine veya buzağı kulübelerine alınmalıdır.

İnek Doğum Bölmesi Sayısı

Bir işletmenin ihtiyaç duyacağı doğum bölmesi sayısı, bir ineğin yaklaşık 5-7 gün burada kalacağı düşünülerek hesaplanmalıdır. Doğumlar yıla dağıldığında bu da yaklaşık 50-60 baş inek için bir doğum bölmesi gerektiği anlamına gelir. Doğum bölmeleri boş kaldıklarında genç hayvanlara tahsis edilebilir. Bu durumda, doğum bölmesine, gençlerin ihtiyacını karşılayacak kadar yemlik ilave etmek yeterlidir.

Buzağı Doğum Bölmesi

Buzağı Büyütme Bölmelerinin Boyutu

Bireysel bölmelerde büyütme kararı verildikten sonraki aşama bölmenin boyutu ve konumudur. Bu konuya yönelik araştırmalar bölme büyüklüğünün performansı büyük ölçüde etkilemediğini ortaya koymuştur. Örneğin, Tapkı ve ark. (2006), küçük (1 mX1.5 m), orta (1.5 mX1.5 m) ve büyük (2.0 mX2.0 m) olarak tanımladıkları bölmelerde büyütülen buzağıların 63. gün ağırlığını aynı sıra ile 78.3 kg, 69.6 kg ve 70.1 kg olarak tespit etmişler ve gruplar arası farkın önemsiz olduğunu belirtmişlerdir. Bu çalışmada buzağıların
bazı davranış özelliklerini de inceleyen araştırıcılar performans açısından küçük, buzağı konforu açısından da büyük bölmelerin avantajlı olduğunu belirtmişlerdir.

Genişliği 1m’den, uzunluğu 1.5 m’den az olmayan bölmeler buzağı büyütmede kullanılabilir. Bölme yüksekliği için uygun değer ise, bölme tabanından itibaren 100 cm’ dir. Buzağı bölmeleri bir çatı altında bireysel bölmeler
olarak inşa edilebileceği gibi, kulübeler şeklinde de inşa edilebilir veya satın alınır. Türkiye’de pek çok firma buzağı kulübesi imal etmektedir. Ama işletmelerde ağaç, sunta vb kolay işlenebilen malzemeler kullanılarak buzağı kulübesi yapılabilir.

Buzağı kulübeleri ayrı bir binaya ihtiyaç olmadan, ahırdan bağımsız üniteler olarak yerleştirilir. Buzağı kulübelerinde büyütülen buzağıların ahır içinde barındırılan buzağılara göre ölüm oranın daha düşük olduğu, hava cereyanı önlenip, altlık malzemesinin kuru olması sağlandığında çok soğuk havalarda bile (-30ºC) buzağıların soğuktan zarar görmeyeceği ifade edilmektedir.

Genişliği 1m’den, uzunluğu 1.5 m’den az olmayan bölmeler buzağı büyütmede kullanılabilir.

Buzağı Barınakları’nda Havalandırma;

Buzağıların, iyi havalandırılan, ancak hava akımının/cereyanın olmadığı ( <2 m/sn), temiz ve kuru bir yatağın olduğu ortama ihtiyacı vardır. Enfeksiyonlar buzağılar arasında çoğunlukla hava yoluyla yayılmaktadır. Bu nedenle enfeksiyona neden olan organizmaların uzaklaştırılmasını sağlamak için iyi bir havalandırmanın olması hayati öneme sahiptir. Aynı zamanda iyi havalandırma, nem oranındaki artışı engelleyerek de virüs/bakterilerin canlı kalmasını önleyecektir.

Buzağılar tek tek veya gruplar halinde barındırılabilirler. Her bir grupta 12’den fazla buzağı olmaması tavsiye edilmektedir, küçük gruplar olduğunda hasta buzağılar kolaylıkla tespit ve tedavi edilebilir. Aynı hava sahasını paylaşan 30’dan fazla buzağı
olmamalı ve buzağılar daha yaşlı sığırlarla aynı sahayı paylaşmamalıdır. Her bir buzağı doğduğunda minimum 6 m3, 2 aylıkta 10 m3’e, 6-7 aylıkta en az 15 m3 temiz hava sahasına ihtiyaç duymaktadır. Solunum sistemi hastalığına sahip bir buzağı
akciğerlerinden, atmosfere milyonlarca bulaşıcı mikroorganizmayı saçabilir. Tek bir hava sahasındaki buzağı sayısı arttıkça hastalık riski de artmaktadır.

Buzağı Barınaklarında Toz

Barınak ortamında uzaklaştırılmayan toz ve gaz, doğumdan laktasyon/kesime kadar uzayan süreçte buzağı ve genç hayvanların sağlığı üzerine olumsuz etkiler yapmaktadır. Toz, bir taraftan solunum yolu mukoz membranları irrite ederken, diğer taraftan akciğerlere kalıcı hasar verir ve mikroorganizmaların gelişimini destekler. 25 ppm düzeyindeki amonyak, mukoz membranları irrite ederek hayvanı solunum sistemi hastalıklarına karşı savunmasız hale getirebilmektedir. Çalışmalar, yaşamın ilk 4 ayında amonyak düzeylerinin ilk buzağılama yaşı üzerine ciddi etkisi olduğunu göstermektedir. Karbondioksit 3000 ppm üzerindeki seviyelerde zehirli olmamasına rağmen daha az oksijen varlığına bağlı olarak hayvanların performansını olumsuz yönde etkilemektedir. Yine yerdeki sulu dışkı-çamur birikintilerinin kokuşmasıyla açığa çıkan hidrojen sülfür hayvanlar için son derece toksik bir gazdır.

Sadece hava sahası değil, barınak içerisinde belirli bir zamanda yer değiştiren hava miktarı olan havalandırma oranı da kritiktir. Amaç, barınak içerisinde kışın saatte en az 10 kez, yazın ise saatte 60 kez hava değişiminin olmasıdır. Amaç içeriye temiz/taze havayı sürekli sağlamaktır. ABD de yapılan çalışmalar, buzağı barınağındaki yüksek nem ve buzağılardaki yüksek kirlilik skorunun, ilk buzağılamada gecikmeye neden olduğunu göstermektedir. Bu durum, muhtemelen besi sığırlarında da günlük canlı ağırlık artışında yavaşlamaya yol açmaktadır.

Buzağıların barınaklarına özen gösterilmelidir. Buzağılara doğumdan hemen sonra yaşamlarını sağlıklı olarak sürdürebilecekleri barınak koşulları sağlanmalıdır.

Buzağı Barınakları Nasıl Olmalıdır

 Buzağılar günde en az 18 saat yatarlar, bu nedenle dinlenmek için temiz bir hava ile iyi bir yatak (temiz, kuru ve yumuşak) olmazsa olmazdır.

 İneklerin bulunduğu ortamda çoğalma imkanı bulan zararlı mikroorganizmalar ve parazitlerin buzağılara bulaşmaması için buzağılar doğar doğmaz, kesinlikle yetişkin hayvanlardan ayrı kontrollü bir ortamda 8 hafta süreyle barındırılmalıdır.

 Buzağı barınakları; hakim rüzgarlara karşı korunaklı, temiz, havadar, kuru ve aydınlık olmalı, buzağılar kesinlikle hava cereyanında (hava koridoruna sokulan elin üzerinde hava akımı belirginse, ortamda hava cereyanı vardır) kalmamalıdır. Buzağı kulübeleri/bölmeleri, yaz ve kış mevsim koşulları göz önünde bulundurularak gerekirse hareketli/portatif tente ve çatı sistemleriyle iklimlendirilmelidir.

 Buzağı Barınakları Nem; ortamın havasının bozulmasına ve buzağıların ıslanmasına neden olacağından, barınaklarındaki oranının % 75’in üzerine çıkmasına izin verilmemelidir. İyi drenaj ve havalandırma ile ortamdaki nemin yükselmesi önlenmelidir.

Buzağı Barınakları

Buzağı Barınak Sıcaklığı

 Vücut sıcaklığını; hayvanın yaşı, vücut kondisyonu, rasyon yapısı, deri kalınlığı, tüy örtüsünün sıklığı ve uzunluğu yanında hava ve ışıma sıcaklığı, rüzgar hızı ve nispi nem gibi faktörler etkilemektedir. Yeni doğan bir buzağı, acı çekmemesi için ortam sıcaklığı en az 7 ºC olmalıdır. Bir aylık bir buzağı, donma noktası civarındaki sıcaklıklara ıslak kalmamak koşuluyla rahatlıkla dayanabilir. Ancak yine
de buzağıların vücut sıcaklığının korunması/düşmemesi için dondurucu soğuklardan uzak tutulması önemlidir.

 Yukarıdaki tabloda belirtilen turuncu sıcaklıklarda; buzağı vücut ısısının korunması için mutlaka tedbir alınmalıdır. Soğuk havalarda; kullanılan altlık miktarının artırılması, battaniye kullanılması, ısıtıcıların kurulması, barınakta ısı izolasyonun sağlanması, sıcak havalarda ise gölgelik oluşturma, fan çalıştırma, buzağılara taze soğuk su sunma gibi ek tedbirlerle buzağılar mutlaka desteklenmelidir.
Buzağılar yaşlarına göre termometrenin kırmızı sıcaklık derecelerini gösterdiği aşırı soğuk veya sıcak ortamlarda ise asla tutulmamalıdır.

 Çevre sıcaklığı 10 °C altına düştüğünde buzağıların ek enerji ihtiyacını minimize etmek için battaniye kullanmak iyi bir fikirdir. Buzağı battaniyesinin kullanımıyla ilk dört haftada ortalama canlı ağırlık artışında günlük + 90 gr’lık fark yaratılabilir.

 Buzağılar çevre sıcaklığı 10°C altına düştüğünde ekstra enerjiye, 26°C üzerine çıktığında ise ekstra suya gereksinim duyarlar.

Buzağıların Grup Bölmesine Alınması

 Buzağılar birlikte yaşamaya alışabilmeleri için süt emme döneminden (8 hafta) sonra (zorunlu durumlarda en erken 21 günde) 3-5 buzağının bulundurulabileceği grup bölmesine (padok/iglo kulübe) alınmalıdırlar. 4 aylık yaştaki buzağılar ise 6- 12’lik gruplar halinde yetiştirilebilir.

 8 haftalık yaştan daha büyük buzağılar, veteriner hekimin ayrı tutulmasına ilişkin bir tavsiyesi olmadığı sürece sosyalleşmelerini sağlamak için grup olarak barındırılmalıdır.

 Birbirine bitişik bölmeler buzağıların görsel veya dokunsal temasına izin vermelidir. Bu nedenle padog bölmeleri, buzağıların birbirlerini görmesine ve dokunmasına izin verecek, fakat birbirlerini ememeyecekleri şekilde delinmelidir.

 Her bir buzağı kulübesi; buzağıların içerisinde çok rahatlıkla hareket edebileceği temiz hava alabileceği ve dolaşabileceği bir dış alana sahip olmalıdır.

 İdeal bir buzağı kulübesinin eni 100-120 cm, yüksekliği 85-90 cm, boyu 2,70- 3,30 cm olmalıdır (Buzağı refahı açısından buzağı kulübesi alanı; en az 1,5 m² ve gezinme yeri; 1,5-1,8 m² ).

 Buzağı kulübeleri; aralarında en az 60 cm’lik mesafe bırakılarak yerleştirilmelidir. Her büyütme dönemden sonra buzağı kulübesi temizliği ve dezenfeksiyonu yapılarak, temiz yeni bir zemine alınmalıdır.

Buzağı Barınaklarının Temel Özellikleri

Buzağıların analarından ayrı tutulmaları ve elden beslenmeleri buzağı barındırmada önemli değişikliklere neden olmuştur ve olmaya devam edecektir. Günümüzde süt içirme, içirilen sütün kontrolünün sağlanabilmesi gibi alanlarda gerçekleşen gelişmeler buzağı barınaklarının düzenlenmesine etkili olmaktadır. Ama bir buzağı barınağından beklenen öncelikle; buzağı kayıplarına ve buzağılarda gelişme geriliğine yol açmadan inşaat ve işletme giderlerinin düşük olmasıdır.

Buzağı barındırmada pek çok alternatif vardır. Barındırma sistemi ne olursa olsun bir buzağı barınağı buzağıların ve çalışanların ihtiyaçlarını karşılayacak özelliklere sahip olmalıdır.
Bunlardan bir kısmı aşağıda sıralanmıştır.

Buzağıların barındırılacağı yer;

  • Buzağılarda stresi en aza indirecek,
  • Buzağıların yem ve suya ulaşmalarını kolaylaştıracak,
  • Hastalıkların yayılmasını teşvik etmeyecek,
  • Temiz hava sağlayacak ancak hava cereyanını önleyecek,
  • Temizlik ve dezenfeksiyonu kolay yapılabilecek,
  • Çalışanların işlerini rahat bir şekilde yürütmesine imkan sağlayacak,
  • İnşaat ve işletim maliyeti düşük olacak şekilde tasarlanmalıdır.

Buzağı barındırma sistemleri buzağıların bir barınak içerisinde olup olmamasına, barınak içinde ise barınağın kapalı ya da açık olmasına, buzağıların bireysel bölmelerde veya gruplar halinde tutulmalarına göre farklılıklar gösterir. Barındırma sistemlerine ek olarak buzağılıkların zeminleri de önemlidir. Bu nedenle barınak tiplerinden sonra kısaca barınak zeminine de değinilecektir.


Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Büyükbaş Hayvancılık Tarım Takvimi

Büyükbaş Hayvancılık Tarım Takvimi

Makalede Neler Var ?1 Büyükbaş Hayvanlarda Aşılama Takvimi1.0.1 Ocak Ayı Büyükbaş Hayvancılık Tarım Takvimi1.0.2 Şubat Ayı Büyükbaş …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.